Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1872

Ημερολόγιο συμβάντων

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΕΞΑΡΧΙΑ

Σημείωση: Το Σουλτανικό Φιρμάνι συστάσεως της Βουλγαρικής Εξαρχίας της 27-02-1870 τέθηκε σε εφαρμογή με τον Βεζυρικό Τεσκερέ της 11-02-1872, βάσει του οποίου επετράπη η μονομερής εκλογή Εξάρχου των Βουλγάρων ανεξαρτήτως της έως τότε προϊσταμένης Εκκλησιαστικής τους αρχής, δηλαδή του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν αποδέχθηκε αυτή την κοσμική παρέμβαση στην δικαιοδοσία του και συγκάλεσε στην Κωνσταντινούπολη την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο η οποία με τον Όρο της 16-09-1872 κήρυξε σχισματική την Βουλγαρική Εξαρχία.

Κατωτέρω παρατίθεται το προοίμιο του Σουλτανικού Φιρμανιού της 27-02-1870, το οποίο εφαρμόστηκε την 11-02-1872:
«Η, αντίθετη ως προς τις αγαθές επιθυμίες Μου, χρονίζουσα διαφωνία και οι άνευ αποτελέσματος συζητήσεις για τον βαθμό πνευματικής υπακοής των ορθοδόξων Βουλγάρων στο Ρωμαϊκό Πατριαρχείο, δηλαδή για τα όρια της εξάρτησης των Βουλγάρων Μητροπολιτών, Επισκόπων, Ιερέων και Εκκλησιών από το Πατριαρχείο, αποτελούν αιτία της λύπης του προσώπου Μου. Με τα παρακάτω άρθρα, αποτέλεσμα των διασκέψεων και των συζητήσεων που έγιναν, δίνεται οριστικό τέλος και λύση σε αυτή τη διαφορά»
Σουλτάνος Αμπντούλ Αζίζ. Φιρμάνι της 27/2/1870.

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Βιδινίου Άνθιμος, Έξαρχος πάσης Βουλγαρίας. 25-05-1861. (Εκλογή στο αξίωμα του Εξάρχου 16-02-1872).
Έδρα Κωνσταντινούπολη.
Σημείωση: Στις 12-02-1872 εξελέγη Έξαρχος ο Μητροπολίτης Λοβτσού Ιλαρίων, ο οποίος παραιτήθηκε στις 16-02-1872.

α) Τιτουλάριοι Επίσκοποι.

 1. Ο Βελίκης Σεραφείμ. 22-10-1872.

β) Μητροπολίτες στη Δυτική Βουλγαρία.

 1. Ο Κεστεντηλίου Ιλαρίων. -06-1850. (Εκλογή Ιούλιος 1872, από Λοβτσού).
  Έδρα Κιουστεντίλ.

 2. Ο Βιδινίου Άνθιμος. 25-05-1861.
  Έδρα Βιδίνιο.

 3. Ο Σαμακοβίου Δοσίθεος. 25-05-1872.
  Έδρα Σαμάκοβο.

 4. Ο Σόφιας Μελέτιος. 15-10-1872.
  Έδρα Σόφια.

 5. Ο Βράτζης (χηρεύει).
  Έδρα Βράτζα.
  Σημείωση: Με την εφαρμογή του Σουλτανικού φιρμανιού την 11-02-1872 η Ι.Ε. Βράτζης προήχθη σε Μητρόπολη.

γ) Μητροπολίτες στην Κεντρική Βουλγαρία.

 1. Ο Φιλιππουπόλεως Πανάρετος. 1851. (Εκλογή 20-06-1872, από π. Φιλιππουπόλεως).
  Έδρα Φιλιππούπολη (Πλόβντιβ).

 2. Ο Φιλιππουπόλεως Παΐσιος. 16-02-1853. (+ 25-02-1872).
  Έδρα Φιλιππούπολη (Πλόβντιβ).

 3. Ο Μεγάλου Τυρνόβου Ιλαρίων. 05-10-1858. (Εκλογή 25-05-1872, από Μακαριουπόλεως).
  Έδρα Βελίκο Τύρνοβο.

 4. Ο Λοβτσού (χηρεύει).
  Έδρα Λόβετς.
  Σημείωση: Με την εφαρμογή του Σουλτανικού φιρμανιού την 11-02-1872 η Ι.Ε. Λοβτσού προήχθη σε Μητρόπολη.

δ) Μητροπολίτες στην Ανατολική Βουλγαρία.

 1. Ο Δοροστόλου και Τσερβένου Γρηγόριος. 01-07-1872.
  Έδρα Ρούσε.

 2. Ο Βάρνης και Πρεσλάβας Συμεών. 21-08-1872.
  Έδρα Σούμλα (Shumen).
  Σημείωση: Τον Αύγουστο του 1872 οι Μητροπόλεις Βάρνης και Πρεσλάβας συγχωνεύθηκαν σε μία Μητρόπολη.

 3. Ο Σηλύμνου (χηρεύει).
  Έδρα Σλίβεν.
  Σημείωση: Με την εφαρμογή του Σουλτανικού φιρμανιού την 11-02-1872 ιδρύθηκε η Ι.Μ. Σηλύμνου, αποσπασθείσα από την Ι.Μ. Αδριανουπόλεως.

ε) Μητροπολίτες στη Βόρειο Μακεδονία.

 1. Ο Σκοπίων Δωρόθεος. -12-1852. (Εκλογή Οκτώβριος 1872, από Σόφιας).
  Έδρα Σκόπια.
  Σημείωση: Ο Μητροπολίτης Δωρόθεος αναμένει την άδεια των Οθωμανικών αρχών για να εγκατασταθεί στην έδρα του.

 2. Ο Πελαγωνείας Ευστάθιος. 20-09-1872.
  Έδρα Μοναστήρι.
  Σημείωση: Ο Μητροπολίτης Ευστάθιος αναμένει την άδεια των Οθωμανικών αρχών για να εγκατασταθεί στην έδρα του.

 3. Ο Αχρίδος Ναθαναήλ. 24-09-1872.
  Έδρα Αχρίδα.
  Σημείωση: Ο Μητροπολίτης Ναθαναήλ αναμένει την άδεια των Οθωμανικών αρχών για να εγκατασταθεί στην έδρα του.

 4. Ο Βελισσού Δαμασκηνός. 19-10-1872.
  Έδρα Βέλες.

στ) Μητροπολίτες στην παλαιά Σερβία.

 1. Ο Νυσσάβας Παρθένιος. 29-10-1859..
  Έδρα Σάρκιοϊ (Pirot).

 2. Ο Νύσσης Βίκτωρ. 28-05-1872.
  Έδρα Νις.

ζ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Πωγωνιανής Πανάρετος. 06-10-1854.

 2. Ο π. Βελισσού Γεννάδιος. 04-04-1857. (Παύση Οκτώβριος 1872).

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.