Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βρανίτσης κύριος Γερβάσιος. (γεν. ).
(Εναλλακτική Σύνοδος της Βουλγαρικής Εκκλησίας).

Ο κατά κόσμον Γεώργιος Πατύρωφ γεννήθηκε στο Ρούσε. Χειροτονήθηκε Διάκονος και Πρεσβύτερος στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Βουλγαρίας. Το 1999 (ή το 2000) χειροτονήθηκε στους κόλπους της σχισματικής Εναλλακτικής Συνόδου της Βουλγαρικής Εκκλησίας τιτουλάριος Επίσκοπος Βρανίτσης. Τον Απρίλιο του 2002 εντάχθηκε στη δικαιοδοσία των Παλαιοημερολογιτών της Ελλάδος (Σύνοδος Καλλινίκου). Τον Οκτώβριο του 2003 επέστρεψε στη δικαιοδοσία της Εναλλακτικής Συνόδου. Στις 12 Ιουλίου 2009 εξελέγη Μητροπολίτης Νευροκοπίου. Τον Φεβρουάριο του 2010 διαφώνησε με τον Μητροπολίτη Σόφιας Ιννοκέντιο αρνούμενος την επανασύνδεση με το Πατριαρχείο Βουλγαρίας. Στα τέλη του 2010 εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα.

Αναθεώρηση: Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021.