Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1895

Ημερολόγιο συμβάντων

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΕΞΑΡΧΙΑ

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λοβτσού Ιωσήφ, Έξαρχος πάσης Βουλγαρίας. 02-02-1876.
Έδρα Κωνσταντινούπολη.

α) Τιτουλάριοι Επίσκοποι.

 1. Ο Λεύκης Γερβάσιος. 28-01-1873.

 2. Ο Σμόλεν Νείλος. 09-07-1873. (Επάνοδος από την Ουνία 04-07-1895).

 3. Ο Βρανίτσης Λάζαρος. 12-06-1883.
  Σημείωση: Τον Μάιο του 1895 ο Επίσκοπος Βρανίτσης Λαζάρος επέστρεψε στον Ρωμαιοκαθολικισμό.

β) Μητροπολίτες στη Δυτική Βουλγαρία.

 1. Ο Σαμακοβίου Δοσίθεος. 25-05-1872.
  Έδρα Σαμάκοβο.

 2. Ο Βιδινίου Κύριλλος. -01-1873.
  Έδρα Βιδίνιο.

 3. Ο Σόφιας Παρθένιος. -09-1875.
  Έδρα Σόφια.

 4. Ο Βράτζης Κωνσταντίνος. 11-11-1884.
  Έδρα Βράτζα.

 5. Ο Νευροκοπίου Ιλαρίων. 24-04-1894.
  Έδρα Νευροκόπι (Γκότσε Ντέλτσεφ).

γ) Μητροπολίτες στην Κεντρική Βουλγαρία.

 1. Ο Φιλιππουπόλεως Ναθαναήλ. 24-09-1872.
  Έδρα Φιλιππούπολη (Πλόβντιβ).

 2. Ο Μεγάλου Τυρνόβου Κλήμης. 21-04-1874.
  Έδρα Βελίκο Τύρνοβο.

 3. Ο Λοβτσού Ιωσήφ. 02-02-1876.
  Έδρα Λόβετς.
  Σημείωση: Καθήκοντα Επιτρόπου του απουσιάζοντος στην Κωνσταντινούπολη Μητροπολίτου Λοβτσού Ιωσήφ εκτελεί ο Μπρεγκαλνίτσης Άνθιμος.

 4. Ο Στάρας Ζαγόρας (χηρεύει).
  Έδρα Στάρα Ζαγόρα.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Μπρεγκαλνίτσης Άνθιμος. 15-08-1893.
  Βοηθός της Ι.Μ. Λοβτσού.

 2. Ο Βελίκης Μεθόδιος. 24-04-1894.
  Βοηθός της Ι.Μ. Στάρας Ζαγόρας.

δ) Μητροπολίτες στην Ανατολική Βουλγαρία.

 1. Ο Δοροστόλου και Τσερβένου Γρηγόριος. 01-07-1872.
  Έδρα Ρούσε.

 2. Ο Βάρνης και Πρεσλάβας Συμεών. 21-08-1872.
  Έδρα Βάρνα.

 3. Ο Σηλύμνου Σεραφείμ. 22-10-1872.
  Έδρα Σλίβεν.

ε) Μητροπολίτες στη Βόρειο Μακεδονία.

 1. Ο Αχρίδος Γρηγόριος. 06-12-1890.
  Έδρα Αχρίδα.

 2. Ο Βελισσού Αυξέντιος. 06-05-1894.
  Έδρα Βέλες.

 3. Ο Πελαγωνείας (χηρεύει).
  Έδρα Μοναστήρι.

 4. Ο Σκοπίων (χηρεύει).
  Έδρα Σκόπια.

στ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Αχρίδος Συνέσιος. 21-09-1875.

 2. Ο π. Σκοπίων Θεοδόσιος. 06-01-1885.

 3. Ο π. Νευροκοπίου Γρηγόριος. 20-11-1888.
  Σημείωση: Ο π. Νευροκοπίου Γρηγόριος εντάχθηκε στη Βουλγαρική Εξαρχία το 1895 προερχόμενος από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

 4. Ο π. Σκοπίων Μάξιμος. 23-02-1892. (Παραίτηση 1895).

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.