ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΡΩΣΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΜΟΖΑΙΣΚ
(Επισκοπή Τιτουλαρίων και Βοηθών Επισκόπων της Επισκοπής Μόσχας).

    Επισκοπικός κατάλογος (υπό σύνταξη).

Αμβρόσιος Κλιουτσάρεφ 15 Ιανουαρίου 1878-6 Απριλίου 1878 Από Πρεσβύτερος Εις Δημητρώβου 1820-1901
Αλέξιος Λαβρώφ-Πλατώνωφ 30 Απριλίου 1878-22 Ιανουαρίου 1883 Από Πρεσβύτερος Εις Δημητρώβου 1829-1890
         
         
         
         

1) Μακάριος Ντάιεφ: 14 Μαΐου 1944-13 Ιανουαρίου 1960. Από Αρχιμανδρίτης. Κοίμηση. Επίσκοπος. Από τις 25 Φεβρουαρίου 1951 Αρχιεπίσκοπος.

2) Στέφανος Νικήτιν: 2 Απριλίου 1960-9 Απριλίου 1962. Από Αρχιμανδρίτης, Σχολάζων. Επίσκοπος.

3) Λεωνίδας Πολιάκωφ: 9 Απριλίου 1962-5 Αυγούστου 1963. Από Κούρσκ. Εις Γιαροσλάβου. Επίσκοπος. Από τις 29 Ιουλίου 1962 Αρχιεπίσκοπος.

4) Νικόλαος Σαγιάμα: 10 Απριλίου 1970-25 Δεκεμβρίου 1986. Από Τόκιο. Σχολάζων. Επίσκοπος. Από τις 16 Ιουλίου 1984 Αρχιεπίσκοπος.

5) Γρηγόριος Τσιρκώφ: 13 Σεπτεμβρίου 1987-σήμερα. Από Αρχιμανδρίτης. Επίσκοπος. Από τις 25 Φεβρουαρίου 1997 Αρχιεπίσκοπος.

Αναθεώρηση: Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020.