ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΤΙΡΑΝΩΝ, ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΒΑΣΑΝΙΟΥ

    Για την περίοδο πριν την ανακήρυξη του Αυτοκεφάλου της Εκκλησίας της Αλβανίας βλέπε Μητρόπολη Δυρραχίου.

    Ιστορικό σημείωμα: Στις 11 Σεπτεμβρίου 1922 συνήλθε στο Βεράτι της Αλβανίας κληρικολαϊκή συνέλευση, η οποία διακήρυξε το Αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Αλβανίας και συνέταξε τον κανονισμό λειτουργίας της. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο απέστειλε ως Έξαρχο στην Αλβανία τον Επίσκοπο Μιλητουπόλεως Ιερόθεο, για να εξετάσει την κατάσταση. Ο Ιερόθεος έφτασε στην Κορυτσά στις 27 Νοεμβρίου 1922. Στις 19 Δεκεμβρίου 1922 απέστειλε επιστολή στον Οικουμενικό Πατριάρχη Μελέτιο τον Δ΄ και του πρότεινε να δεχτεί αντιπροσωπεία της κληρικολαϊκής συνέλευσης. Πράγματι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη τον Μάρτιο του 1923. Ωστόσο το Οικουμενικό Πατριαρχείο συμφώνησε στην απονομή Αυτονομίας και όχι Αυτοκεφαλίας στην Εκκλησία της Αλβανίας.

    Επισκοπικός κατάλογος (υπό σύνταξη).

Περίοδος ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ανακήρυξηΣ του Αυτοκεφάλου
Μητροπολίτες Δυρραχίου (μη αναγνωρισμένοι από το Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Θεοφάνης Νόλι 21 Νοεμβρίου 1923-24 Δεκεμβρίου 1924 Από Πρεσβύτερος Σχολάζων 1882-1965
Βησσαρίων Τζοβάνη 3 Μαΐου 1925-18 Φεβρουαρίου 1929 Από Πρεσβύτερος Εις Τιράνων 1890-1965

Μητροπολίτες Τιράνων (μη αναγνωρισμένοι από το Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βησσαρίων Τζοβάνη 18 Φεβρουαρίου 1929-27 Μαΐου 1936 Από Δυρραχίου Σχολάζων 1890-1965
         

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΥ
Αρχιεπίσκοποι Τιράνων, Δυρραχίου και Ελβασανίου

Χριστοφόρος Κίσης 3 Απριλίου 1937- Από Συνάδων   1882-1958
         
         

        Αναθεώρηση: Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020.