ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ
(Επισκοπή Τιτουλαρίων και Βοηθών Επισκόπων).

    Επισκοπικός κατάλογος από το 1960.

1) Εμμανουήλ Καρπάθιος: 23 Μαΐου 1967-5 Αυγούστου 1972. Από Κώου. Κοίμηση.

Αναθεώρηση: Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020.