ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΡΩΣΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΟΡΣΟΥΝ

    Διεύθυνση: Metochie de Trois Docteurs, 26 rue Peclet, 75015 Paris, France.

    Επισκοπικός κατάλογος (υπό σύνταξη).

1) Νικόλαος Ερέμην: 5 Ιανουαρίου 1960-14 Ιανουαρίου 1963. Από Κλισύ. Σχολάζων. Μητροπολίτης.

2) Πέτρος Λιλιέρ: 12 Σεπτεμβρίου 1968-16 Νοεμβρίου 1979. Από Αρχιμανδρίτης. Εις Μετροπόλια. Επίσκοπος. Από τις 12 Ιουνίου 1979 Αρχιεπίσκοπος.

3) Βαλεντίνος Μίσουκ: 27 Οκτωβρίου 1990-18 Φεβρουαρίου 1992. Από Βλαδίμης. Εις Γροδνό. Αρχιεπίσκοπος.

4) Γεώργιος Σαλίμωφ: 14 Ιανουαρίου 1993-31 Μαρτίου 1999. Από Αρχιμανδρίτης. Σχολάζων. Επίσκοπος.

5) Ιννοκέντιος Βασίλιεφ: 5 Οκτωβρίου 1999-σήμερα. Από Τσιτά. Επίσκοπος.

Αναθεώρηση: Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020.