ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΟΡΥΤΣΑΣ

    Για την περίοδο πριν την ανακήρυξη του Αυτοκεφάλου της Εκκλησίας της Αλβανίας βλέπε Μητρόπολη Κορυτσάς (υπό το Οικουμενικό Πατριαρχείο).

    Ιστορικό σημείωμα: Στις 11 Σεπτεμβρίου 1922 συνήλθε στο Βεράτι της Αλβανίας κληρικολαϊκή συνέλευση, η οποία διακήρυξε το Αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Αλβανίας και συνέταξε τον κανονισμό λειτουργίας της. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο απέστειλε ως Έξαρχο στην Αλβανία τον Επίσκοπο Μιλητουπόλεως Ιερόθεο, για να εξετάσει την κατάσταση. Ο Ιερόθεος έφτασε στην Κορυτσά στις 27 Νοεμβρίου 1922. Στις 19 Δεκεμβρίου 1922 απέστειλε επιστολή στον Οικουμενικό Πατριάρχη Μελέτιο τον Δ΄ και του πρότεινε να δεχτεί αντιπροσωπεία της κληρικολαϊκής συνέλευσης. Πράγματι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη τον Μάρτιο του 1923. Ωστόσο το Οικουμενικό Πατριαρχείο συμφώνησε στην απονομή Αυτονομίας και όχι Αυτοκεφαλίας στην Εκκλησία της Αλβανίας.

    Επισκοπικός κατάλογος (υπό σύνταξη).

Περίοδος ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ανακήρυξηΣ του Αυτοκεφάλου
Μητροπολίτες Κορυτσάς (μη αναγνωρισμένοι από το Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Ιερόθεος Γιαχτόπουλος 18 Νοεμβρίου 1923-18 Φεβρουαρίου 1929 Από Μιλητουπόλεως Σχολάζων ;-1956
Χριστοφόρος Κίσσης Νοέμβριος 1933-1937 Από π. Βελεγράδων Εις Τιράνων 1882-1958
         

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΥ
Επίσκοποι Κορυτσάς

Ευλόγιος Κουρίλας 11 Απριλίου 1937- Πρεσβύτερος    
         

        Αναθεώρηση: Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020.