ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΡΩΣΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΛΜΑ ΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ

    Βλέπε Επισκοπή Αστάνας και Αλματύ.