ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΡΩΣΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΛΒΩΒΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΙΚΙΑΣ

  Ιστορικό σημείωμα: Μέχρι το 1686 η Επισκοπή Λβώβου υπήγετο στη δικαιοδοσία της Μητροπόλεως Κιέβου υπό το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Το 1700 το μεγαλύτερο μέρος του ποιμνίου προσχώρησε στην Ουνία και η Επισκοπή Λβώβου έπαψε να υφίσταται. Μετά την ένταξη της περιοχής στην Αυστροουγγαρία οι Ορθόδοξοι της περιοχής του Λβώβου υπήγοντο στη Μητρόπολη Βουκοβίνης. Κατά τον Α΄ παγκόσμιο πόλεμο παρατηρήθηκε μεγάλο κύμα μεταστροφής των Ουνιτών στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Μετά το τέλος του πολέμου η περιοχή του Λβώβου αποσπάστηκε από την Αυστροουγγαρία και υπήχθη στο νεοσύστατο Πολωνικό κράτος και στην Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Πολωνίας. Υπήγετο στην Επισκοπή Βολυνίας και Κρεμένετς.

    Το 1939 τα Σοβιετικά στρατεύματα κατέλαβαν την Ανατολική Πολωνία. Τον Μάρτιο του 1941 το Πατριαρχείο Ρωσίας ίδρυσε την Επισκοπή Λβώβου και Τερνοπόλεως. Από τις 8 μέχρι τις 10 Μαρτίου 1946 συνήλθε στο Λβωβ κληρικολαϊκή συνέλευση Ελληνοκαθολικών-Ουνιτών (δεν συμμετείχαν Επίσκοποι), η οποία αποφάσισε την κατάργηση της ένωσης της Βρέστης (1595) και την επανένταξη των Ουνιτών στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Μετά το γεγονός αυτό ο αριθμός των ενοριών της Επισκοπής Λβώβου αυξήθηκε σημαντικά. Στις 21 Μαΐου 1959 προσαρτήθηκε στην Επισκοπή Λβώβου και η καταργηθείσα Επισκοπή Δρογόμπιτς. Στις 27 Δεκεμβρίου 1988 αποσπάστηκε από την Επισκοπή Λβώβου και αποτέλεσε αυτοτελή Επαρχία η Επισκοπή Τερνοπόλεως και Κρεμένετς.

    Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990 πολλές ενορίες επέστρεψαν και πάλι στην Ουνία. Από την άλλη μεριά ένας ,μεγάλος αριθμός ενοριών εντάχθηκε στη δικαιοδοσία της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ουκρανίας με αποτέλεσμα η Επισκοπή Λβώβου να μείνει με μικρό αριθμό ενοριών.

    Ονομασίες:

Λβώβου και Τερνοπόλεως: Μάρτιος 1941-28 Δεκεμβρίου 1988.
Λβώβου και Δρογόμπιτς: 28 Δεκεμβρίου 1988-5 Νοεμβρίου 1998.
Λβώβου και Γαλικίας: 5 Νοεμβρίου 1988-σήμερα.

Επισκοπικός κατάλογος (υπό σύνταξη).

Παντελεήμων Ρούντυκ 16 Μαρτίου 1941-Απρίλιος 1945 Από Πρεσβύτερος Σχολάζων 1898-1968
         
         

Αναθεώρηση: Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020.