ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΡΩΣΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ

  Ιστορικό σημείωμα:

    Ονομασίες.

Επισκοπικός κατάλογος (υπό σύνταξη).

Χριστοφόρος Σμυρνώφ 25 Μαΐου 1887-13 Δεκεμβρίου 1890 Από Πρεσβύτερος Σχολάζων 1842-1921
         
         
         
         
         
         
         

Αναθεώρηση: Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020.