Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1876

Ημερολόγιο συμβάντων

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΕΞΑΡΧΙΑ

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Βιδινίου Άνθιμος, Έξαρχος πάσης Βουλγαρίας. 25-05-1861.
Έδρα Κωνσταντινούπολη.

α) Τιτουλάριοι Επίσκοποι.

 1. Ο Λεύκης Γερβάσιος. 28-01-1873.

 2. Ο Στοβίου Συνέσιος. 21-09-1875.

β) Μητροπολίτες στη Δυτική Βουλγαρία.

 1. Ο Κεστεντηλίου Ιλαρίων. -06-1850.
  Έδρα Κιουστεντίλ.

 2. Ο Βιδινίου Άνθιμος. 25-05-1861.
  Έδρα Βιδίνιο.
  Σημείωση: Επίτροπος του ως Εξάρχου απουσιάζοντος στην Κωνσταντινούπολη Μητροπολίτου Βιδινίου Ανθίμου διατελεί ο Βελίκης Παρθένιος.

 3. Ο Σαμακοβίου Δοσίθεος. 25-05-1872.
  Έδρα Σαμάκοβο.

 4. Ο Σόφιας Μελέτιος. 15-10-1872.
  Έδρα Σόφια.

 5. Ο Βράτζης (χηρεύει).
  Έδρα Βράτζα.

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Βελίκης Παρθένιος. -09-1875.
  Βοηθός της Ι.Μ. Βιδινίου.

γ) Μητροπολίτες στην Κεντρική Βουλγαρία.

 1. Ο Φιλιππουπόλεως Πανάρετος. 1851.
  Έδρα Φιλιππούπολη (Πλόβντιβ).

 2. Ο Λοβτσού Ιωσήφ. 02-02-1876.
  Έδρα Λόβετς.

 3. Ο Μεγάλου Τυρνόβου (χηρεύει).
  Έδρα Βελίκο Τύρνοβο.

δ) Μητροπολίτες στην Ανατολική Βουλγαρία.

 1. Ο Δοροστόλου και Τσερβένου Γρηγόριος. 01-07-1872.
  Έδρα Ρούσε.

 2. Ο Βάρνης και Πρεσλάβας Συμεών. 21-08-1872.
  Έδρα Σούμλα (Shumen).

 3. Ο Σηλύμνου Σεραφείμ. 22-10-1872.
  Έδρα Σλίβεν.

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Βρανίτσης Κλήμης. 21-04-1874.
  Βοηθός της Ι.Μ. Δοροστόλου.

ε) Μητροπολίτες στη Βόρειο Μακεδονία.

 1. Ο Πελαγωνείας Ευστάθιος. 20-09-1872.
  Έδρα Μοναστήρι.
  Σημείωση: Δεν επιτράπηκε από την Οθωμανική κυβέρνηση η εγκατάσταση του Μητροπολίτη Ευσταθίου στην έδρα του.

 2. Ο Αχρίδος Ναθαναήλ. 24-09-1872.
  Έδρα Αχρίδα.

 3. Ο Βελισσού Δαμασκηνός. 19-10-1872.
  Έδρα Βέλες. Διαμένει εμπερίστατος εκτός της Επαρχίας του.

 4. Ο Σκοπίων Κύριλλος. -01-1873.
  Έδρα Σκόπια.

στ) Μητροπολίτες στην παλαιά Σερβία.

 1. Ο Νύσσης Βίκτωρ. 28-05-1872.
  Έδρα Νις.

 2. Ο Νυσσάβας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Πελαγωνείας Ευστάθιος.
  Έδρα Σάρκιοϊ (Pirot).

ζ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Πωγωνιανής Πανάρετος. 06-10-1854.

 2. Ο π. Βελισσού Γεννάδιος. 04-04-1857. (+ 12-05-1876).

 3. Ο π. Νυσσάβας Παρθένιος. 29-10-1859. (+ 07-02-1876).

 4. Ο π. Βράτζης Αβέρκιος. 24-02-1873.

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.