ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
(Επισκοπή Τιτουλαρίων και Βοηθών Επισκόπων).

    Επισκοπικός κατάλογος (υπό σύνταξη).

Γεννάδιος Λαυριώτης 14 Ιανουαρίου 1890-20 Φεβρουαρίου 1896 Από Πρεσβύτερος Εις Μεσημβρίας ;-1909
         

1) Μάξιμος Ρεπανέλλης: 26 Φεβρουαρίου 1961-4 Ιανουαρίου 1991. Από Αρχιμανδρίτης. Τιτουλάριος Μητροπολίτης. Από τις 6 Σεπτεμβρίου 1965 εν ενεργεία. Κοίμηση.

Αναθεώρηση: Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020.