Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κωνσταντίας κύριος Κύριλλος. (γεν. ).
(Εναλλακτική Σύνοδος της Βουλγαρικής Εκκλησίας).

Στις 28 Δεκεμβρίου 2000 χειροτονήθηκε τιτουλάριος Επίσκοπος Κωνσταντίας στους κόλπους της σχισματικής Εναλλακτικής Συνόδου της Βουλγαρικής Εκκλησίας.

Αναθεώρηση: Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021.