ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

    Για την περίοδο πριν την ανακήρυξη του Αυτοκεφάλου της Εκκλησίας της Αλβανίας βλέπε Μητρόπολη Δρυϊνουπόλεως.

    Επισκοπικός κατάλογος (υπό σύνταξη).

Περίοδος ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ανακήρυξηΣ του Αυτοκεφάλου
Μητροπολίτες Αργυροκάστρου (μη αναγνωρισμένοι από το Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Αμβρόσιος 17 Φεβρουαρίου 1929-20 Μαΐου 1934 Πρεσβύτερος Κοίμηση ;-1934
 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΥ
Επίσκοποι Αργυροκάστρου

Παντελεήμων Κοτόκος 11 Απριλίου 1937- Πρεσβύτερος   1890-1969
         

        Αναθεώρηση: Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020.