Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1884

Χειροτονηθέντες το 1884

Κοιμηθέντες το 1884

Κύρια Εκκλησιαστικά συμβάντα

  1. 02/02/1884: Κοίμηση Κεστεντηλίου Ιλαρίωνος. [Βουλγαρική Εξαρχία].

  2. Φεβρουάριος 1884: Προσάρτηση Ι.Μ. Κεστεντηλίου στην Ι.Μ. Σόφιας. [Βουλγαρική Εξαρχία].

  3. 27/05/1884: Εκλογή Μεγάλου Τυρνόβου Κλήμεντος (από Βρανίτσης). [Βουλγαρική Εξαρχία].

  4. 11/11/1884: Χειροτονία Βράτζης Κωνσταντίνου. [Βουλγαρική Εξαρχία].

  5. 31/12/1884: Εκλογή Αχρίδος Συνεσίου (από Στοβίου). [Βουλγαρική Εξαρχία].

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.