Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1872

Χειροτονηθέντες το 1872

Κοιμηθέντες το 1872

Κύρια Εκκλησιαστικά συμβάντα

 1. 11/02/1872: Ίδρυση Βουλγαρικής Εξαρχίας. [Βουλγαρική Εξαρχία].

 2. 11/02/1872: Προαγωγή Ι.Ε. α) Βράτζης και β) Λοβτσού σε Μητροπόλεις. [Βουλγαρική Εξαρχία].

 3. 11/02/1872: Ίδρυση Ι.Μ. Σηλύμνου. [Βουλγαρική Εξαρχία].

 4. 12/02/1872: Εκλογή Μητροπολίτου Λοβτσού Ιλαρίωνος ως Εξάρχου. [Βουλγαρική Εξαρχία].

 5. 16/02/1872: Παραίτηση Εξάρχου Ιλαρίωνος. [Βουλγαρική Εξαρχία].

 6. 16/02/1872: Εκλογή Μητροπολίτου Βιδινίου Ανθίμου ως Εξάρχου. [Βουλγαρική Εξαρχία].

 7. 25/02/1872: Κοίμηση Φιλιππουπόλεως Παϊσίου. [Βουλγαρική Εξαρχία].

 8. 25/05/1872: Χειροτονία Σαμακοβίου Δοσιθέου. [Βουλγαρική Εξαρχία].

 9. 25/05/1872: Εκλογή Μεγάλου Τυρνόβου Ιλαρίωνος (από Μακαριουπόλεως). {Βουλγαρική Εξαρχία].

 10. 28/05/1872: Χειροτονία Νύσσης Βίκτωρος. [Βουλγαρική Εξαρχία].

 11. 20/06/1872: Εκλογή Φιλιππουπόλεως Παναρέτου (από π. Φιλιππουπόλεως). [Βουλγαρική Εξαρχία].

 12. 01/07/1872: Χειροτονία Δοροστόλου Γρηγορίου. [Βουλγαρική Εξαρχία].

 13. Ιούλιος 1872: Εκλογή Κεστεντηλίου Ιλαρίωνος (από Λοβτσού). [Βουλγαρική Εξαρχία].

 14. 21/08/1872: Χειροτονία Βάρνης Συμεών. [Βουλγαρική Εξαρχία].

 15. 20/09/1872: Χειροτονία Πελαγωνείας Ευσταθίου. [Βουλγαρική Εξαρχία].

 16. 24/09/1872: Χειροτονία Αχρίδος Ναθαναήλ. [Βουλγαρική Εξαρχία].

 17. Οκτώβριος 1872: Εκλογή Σκοπίων Δωροθέου (από Σόφιας). [Βουλγαρική Εξαρχία].

 18. Οκτώβριος 1872: Παύση Βελισσού Γενναδίου. [Βουλγαρική Εξαρχία].

 19. 15/10/1872: Χειροτονία Σόφιας Μελετίου. [Βουλγαρική Εξαρχία].

 20. 19/10/1872: Χειροτονία Βελισσού Δαμασκηνού. [Βουλγαρική Εξαρχία].

 21. 22/10/1872: Χειροτονία Βελίκης Σεραφείμ. [Βουλγαρική Εξαρχία].

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.