Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αδριανουπόλεως κυρός Ευλόγιος. (;-2009).
(Εναλλακτική Σύνοδος της Βουλγαρικής Εκκλησίας).

Στις 10 Φεβρουαρίου 1993 χειροτονήθηκε στους κόλπους της σχισματικής Εναλλακτικής Συνόδου της Βουλγαρικής Εκκλησίας τιτουλάριος Επίσκοπος Αδριανουπόλεως. Την 1 Οκτωβρίου 1998 η Μείζων και Υπερτελής Σύνοδος της Σόφιας αναγνώρισε την χειροτονία του και τον ονόμασε τιτουλάριο Επίσκοπο Στενημάχου. Το 1999 προσχώρησε και πάλι στις τάξεις των σχισματικών όπου έλαβε και πάλι τον τίτλο του Επισκόπου Αδριανουπόλεως. Στις 22 Μαρτίου 2006 ανέλαβε τοποτηρητής της Μητροπόλεως Φιλιππουπόλεως. Εκοιμήθη στις 20 Νοεμβρίου 2009 χωρίς να επιστρέψει στην κανονική Εκκλησία.

Αναθεώρηση: Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021.