Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1876

Χειροτονηθέντες το 1876

Κοιμηθέντες το 1876

Κύρια Εκκλησιαστικά συμβάντα

  1. 02/02/1876: Χειροτονία Λοβτσού Ιωσήφ. [Βουλγαρική Εξαρχία].

  2. 07/02/1876: Κοίμηση π. Νυσσάβας Παρθενίου. [Βουλγαρική Εξαρχία].

  3. 12/05/1876: Κοίμηση π. Βελισσού Γενναδίου. [Βουλγαρική Εξαρχία].

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.