Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1895

 

Κύρια Εκκλησιαστικά συμβάντα

  1. Μάιος 1895: Επάνοδος στην Ουνία Βρανίτσης Λαζάρου. [Βουλγαρική Εξαρχία].

  2. 04/07/1895: Επάνοδος από την Ουνία Σμόλεν Νείλου. [Βουλγαρική Εξαρχία].

  3. 1895: Παραίτηση Σκοπίων Μαξίμου. [Βουλγαρική Εξαρχία].

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.