ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΡΩΣΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΣΤΑΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ

    Ιστορικό σημείωμα: Το Βικαριάτο της Ακμόλας ή του Ακμόλινσκ ιδρύθηκε στις 26 Ιανουαρίου 1913 στη δικαιοδοσία της Επισκοπής Όμσκ. Στις 6 Νοεμβρίου 1914 η έδρα του Βικαρίου Επισκόπου μεταφέρθηκε από την Ακμόλα (σημερινό Νουρ-Σουλτάν, πρωτεύουσα του Καζαχστάν) στο Πετροπαυλόφσκ και ονομάστηκε Βικαριάτο Πετροπαυλώβου. Το 1919 το Βικαριάτο της Ακμόλας ανασυστάθηκε ως αυτοτελής Επισκοπή αυτή τη φορά. Ωστόσο το 1925 υποβιβάστηκε και πάλι σε Βικαριάτο της Επισκοπής Όμσκ. Το 1929 υπήχθη στη δικαιοδοσία της Επισκοπής Πετροπαυλώβου. Το 1932 το Βικαριάτο της Ακμόλας καταργήθηκε. Το ίδιο έτος καταργήθηκε και η Επισκοπή Πετροπαυλώβου. Η περιοχή της Ακμόλας υπήχθη στη δικαιοδοσία της Επισκοπής Άλμα Άτα. Από το 1957 μέχρι το 1960 περίοδο κατά την οποία αναβίωσε η Επισκοπή Πετροπαυλώβου η περιοχή της Ακμόλας υπήχθη στη δικαιοδοσία της. Έκτοτε και μέχρι το 1991 παρέμενε στη δικαιοδοσία της Επισκοπής Άλμα Άτα.
    Στις 31 Ιανουαρίου 1991 ιδρύθηκε η Επισκοπή Τσιμκένδης και Τσελίνογκραδ, αποσπασθείσα από την Επισκοπή Άλμα Άτα. Στη νέα αυτή Επισκοπή υπήχθη και η περιοχή της Ακμόλας, η οποία από τις 20 Μαρτίου 1961 είχε μετονομαστεί σε Τσελίνογκραδ. Το 1992 το Τσελίνογκραδ μετωνομάστηκε σε Ακμόλα και η Επισκοπή Τσιμκένδης και Τσελίνογκραδ μετωνομάστηκε στις 16 Ιουλίου 1993 σε Τσιμκένδης και Ακμόλας. Στις 6 Μαΐου 1998 η Ακμόλα μετωνομάστηκε σε Αστάνα και έγινε η νέα πρωτεύουσα του Καζαχστάν. Στις 31 Μαρτίου 1999 η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Ρωσίας αποφάσισε την απόσπαση της Αστάνας από την Επισκοπή Τσιμκένδης και την υπαγωγή της στην Επισκοπή Άλμα Άτα. Ωστόσο αποσπάστηκε μόνο η πόλη χωρίς την επαρχία, η οποία συνέχισε να υπάγεται στην Επισκοπή Τσιμκένδης. Κατόπιν τούτου η έδρα του Επισκόπου Άλμα Άτα μεταφέρθηκε στην Αστάνα και η Επισκοπή Άλμα Άτα και Σεμιμπαλαντίνσκ μετωνομάστηκε σε "Αστάνας και Αλματύ". Στις 7 Μαΐου 2003 με απόφαση της Ιεράς Συνόδου ιδρύθηκε η Μητρόπολη του Καζαχστάν, η οποία περιέλαβε τις τρεις τότε Επισκοπές του Καζαχστάν: α) Αστάνας και Αλματύ, β) Ουράλσκ και Γούριεβ και γ) Τσιμκένδης και Ακμόλας. Επικεφαλής τέθηκε ο Μητροπολίτης Αστάνας. Στις 26 Ιουλίου 2010 η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε ο επικεφαλής Μητροπολίτης να φέρει τον τίτλο "Αστάνας και Καζαχστάν".
    Στις 6 Οκτωβρίου 2010 ο Νομός Καραγκαντά αποσπάστηκε από τη δικαιοδοσία των Επισκοπών Αστάνας και Τσιμκένδης και αποτέλεσε την αυτοτελή Επισκοπή Καραγκαντά και Σαχτίνσκ. Την ίδια ημέρα αποσπάστηκαν από την Επισκοπή Αστάνας οι Νομοί Παυλουπόλεως (Pavlodar) και Ανατολικού Καζαχστάν (έδρα Σεμεΐ, πρώην Σεμιιμπαλαντίνσκ), οι οποίοι αποτέλεσαν την Επισκοπή Παυλουπόλεως και Ούστ Καμενογκόρσκ (σημερινό Όσκεμεν). Κατόπιν τούτου η Επισκοπή Αστάνας και Καζαχστάν αποτελέστηκε από δύο απομακρυσμένα μεταξύ του τμήματα την πόλη της Αστάνας στο Βόρειο Καζαχστάν και τον Νομό Αλματύ στο Νότιο Καζαχστάν.

    Ονομασίες:

Βικαριάτο:
Ακμόλας: 26 Ιανουαρίου 1913-6 Νοεμβρίου 1914.

Επισκοπή:
Ακμόλας: 1919-1925.

Βικαριάτο:
Ακμόλας: 1925-1932.

Επισκοπή:
Αστάνας και Αλματύ: 31 Μαρτίου 1999-26 Ιουλίου 2010.
Αστάνας και Καζαχστάν: 26 Ιουλίου 2010-σήμερα.

    Επισκοπικός κατάλογος (υπό σύνταξη).

Για την περίοδο προ του 1913 βλέπε Επισκοπή Όμσκ
Μεθόδιος Κρασνοπέρωφ 10 Φεβρουαρίου 1913-6 Νοεμβρίου 1914 Από Πρεσβύτερος Εις Πετροπαυλώβου 1868-1921
Για την περίοδο 1914-1919 βλέπε Επισκοπή Πετροπαυλώβου
Γαβριήλ Βοεβόντιν 1919-1921 Από Μπαρναούλης Εις Πετροπαυλώβου 1869-1937
Ιωάννης Τρογιάνσκη 3 Μαρτίου 1925-1928 Από π. Σασώβου Εις Πετροπαυλώβου 1862-1937
Βλαδίμηρος Γκορκόβσκη 14 Μαρτίου 1929-1929 Από Κέρτς Εις Βιασμά 1864-1938
Ιωαννίκιος Τσάντσεφ 1929-21 Οκτωβρίου 1932 Από π. Μπρονίτσης Εις Κουνγκούρ 1861-1933
Για την περίοδο 1932-1991 βλέπε Επισκοπή Άλμα Άτα
Για την περίοδο 1991-1997 βλέπε Επισκοπή Τσιμκένδης        
         

Αναθεώρηση: Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2020.