ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΡΩΣΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΛΙΣΥ
(Επισκοπή Τιτουλαρίων Επισκόπων της Εξαρχίας Δυτικής Ευρώπης).

    Ιστορικό σημείωμα: Το 1953 αποφασίστηκε να χειροτονηθεί ένας Επίσκοπος για τις ανάγκες των ενοριών της Δυτικής Ευρώπης καθώς ο τότε τοποτηρητής Έξαρχος Δυτικής Ευρώπης Αρχιεπίσκοπος Βερολίνου Βόρις αδυνατούσε να μεταβεί στη Γαλλία λόγω άρνησης των Γαλλικών αρχών. Για τη θέση αυτή εξελέγη ο Αρχιμανδρίτης Νικόλαος Ερέμην, στον οποίο δόθηκε ο τίτλος του Επισκόπου Κλισύ (από το προάστιο του Παρισιού Clichy-sous-Bois). Ο νέος Επίσκοπος ανέλαβε καθήκοντα Βικαρίου Επισκόπου της Εξαρχίας Δυτικής Ευρώπης. Στις 11 Νοεμβρίου 1954 ο Επίσκοπος Κλισύ Νικόλαος προήχθη σε Αρχιεπίσκοπο και διορίστηκε Έξαρχος Δυτικής Ευρώπης με έδρα το Παρίσι. Διατήρησε τον τίτλο του Αρχιεπισκόπου Κλισύ μέχρι τις 5 Ιανουαρίου 1960 οπότε εξελέγη Αρχιεπίσκοπος Χερσονήσου. Έκτοτε δεν χειροτονήθηκε άλλος Επίσκοπος με τον τίτλο "Κλισύ".

    Επισκοπικός κατάλογος από το 1960.

1) Νικόλαος Ερέμην: 17 Δεκεμβρίου 1953-5 Ιανουαρίου 1960. Από Αρχιμανδρίτης. Εις Χερσονήσου. Επίσκοπος. Από τις 11 Νοεμβρίου 1954 Αρχιεπίσκοπος και Έξαρχος Δυτικής Ευρώπης.

Αναθεώρηση: Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020.