Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 2008

Ημερολόγιο συμβάντων

Περιεχόμενα:

α) Μητρόπολη Μουντένιας και Δοβρουτσάς.

β) Μητρόπολη Μολδαβίας και Βουκοβίνης.

γ) Μητρόπολη Τρανσυλβανίας.

δ) Μητρόπολη Κλουζίου, Αλμπέι, Κρισανίου και Μαραμούρες.

ε) Μητρόπολη Ολτενίας.

στ) Μητρόπολη Βανάτου.

ζ) Μητρόπολη Βεσσαραβίας.

η) Υπερόριοι Αρχιερείς.

θ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

Ζ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Βουκουρεστίου, Μητροπολίτης Μουντένιας και Δοβρουτσάς και Πατριάρχης πάσης Ρουμανίας κ. Δανιήλ. 04-03-1990.

Έδρα Βουκουρέστι.

α) Μητρόπολη Μουντένιας και Δοβρουτσάς.

Μητροπολίτης τιμής ένεκεν

 1. Ο Τιργοβιστίου Νήφων. 24-11-1985. (Προαγωγή 10-07-2008).
  Έδρα Ταργοβίστε.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Τόμιδος Θεοδόσιος. 03-04-1994.
  Έδρα Κωνστάντα.

Επίσκοποι

 1. Ο Μπουζαίου και Βράντσεα Επιφάνιος. 09-11-1975.
  Έδρα Μπουζαίου.

 2. Ο Σλομπόζιας και Καλαρασίου Δαμασκηνός. 21-09-1980.
  Έδρα Σλομπόζια.

 3. Ο Άρτζες και Μουσκελούλου Καλλίνικος. 17-11-1985.
  Έδρα Κούρτεα ντε Άρτζες.

 4. Ο Κάτω Δουνάβεως Κασσιανός. 18-02-1990.
  Έδρα Γαλάτσι.

 5. Ο Αλεξανδρείας και Τελέορμαν Γαλακτίων. 01-09-1996.
  Έδρα Αλεξάνδρεια.

 6. Ο Τούλτσεας Βησσαρίων. 12-10-1997. (Εκλογή 05-03-2008, από Ρασιναρεάνου).
  Έδρα Τούλτσεα.

 7. Ο Γκιουργκίου Αμβρόσιος. 15-10-2000.
  Έδρα Γκιουργκίου.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Πλοεστίου Βικέντιος. 02-02-1994.
  Βικάριος του Πατριάρχου.

 2. Ο Πραχοβεάνου Βαρσανούφιος. 30-09-2001.
  Βικάριος της Ι.Α. Βουκουρεστίου.

 3. Ο Καμπινεάνου Κυπριανός. 22-09-2002.
  Βικάριος του Πατριάρχου.

β) Μητρόπολη Μολδαβίας και Βουκοβίνης.

Μητροπολίτης

 1. Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Ιασίου και Μητροπολίτης Μολδαβίας και Βουκοβίνης Θεοφάνης. 15-09-1991. (Εκλογή 05-03-2008, από Ολτενίας).
  Έδρα Ιάσιο.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Μητροπόλεως Μολδαβίας διετέλεσε ο Ρουμανίας Δανιήλ.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Σουτσεάβας και Ρανταούτι Ποιμήν. 24-06-1982.
  Έδρα Σουτσεάβα.

Επίσκοποι

 1. Ο Ρωμανού Ευθύμιος. 30-01-1972.
  Έδρα Ρώμαν.

 2. Ο Χουσίων Ιωακείμ. 24-11-1985.
  Έδρα Χούσοι.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Βοτοσιανίων Καλλίνικος. 25-03-1991.
  Βικάριος της Ι.Α. Ιασίου.

 2. Ο Μπαρλαδεάνου Κορνήλιος. 21-11-1999.
  Βικάριος της Ι.Ε. Χουσίων.

 3. Ο Μπακάου Ιωακείμ. 01-05-2000.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ρωμανού.

γ) Μητρόπολη Τρανσυλβανίας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Σιμπίου και Μητροπολίτης Τρανσυλβανίας Λαυρέντιος. 15-08-1996.
  Έδρα Σιμπίου.

Επίσκοπος

 1. Ο Κοβάσνας και Χαργκίτας Ιωάννης. 20-07-1994.
  Έδρα Μιρκούρεα Τζιους.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Φαγκαρασάνου Ανδρέας. 15-08-2008.
  Βικάριος της Ι.Α. Σιμπίου.

δ) Μητρόπολη Κλουζίου, Αλμπέι, Κρισανίου και Μαραμούρες.

Μητροπολίτης

 1. Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Βάδου, Φελεάκου και Κλουζίου και Μητροπολίτης Κλουζίου, Αλμπέι, Κρισανίου και Μαραμούρες Βαρθολομαίος. 07-02-1993.
  Έδρα Κλούζ Ναπόκα.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Άλβας Ιούλιας Ανδρέας. 25-02-1990.
  Έδρα Άλβα Ιούλια.

Επίσκοποι

 1. Ο Μαραμούρες και Σατμάρ Ιουστινιανός. 09-09-1973.
  Έδρα Μπάγια Μάρε.

 2. Ο Οραδίας και Μπιχόρ Σωφρόνιος. 21-02-1999.
  Έδρα Οράντεα.

 3. Ο Σαλαζεάνου Πετρώνιος. 01-10-2000. (Εκλογή 05-03-2008, από Σαλαζεάνου-Τ).
  Έδρα Ζαλάου.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Βιστρίτας Ειρηναίος. 21-11-1990.
  Βικάριος της Ι.Α. Βάδου.

 2. Ο Σιχάτας Ιουστίνος. 17-04-1994.
  Βικάριος της Ι.Ε. Μαραμούρες.

 3. Ο Σομεσάνου Βασίλειος. 15-08-1998.
  Βικάριος της Ι.Α. Βάδου.

ε) Μητρόπολη Ολτενίας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κραϊόβης και Μητροπολίτης Ολτενίας Ειρηναίος. 06-10-1991. (Εκλογή 08-07-2008, από Σλάτινας-Τ).
  Έδρα Κραϊόβα.

Επίσκοποι

 1. Ο Ριμνίκου Γεράσιμος. 27-12-1970.
  Έδρα Ριμνικουβίλτσεα.

 2. Ο Σλάτινας και Ρωμανατσίου Σεβαστιανός. 25-03-2001. (Εκλογή 05-03-2008, από Ιλφοβεάνου).
  Έδρα Σλάτινα.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Ι.Ε. Σλάτινας διετέλεσε ο Ριμνίκου Γεράσιμος.

 3. Ο Σεβερίνου και Στρεχαϊάνου Νικόδημος. 19-08-2001.
  Έδρα Ντρομπέτα-Τουρνού Σεβερίν.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Γκορεάνου Γουρίας. 05-08-2001.
  Βικάριος της Ι.Α. Κραϊόβης.

στ) Μητρόπολη Βανάτου.

Μητροπολίτης

 1. Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Τιμισοάρας και Μητροπολίτης Βανάτου Νικόλαος. 15-01-1961.
  Έδρα Τιμισοάρα.

Επίσκοποι

 1. Ο Αράδου, Ιενοπόλεως και Χαλματζίου και Χουνεδορεάνου Τιμόθεος. 08-02-1976.
  Έδρα Αράντ.

 2. Ο Καρανσεμπές Λουκιανός. 01-10-2000.
  Έδρα Καρανσεμπές.

 3. Ο Δακίας Φέλιξ Δανιήλ. 01-04-2001.
  Έδρα Βέρσατς Σερβίας.

 4. Ο Ουγγαρίας Σιλουανός. 08-07-2007.
  Έδρα Γκιούλα Ουγγαρίας.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Λουγκοζάνου Παΐσιος. 19-02-2006.
  Βικάριος της Ι.Α. Τιμισοάρας.

ζ) Μητρόπολη Βεσσαραβίας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κισινάου και Μητροπολίτης Βεσσαραβίας Πέτρος. 01-09-1990.
  Έδρα Κισινιέφ.

Επίσκοποι

 1. Ο Μπελτσύ (χηρεύει).
  Έδρα Μπελτσύ.

 2. Ο Νοτίου Βεσσαραβίας (χηρεύει).
  Έδρα Καντεμίρ.

 3. Ο Ντουμποσάρ και πάσης Υπερδνειστερίας (χηρεύει).
  Έδρα Ντουμποσάρ.

η) Υπερόριοι Αρχιερείς.

i) Μητρόπολη Γερμανίας και Κεντρώας Ευρώπης.

Μητροπολίτης

 1. Ο Γερμανίας και Κεντρώας Ευρώπης Σεραφείμ. 11-03-1990.
  Έδρα Νυρεμβέργη.

Επίσκοπος

 1. Ο Βορείου Ευρώπης Μακάριος. 02-05-2008.
  Έδρα Στοκχόλμη.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Μπρασόβου Σοφιανός. 11-05-2003.
  Βικάριος της Ι.Μ. Γερμανίας.

ii) Μητρόπολη Δυτικής και Νοτίου Ευρώπης.

Μητροπολίτης

 1. Ο Δυτικής και Νοτίου Ευρώπης Ιωσήφ. 15-03-1998.
  Έδρα Παρίσι.

Επίσκοποι

 1. Ο Ιταλίας Σιλουανός. 21-10-2001. (Εκλογή 05-03-2008, από Μασσαλίας).
  Έδρα Γκρόπολι Τοσκάνης.

 2. Ο Ισπανίας και Πορτογαλίας Τιμόθεος. 25-05-2008.
  Έδρα Μαδρίτη.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Νεμτεάνου Μάρκος. 07-05-2005.
  Βικάριος της Ι.Μ. Δυτικής και Νοτίου Ευρώπης.

iii) Αυτόνομη Αρχιεπισκοπή Αμερικής.

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Νικόλαος. 14-07-2002.
Έδρα Σικάγο.

Βοηθός Επίσκοπος

 1. Ο Βίτσινας Ιωάννης-Κασσιανός. 02-07-2006.

iv) Λοιπές Επαρχίες.

Επίσκοπος

 1. Ο Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας Μιχαήλ. 20-04-2008.
  Έδρα Σύδνεϋ.

θ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Κεντρώας και Δυτικής Ευρώπης Αδριανός. 27-01-1974.

 2. Ο π. Οραδίας, Μπιχόρ και Σαλαζεάνου Ιωάννης. 04-02-1990. (+ 17-03-2008).

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.