Κοιμηθέντες Αρχιερείς κατά το 1884

ΕΤΟΣ 1884

Κοιμηθέντες Αρχιερείς

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κεστεντηλίου κυρός Ιλαρίων. (+ 02-02-1884).
(Βουλγαρική Εξαρχία).

Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.