Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1998

Ημερολόγιο συμβάντων

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Πατριάρχης

 1. Ο Μητροπολίτης Νευροκοπίου και Πατριάρχης πάσης Βουλγαρίας Ποιμήν. 21-12-1947.
  Έδρα Μπλαγκόεφγκραδ.
  Σημείωση: Την 01-10-1998 ο Μητροπολίτης Ποιμήν έγινε δεκτός στο Πατριαρχείο Βουλγαρίας ως Μητροπολίτης π. Νευροκοπίου.

Μητροπολίτες

 1. Ο Βράτζης Καλλίνικος. 06-12-1971.
  Έδρα Βράτζα.
  Σημείωση: Την 01-10-1998 ο Μητροπολίτης Καλλίνικος έγινε δεκτός στο Πατριαρχείο Βουλγαρίας ως Μητροπολίτης Βράτζης.
 2. Ο Φιλιππουπόλεως Βόρις. 29-07-1992.
  Έδρα Φιλιππούπολη (Πλόβντιβ).
  Σημείωση: Την 01-10-1998 ο Μητροπολίτης Βόρις έγινε δεκτός στο Πατριαρχείο Βουλγαρίας ως Επίσκοπος Τιβεριουπόλεως.
 3. Ο Βιέννης και Ευρώπης Αβενήρ. 14-09-1992.
  Έδρα Βιέννη.
  Σημείωση: Την 01-10-1998 ο Μητροπολίτης Αβενήρ έγινε δεκτός στο Πατριαρχείο Βουλγαρίας ως Επίσκοπος Ζνεπόλεως.
 4. Ο Δοροστόλου και Τσερβένου Γεννάδιος. 10-10-1992.
  Έδρα Ρούσε.
  Σημείωση: Την 01-10-1998 ο Μητροπολίτης Γεννάδιος έγινε δεκτός στο Πατριαρχείο Βουλγαρίας ως Επίσκοπος Μελενίκου.
 5. Ο Βιδινίου Αμβρόσιος. 03-04-1994.
  Έδρα Βιντίν.
  Σημείωση: Την 01-10-1998 ο Μητροπολίτης Αμβρόσιος έγινε δεκτός στο Πατριαρχείο Βουλγαρίας ως Επίσκοπος Βρανίτσης.
 6. Ο Σόφιας Ιννοκέντιος. 19-05-1994.
  Έδρα Σόφια.
  Σημείωση: Την 01-10-1998 ο Μητροπολίτης Ιννοκέντιος έγινε δεκτός στο Πατριαρχείο Βουλγαρίας ως Επίσκοπος Κρουπνικίου.

Επίσκοποι

 1. Ο Στοβίου Γαβριήλ. 27-08-1992.
  Σημείωση: Την 01-10-1998 ο Επίσκοπος Γαβριήλ έγινε δεκτός στο Πατριαρχείο Βουλγαρίας ως Επίσκοπος Κωνσταντίας.
 2. Ο Τιβεριουπόλεως Παύλος. 20-12-1992.
  Σημείωση: Την 01-10-1998 ο Επίσκοπος Παύλος έγινε δεκτός στο Πατριαρχείο Βουλγαρίας ως Επίσκοπος Λεύκης.
 3. Ο Αδριανουπόλεως Ευλόγιος. 10-02-1993.
  Σημείωση: Την 01-10-1998 ο Επίσκοπος Ευλόγιος έγινε δεκτός στο Πατριαρχείο Βουλγαρίας ως Επίσκοπος Στενημάχου.
 4. Ο Μελενίκου Νίκων. 31-08-1994.
  Σημείωση: Την 01-10-1998 ο Επίσκοπος Νίκων έγινε δεκτός στο Πατριαρχείο Βουλγαρίας ως Επίσκοπος Αγαθουπόλεως.
 5. Ο Βρανίτσης Θεοδόσιος. 19-02-1997.
  Σημείωση: Την 01-10-1998 ο Επίσκοπος Θεοδόσιος έγινε δεκτός στο Πατριαρχείο Βουλγαρίας ως Επίσκοπος Ντεβόλσκι.
 6. Ο Μακαριουπόλεως Κωνσταντίνος. 27-08-1997.
  Σημείωση: Την 01-10-1998 ο Επίσκοπος Κωνσταντίνος έγινε δεκτός στο Πατριαρχείο Βουλγαρίας ως Επίσκοπος Μαρκιανουπόλεως.
 7. Ο Μπρεγκαλνίτσης Ιάκωβος. 19-10-1997.
  Σημείωση: Την 01-10-1998 ο Επίσκοπος Ιάκωβος έγινε δεκτός στο Πατριαρχείο Βουλγαρίας ως Επίσκοπος Μεσημβρίας.

Αυτόνομη Ορθόδοξη Εκκλησία της Ιταλίας

Μητροπολίτης

 1. Ο Ραββένης και Ιταλίας Αντώνιος. 30-09-1986.
  Έδρα Ραββένα.

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.