Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 2000

ΕΤΟΣ 2000

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χερσονήσου κύριος Τιμόθεος. 26-03-2000.
(Πατριαρχείο Κιέβου).

Εκοιμήθη στις 31 Ιουλίου 2004. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Περεγιασλάβας Χμιελνικίου κύριος Δημήτριος. 16-07-2000.
(Πατριαρχείο Κιέβου).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Συμφεροπόλεως και Κριμαίας κύριος Κλήμης. 23-07-2000.
(Πατριαρχείο Κιέβου).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κρουπνικίου κύριος Κλήμης. 08-09-2000.
(Εναλλακτική Σύνοδος της Βουλγαρικής Εκκλησίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σουμύ και Αχτύρκας κύριος Μιχαήλ. 22-10-2000.
(Πατριαρχείο Κιέβου).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χαρκόβου και Μπουγκουδουχώβου κύριος Φλαβιανός. 05-11-2000.
(Πατριαρχείο Κιέβου).

Εκοιμήθη στις 24 Δεκεμβρίου 2010. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κωνσταντίας κύριος Κύριλλος. 28-12-2000.
(Εναλλακτική Σύνοδος της Βουλγαρικής Εκκλησίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.