ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΡΩΣΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΑΖΑΝ ΚΑΙ ΤΑΤΑΡΣΤΑΝ

    Διεύθυνση: Celjuskina 31-a, 420036 Kazan, ROSSIJA.

    Επισκοπικός κατάλογος από το 1960.

1) Ιώβ Κρέσοβιτς: 28 Ιανουαρίου 1953-22 Μαρτίου 1960. Από Τσεμποξάρυ. Σχολάζων. Επίσκοπος. Από τις 25 Φεβρουαρίου 1954 Αρχιεπίσκοπος.

Τοποτηρητής ο π. Ορενβούργου Μιχαήλ: Ιούνιος 1960-23 Νοεμβρίου 1960.

2) Μιχαήλ Βοσκρεσένσκη: το α΄ 23 Νοεμβρίου 1960-7 Οκτωβρίου 1967. Από π. Ορενβούργου. Εις Ουφάς. Επίσκοπος. Από τις 25 Φεβρουαρίου 1963 Αρχιεπίσκοπος.

3) Μιχαήλ Βοσκρεσένσκη: το β΄ 23 Οκτωβρίου 1967-25 Ιουλίου 1975. Από Ουφάς. Σχολάζων. Αρχιεπίσκοπος.

4) Παντελεήμων Μητριουκόφσκη: 19 Αυγούστου 1975-30 Νοεμβρίου 1988. Από Αρχιμανδρίτης. Σχολάζων. Επίσκοπος.

5) Αναστάσιος Μέτκιν: 11 Δεκεμβρίου 1988-σήμερα. Από Αρχιμανδρίτης. Επίσκοπος. Στις 25 Φεβρουαρίου 1996 Αρχιεπίσκοπος.

    Σύνορα της Επισκοπής Καζάν και Ταταρστάν.

    Η Επισκοπή Καζάν και Ταταρστάν συνορεύει Βόρεια με την Επισκοπή Βιάτκας και Σλομποδά και με την Επισκοπή Ιζέβου και Ουδμουρτίας, Νότια με την Επισκοπή Σιμπίρσκ και Μελεκεσίου, με την Επισκοπή Σαμάρας και Συζράν και με την Επισκοπή Ορενβούργου και Μπουζουλούκου, Ανατολικά με την Επισκοπή Ουφάς και Στερλιταμακίου και Δυτικά με την Επισκοπή Ιόσκαρ Όλα και Μαρίισκ και με την Επισκοπή Τσεμποξάρυ και Τσουβασίας.

    Παρατηρήσεις.

    1) Η Επισκοπή έφερε τους εξής τίτλους:
α) Από τις 26 Δεκεμβρίου 1957 μέχρι τις 11 Ιουνίου 1993 "Καζάν και Μαρίισκ".
β) Από τις 11 Ιουνίου 1993 μέχρι σήμερα "Καζάν και Ταταρστάν".

    2) Αρχικά η Επισκοπή Καζάν και Μαρίισκ περιλάμβανε την Αυτόνομη Δημοκρατία του Ταταρστάν και το Νομό Μαρί ελ. Στις περιοχές αυτές προστέθηκε το 1961 και η καταργηθείσα Επισκοπή Ιζέβου και Ουδμουρτίας, η οποία συγχωνεύθηκε με την Επισκοπή Καζάν.

    3) Στις 30 Νοεμβρίου 1988 επανιδρύθηκε η καταργηθείσα Επισκοπή Ιζέβου και Ουδμουρτίας, η οποία περιέλαβε την Αυτόνομη Δημοκρατία της Ουδμουρτίας. Περαιτέρω στις 11 Ιουνίου 1993 η Επισκοπή Καζάν και Μαρίισκ διαιρέθηκε στις Επισκοπές: α) Καζάν και Ταταρστάν με έδρα το Καζάν και περιφέρεια την Αυτόνομη Δημοκρατία του Ταταρστάν και β) Ιόσκαρ Όλα και Μαρίισκ με έδρα την Ιόσκαρ Όλα και περιφέρεια το Νομό Μαρί ελ.

Αναθεώρηση: Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020.