Κοιμηθέντες Αρχιερείς κατά το 1875

ΕΤΟΣ 1875

Κοιμηθέντες Αρχιερείς

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λοβτσού κυρός Διονύσιος. (+ 29-05-1875).
(Βουλγαρική Εξαρχία).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μεγάλου Τυρνόβου κυρός Ιλαρίων. (+ 04-06-1875).
(Βουλγαρική Εξαρχία).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης πρώην Σκοπίων κυρός Δωρόθεος. (+ 15-08-1875).
(Βουλγαρική Εξαρχία).

Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.