Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεσημβρίας κύριος Ιάκωβος. (γεν. 1956).
(Πατριαρχείο Βουλγαρίας).

Ο κατά κόσμον Ηλίας Βελίκωφ Τασέφ γεννήθηκε στις 25 Αυγούστου 1956 στο χωριό Κοπρίβλεν του Δήμου Χατζηδιμόβου του Νομού Μπλαγκόεφγκραδ της Νοτιοδυτικής Βουλγαρίας. Σπούδασε τη Θεολογία στη Θεολογική Σχολή Σόφιας. Πρεσβύτερος χειροτονήθηκε στην Σόφια την 1 Απριλίου 1984. Ευρισκόμενος στις τάξεις των σχισματικών (Εναλλακτική Σύνοδος) εκάρη μοναχός και στις 14 Αυγούστου 1997 έλαβε το οφίκιο του Αρχιμανδρίτη. Στις 19 Οκτωβρίου 1997 χειροτονήθηκε τιτουλάριος Επίσκοπος Μπρεγκαλνίτσης από σχισματικούς Αρχιερείς. Την 1 Οκτωβρίου 1998 μετά την επιστροφή του στο Πατριαρχείο Βουλγαρίας η Μείζων και Υπερτελής Σύνοδος της Σόφιας αναγνώρισε την χειροτονία του και του απένειμε τον τίτλο του Επισκόπου Μεσημβρίας. Τοποθετήθηκε Βοηθός Επίσκοπος της Μητροπόλεως Δοροστόλου και Τσερβένου. Το 2001 μετά την διαίρεση της Μητροπόλεως Δοροστόλου τοποθετήθηκε Βοηθός Επίσκοπος της Μητροπόλεως Ρούσε (Τσερβένου).

Αναθεώρηση: Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021.