ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΣΥΡΑΚΟΥΣΩΝ
(Επισκοπή Τιτουλαρίων και Βοηθών Επισκόπων).

    Επισκοπικός κατάλογος από το 1960.

1) Γεώργιος Ταράσωφ το α΄: 4 Οκτωβρίου 1953-18 Οκτωβρίου 1960. Από Αρχιμανδρίτης. Εξελέγη Έξαρχος των Ορθοδόξων Ρωσικών Παροικιών Δυτικής Ευρώπης.

2) Πέτρος Σιμάνσκη: 1963-17 Μαΐου 1964. Από Αρχιμανδρίτης. Κοίμηση.

3) Γεώργιος Ταράσωφ το β΄: 1964-23 Μαρτίου 1981. Τιτουλάριος Αρχιεπίσκοπος. Έξαρχος των Ορθοδόξων Ρωσικών Παροικιών Δυτικής Ευρώπης. Κοίμηση.

Αναθεώρηση: Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020.