Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 2000

Κοιμηθέντες το 2000

Χειροτονηθέντες το 2000

Κύρια Εκκλησιαστικά συμβάντα

 1. 23/01/2000: Προαγωγή Επισκόπου Μπελγορόδου Ιωάσαφ σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Κιέβου].

 2. 24/01/2000: Προαγωγή Επισκόπου Δρογόμπιτς Θεοδοσίου σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Κιέβου].

 3. 25/02/2000: Κοίμηση Κιέβου Δημητρίου. [Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας].

 4. 26/03/2000: Χειροτονία Χερσονήσου Τιμοθέου. [Πατριαρχείο Κιέβου].

 5. 04/04/2000: Παύση Βιννίτσης Παγκρατίου. [Πατριαρχείο Κιέβου].

 6. 04/04/2000: Εκλογή Βιννίτσης Γεροντίου (από Σουμύ). [Πατριαρχείο Κιέβου].

 7. 04/04/2000: Παύση Ροβνό Σεραφείμ. [Πατριαρχείο Κιέβου].

 8. 04/04/2000: Εκλογή Ροβνό Δανιήλ (από Βισγορόδου). [Πατριαρχείο Κιέβου].

 9. 06/07/2000: Παύση Οδησσού Ιωάννου. [Πατριαρχείο Κιέβου].

 10. 16/07/2000: Χειροτονία Περεγιασλάβας Χμιελνικίου Δημητρίου. [Πατριαρχείο Κιέβου].

 11. 19/07/2000: Εκλογή Οδησσού Σεραφείμ (από π. Ροβνό). [Πατριαρχείο Κιέβου].

 12. 23/07/2000: Χειροτονία Συμφεροπόλεως Κλήμη. [Πατριαρχείο Κιέβου].

 13. 14/09/2000: Εκλογή Κιέβου Μεθοδίου (από Τερνοπόλεως). [Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας].

 14. 23/09/2000: Κοίμηση Αγίου Φραγκίσκου Αντωνίου. [ΡΟΕΥ].

 15. 17/10/2000: Παραίτηση Βρυξελλών Σεραφείμ. [ΡΟΕΥ].

 16. 17/10/2000: Εκλογή Γενεύης Αμβροσίου (από Βεβέ). [ΡΟΕΥ].

 17. 17/10/2000: Εκλογή Αγίου Φραγκίσκου Κυρίλλου (από Σηάτλ). [ΡΟΕΥ].

 18. 21/10/2000: Παύση Χαρκόβου Βλαδιμήρου. [Πατριαρχείο Κιέβου].

 19. 21/10/2000: Προαγωγή Επισκόπου Ροβνό Δανιήλ σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Κιέβου].

 20. 22/10/2000: Χειροτονία Σουμύ Μιχαήλ. [Πατριαρχείο Κιέβου].

 21. 22/10/2000: Παύση Οδησσού Σεραφείμ. [Πατριαρχείο Κιέβου].

 22. 22/10/2000: Εκλογή Οδησσού Ιωάννου (από π. Οδησσού). [Πατριαρχείο Κιέβου].

 23. 05/11/2000: Χειροτονία Χαρκόβου Φλαβιανού. [Πατριαρχείο Κιέβου].

 24. 28/12/2000: Χειροτονία Κωνσταντίας Κυρίλλου. [Εναλλακτική Σύνοδος της Βουλγαρικής Εκκλησίας].

 25. 2000: Προαγωγή Επισκόπου Χερσονήσου Τιμοθέου σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Κιέβου].

 26. 2000: Μετονομασία Ι.Ε. Κιτσμάν και Ζαστάβνας σε "Τσερνοβικίου και Κιτσμάν". [Πατριαρχείο Κιέβου].

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.