Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1875

Χειροτονηθέντες το 1875

Κοιμηθέντες το 1875

Κύρια Εκκλησιαστικά συμβάντα

  1. 29/05/1875: Κοίμηση Λοβτσού Διονυσίου. [Βουλγαρική Εξαρχία].

  2. 04/06/1875: Κοίμηση Μεγάλου Τυρνόβου Ιλαρίωνος. [Βουλγαρική Εξαρχία].

  3. 23/07/1875: Εκλογή Σκοπίων Κυρίλλου (από Μπελογκραντσίκ). [Βουλγαρική Εξαρχία].

  4. 09/08/1875: Κοίμηση π. Σκοπίων Δωροθέου. [Βουλγαρική Εξαρχία].

  5. Σεπτέμβριος 1875: Χειροτονία Βελίκης Παρθενίου. [Βουλγαρική Εξαρχία].

  6. 21/09/1875: Χειροτονία Στοβίου Συνεσίου. [Βουλγαρική Εξαρχία].

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.