Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 1884

ΕΤΟΣ 1884

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Βράτζης κύριος Κωνσταντίνος. 11-11-1884.
(Βουλγαρική Εξαρχία).

Εκοιμήθη στις 4 Δεκεμβρίου 1912. Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.