ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΒΡΑΝΙΤΣΗΣ

  Βλέπε επίσης Επισκοπή Μπρανιτσέβου υπό το Πατριαρχείο Σερβίας.

    Ιστορικό σημείωμα:

    Ονομασίες.

Επισκοπικός κατάλογος (υπό σύνταξη).

Νεόφυτος Νικόλωφ 10 Φεβρουαρίου 1902-14 Αυγούστου 1908 Από Πρεσβύτερος Κοίμηση 1844-1908
         
         
         

Αναθεώρηση: Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020.