ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ
(Επισκοπή Τιτουλαρίων και Βοηθών Επισκόπων).

    Επισκοπικός κατάλογος από το 1960.

1) Μεθόδιος Κούλμαν: 17 Ιουνίου 1953-13 Απριλίου 1974. Από Αρχιμανδρίτης. Κοίμηση.

Αναθεώρηση: Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020.