ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΡΩΣΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΧΑΡΚΟΒΟΥ ΚΑΙ ΜΠΟΥΓΚΟΥΔΟΥΧΩΒΟΥ

  Ιστορικό σημείωμα:

    Ονομασίες.

Επισκοπικός κατάλογος (υπό σύνταξη).

Ιουστίνος Οχότιν 23 Απριλίου 1879-15 Σεπτεμβρίου 1882 Από Οστρόγκ Εις Κάμενετς Ποδόλσκ 1829-1907
         
         
         
         
         
         

Αναθεώρηση: Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020.