ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΙΔΙΝΙΟΥ

  Ιστορικό σημείωμα:

    Ονομασίες.

Επισκοπικός κατάλογος (υπό σύνταξη).

ΥΠΟ ΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΕΞΑΡΧΙΑ
Κύριλλος Στόιτσκωφ 21 Μαρτίου 1891-21 Μαΐου 1914 Από π. Σκοπίων Κοίμηση 1833-1914
         
         
         
         
         
         

Αναθεώρηση: Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020.