Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1998

Χειροτονηθέντες το 1998

Κύρια Εκκλησιαστικά συμβάντα

  1. 19/02/1998: Παύση Οδησσού Νέστωρος. [Πατριαρχείο Κιέβου].

  2. 19/02/1998: Εκλογή Μπογουσλάβου Ιωάννη (από π. Πολτάβας). [Πατριαρχείο Κιέβου].

  3. 28/05/1998: Χειροτονία Μπουένος ’υρες Αλεξάνδρου. [ΡΟΕΥ].

  4. 29/05/1998: Εκλογή Συμφεροπόλεως Βλαδιμήρου (από Δονέτσκ). [Πατριαρχείο Κιέβου].

  5. 25/06/1998: Μετονομασία Ι.Ε. Λυώνος, Παρισίων και πάσης Γαλλίας σε "Παρισίων". [Πατριαρχείο Κιέβου].

  6. 25/06/1998: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Παρισίων Μιχαήλ σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Κιέβου].

  7. 08/11/1998: Χειροτονία Τσερκάσσι Ιακώβου. [Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας].

  8. 24/11/1998: Εκλογή Οδησσού Ιωάννη (από Μπογουσλάβου). [Πατριαρχείο Κιέβου].

  9. 12/12/1998: Προαγωγή Επισκόπου Νικολαγέβου Βλαδιμήρου σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Κιέβου].

  10. 12/12/1998: Προαγωγή Επισκόπου Τσερνιγόβου Βαρλαάμ σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Κιέβου].

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.