Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως κυρός Βόρις. (1911-2006).
(Εναλλακτική Σύνοδος της Βουλγαρικής Εκκλησίας).

Ο κατά κόσμον Βόρις Τρυφώνωφ Μπογκόεφ γεννήθηκε το 1911. Χειροτονήθηκε τιτουλάριος Επίσκοπος Τιβεριουπόλεως από σχισματικούς Αρχιερείς της Εναλλακτικής Συνόδου της Βουλγαρικής Εκκλησίας στις 29 Ιουλίου 1992. Το ίδιο έτος εξελέγη Μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως. Την 1 Οκτωβρίου 1998 αναγνωρίστηκε η χειροτονία του από τη Μείζονα και Υπερτελή Σύνοδο της Σόφιας και ονομάστηκε τιτουλάριος Επίσκοπος Τιβεριουπόλεως, Βοηθός Επίσκοπος της Μητροπόλεως Φιλιππουπόλεως. Το 1999 όμως προσχώρησε και πάλι στο σχίσμα. Στους κόλπους του σχίσματος διετέλεσε και πάλι Μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως. Επίσης από το 2005 μέχρι την κοίμησή του διετέλεσε και Πρόεδρος της σχισματικής Εναλλακτικής Συνόδου. Εκοιμήθη στις 11 Μαρτίου 2006.

Αναθεώρηση: Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021.