ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΟΡΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΣΕΡΒΕΝΟΥ

  Βλέπε επίσης Μητρόπολη Τζερβενού υπό το Οικουμενικό Πατριαρχείο

    Ιστορικό σημείωμα:

    Ονομασίες.

Επισκοπικός κατάλογος (υπό σύνταξη).

Βασίλειος Μιχαήλωφ 18 Ιουλίου 1899-24 Ιανουαρίου 1927 Από Πρεσβύτερος Κοίμηση 1847-1927
         
         

Αναθεώρηση: Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020.