ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΡΩΣΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΣΑΡΑΤΩΒΟΥ ΚΑΙ ΒΟΛΣΚ

    Διεύθυνση: Pervomajskaja 27, 410002 Saratov, ROSSIJA.

    Επισκοπικός κατάλογος (υπό σύνταξη).

Παύλος Βιλτσίνσκη 5 Απριλίου 1882-16 Δεκεμβρίου 1889 Από Τσεμποξάρυ Εις Αστραχανίου 1829-1908
Αβραάμ Λετνίτσκη 16 Δεκεμβρίου 1889-24 Οκτωβρίου 1893 Από Τομπόλσκ Κοίμηση 1838-1893
Νικόλαος Ναλίμωφ 13 Νοεμβρίου 1893-16 Ιανουαρίου 1899 Από Γκντώβου Εις Φινλανδίας 1852-1914
         
         

1) Παλλάδιος Σερστένικωφ: 20 Φεβρουαρίου 1958-29 Μαΐου 1963. Από Ιρκούτσκ. Εις Ορέλ. Αρχιεπίσκοπος.

2) Βαρθολομαίος Γκονταρόφσκη: 29 Μαΐου 1963-22 Δεκεμβρίου 1964. Από Ούγκλιτς. Εις Βιέννης. Επίσκοπος.

3) Ποιμήν Χμελέβσκη: 10 Ιανουαρίου 1965-10 Δεκεμβρίου 1993. Από Αρχιμανδρίτης. Κοίμηση. Επίσκοπος. Από τις 2 Σεπτεμβρίου 1977 Αρχιεπίσκοπος.

4) Νεκτάριος Κορόμπωφ: 26 Μαρτίου 1994-19 Νοεμβρίου 1994. Από Αρχιμανδρίτης. Κοίμηση. Επίσκοπος.

5) Αλέξανδρος Τιμοφέεφ: 18 Ιουλίου 1995-7 Ιανουαρίου 2003. Από Μαϊκόπ. Κοίμηση. Αρχιεπίσκοπος.

6) Λογγίνος Κορτσέγκιν: 19 Αυγούστου 2003-σήμερα. Από Αρχιμανδρίτης. Επίσκοπος.

    Σύνορα της Επισκοπής Σαρατώβου και Βόλσκ.

    Η Επισκοπή Σαρατώβου και Βόλσκ συνορεύει Βόρεια με την Επισκοπή Πένζας και Κουζνέτσκ, με την Επισκοπή Σιμπίρσκ και Μελεκεσίου και με την Επισκοπή Σαμάρας και Συζράν, Νότια με την Επισκοπή Βολγογκράδ και Καμίσιν, Ανατολικά με την Επισκοπή Ουράλσκ και Ατυράου και Δυτικά με την Επισκοπή Ταμπώβου και Μιτσούρινσκ και με την Επισκοπή Βορονέζ και Μπορισογκλέμπσκ.

    Παρατηρήσεις.

    1) Η Επισκοπή έφερε τους εξής τίτλους:
α) Μέχρι τις 22 Νοεμβρίου 1990 "Σαρατώβου και Βολγογκράδ".
β) Από τις 22 Νοεμβρίου 1990 μέχρι σήμερα "Σαρατώβου και Βόλσκ".

    2) Μέχρι τις 22 Νοεμβρίου 1990 η Επισκοπή Σαρατώβου και Βολγογκράδ περιλάμβανε τους Νομούς Σαρατώβου και Βολγογκράδ. Στις 22 Νοεμβρίου 1990 η Επισκοπή Σαρατώβου και Βολγογκράδ διαιρέθηκε στις Επισκοπές: α) Σαρατώβου και Βόλσκ με έδρα το Σαράτωβ και περιφέρεια τον ομώνυμο Νομό και β) Βολγογκράδ και Καμίσιν με έδρα το Βολγογκράδ και περιφέρεια τον ομώνυμο Νομό.

Αναθεώρηση: Σάββατο, 05 Σεπτεμβρίου 2020.