Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 2015

Κοιμηθέντες κατά το 2015

Χειροτονηθέντες κατά το 2015

Α. ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Β. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Γ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ

Δ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Ε. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΡΩΣΙΑΣ

ΣΤ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΣΕΡΒΙΑΣ

Ζ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

Η. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

Θ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Ι. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΙΑ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΒ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

ΙΓ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

ΙΔ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ

Κύρια Εκκλησιαστικά συμβάντα

 1. 03/01/2015: Χειροτονία Σλούτσκ Αντωνίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 2. 10/01/2015: Κοίμηση π. Θεσσαλιώτιδος Κυρίλλου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 3. 11/01/2015: Χειροτονία Όουλου Ηλία. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 4. 12/01/2015: Εκλογή Μαργβέτης Μελχισεδέκ (από Κογαμπούντης). [Πατριαρχείο Γεωργίας].

 5. 12/01/2015: Εκλογή Κογαμπούντης Δημητρίου (από Μαργβέτης). [Πατριαρχείο Γεωργίας].

 6. 12/01/2015: Εκλογή Μαρτκόπης Ιωάννου (από Αγαράκ Τσάλκης). [Πατριαρχείο Γεωργίας].

 7. 12/01/2015: Εκλογή Αγαράκ Τσάλκης Γρηγορίου (από Μαρτκόπης). [Πατριαρχείο Γεωργίας].

 8. 20/01/2015: Κοίμηση Κεφαλληνίας Σπυρίδωνος. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 9. 19/01/2015: Κοίμηση Μαραμπντάς Θαδδαίου. [Πατριαρχείο Γεωργίας].

 10. 22/01/2015: Κοίμηση Ευμενείας Μαξίμου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 11. 24/01/2015: Χειροτονία Σάντα Ρόζα Δανιήλ. [Πατριαρχείο Ρωσίας-Μετροπόλια].

 12. 01/02/2015: Προαγωγή Επισκόπου Χάντι Μανσίησκ Παύλου σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 13. 01/02/2015: Προαγωγή Επισκόπου Τσιτά Βλαδιμήρου σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 14. 05/02/2015: Εκλογή Κοβάσνας Ανδρέου (από Φαγκαρασάνου). [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 15. 08/02/2015: Χειροτονία Ρηγίου Ειρηναίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 16. 15/02/2015: Χειροτονία Γιούγκρας Φωτίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 17. 16/02/2015: Κοίμηση π. Φωκίδος Αθηναγόρου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 18. 22/02/2015: Χειροτονία Νερτσίνσκ Δημητρίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 19. 22/02/2015: Χειροτονία Σουμπέρκ Ησαΐου. [Εκκλησία της Τσεχίας και Σλοβακίας].

 20. 07/03/2015: Κοίμηση Πετροζαβόδσκ Μανουήλ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 21. 08/03/2015: Χειροτονία Σορόκη Ιωάννου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 22. 13/03/2015: Παραίτηση Πράγας Ιωακείμ. [Εκκλησία Τσεχίας και Σλοβακίας].

 23. 13/03/2015: Εκλογή Μπερούν Ιωακείμ (από π. Πράγας). [Εκκλησία Τσεχίας και Σλοβακίας].

 24. 14/03/2015: Χειροτονία Πράγας Μιχαήλ. [Εκκλησία Τσεχίας και Σλοβακίας].

 25. 15/03/2015: Χειροτονία Χαριουπόλεως Ιωάννου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 26. 16/03/2015: Κοίμηση Νικορτσμίνδης Ελισαίου. [Πατριαρχείο Γεωργίας].

 27. 20/03/2015: Προαγωγή Επισκόπου Φιλαδελφείας Μάρκου σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας-Μετροπόλια].

 28. 20/03/2015: Προαγωγή Επισκόπου Οτάβας Ειρηναίου σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας-Μετροπόλια].

 29. 20/03/2015: Προαγωγή Επισκόπου Νέας Υόρκης Μιχαήλ σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας-Μετροπόλια].

 30. 05/04/2015: Χειροτονία Λίδας Πορφυρίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 31. 05/04/2015: Χειροτονία Ζολοτονόσης Ιωάννου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 32. 06/04/2015: Κοίμηση Νέας Κρήνης Προκοπίου. [Εκκλησία της Ελλάδος-Νέες Χώρες].

 33. 05/05/2015: Ίδρυση Ι.Ε. Μπίησκ και Μπελοκούριχας. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 34. 05/05/2015: Ίδρυση Ι.Ε. Ρουμπτσώβου και Αλέυσκ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 35. 05/05/2015: Εκλογή Ρουμπτσώβου Ρωμανού (από Ρουμπτσώβου-Τ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 36. 05/05/2015: Ίδρυση Ι.Ε. Σλαβγορόδου και Κάμεν. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 37. 05/05/2015: Ίδρυση Ι.Ε. Βορείου Βαϊκάλης και Σοσνόβου-Λίμνης. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 38. 05/05/2015: Ίδρυση Ι.Ε. Σαδρίνσκ και Δαλματώβου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 39. 05/05/2015: Μετονομασία Ι.Ε. Κουργάν και Σαδρίνσκ σε "Κουργάν και Μπελοζέρσκογε". [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 40. 05/05/2015: Ίδρυση Ι.Ε. Βιασμά και Γκαγκάριν. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 41. 05/05/2015: Μετονομασία Ι.Ε. Σμολένσκ και Βιασμά σε "Σμολένσκ και Ροσλάβλ". [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 42. 05/05/2015: Εκλογή Πετροζαβόδσκ Κωνσταντίνου (από Κουργάν). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 43. 05/05/2015: Εκλογή Κουργάν Ιωσήφ (από Μπιρομπιτζάν). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 44. 05/05/2015: Εκλογή Μπιρομπιτζάν Εφραίμ (από Μπικίν). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 45. 05/05/2015: Παραίτηση Ιζέβου Νικολάου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 46. 05/05/2015: Εκλογή Ιζέβου Βικτωρίνου (από Σαραπούλ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 47. 16/05/2015: Χειροτονία Χριστουπόλεως Μακαρίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 48. 18/05/2015: Χειροτονία Τσιστοπόλεως Παρμενά. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 49. 20/05/2015: Έκπτωση Καναδά Γεωργίου. [Πατριαρχείο Σερβίας].

 50. 21/05/2015: Χειροτονία Βιασμά Σεργίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 51. 21/05/2015: Προαγωγή Επισκόπου Σμολένσκ Ισιδώρου σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 52. 22/05/2015: Μετονομασία Ι.Ε. Κεντρώας Ευρώπης σε "Φρανκφούρτης και πάσης Γερμανίας". [Πατριαρχείο Σερβίας].

 53. 23/05/2015: Έκπτωση Μιλεσέβου Φιλαρέτου. [Πατριαρχείο Σερβίας].

 54. 24/05/2015: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Πετροζαβόδσκ Κωνσταντίνου σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 55. 24/05/2015: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Κουργάν Ιωσήφ σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 56. 24/05/2015: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Ουλάν Ουντέ Σαββατίου σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 57. 24/05/2015: Προαγωγή Επισκόπου Μπαρναούλης Σεργίου σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 58. 24/05/2015: Προαγωγή Επισκόπου Ιζέβου Βικτωρίνου σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 59. 30/05/2015: Κοίμηση Ολύμπου Ανθίμου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 60. 31/05/2015: Χειροτονία Κεφαλληνίας Γερασίμου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 61. 01/06/2015: Χειροτονία Νικορτσμίνδης Βαχτάνγκι. [Πατριαρχείο Γεωργίας].

 62. 01/06/2015: Χειροτονία Νέας Κρήνης Ιουστίνου. [Εκκλησία της Ελλάδος-Νέες Χώρες].

 63. 03/06/2015: Κοίμηση π. Ιζέβου Νικολάου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 64. 07/06/2015: Χειροτονία Φαγκαρασάνου Ιλαρίωνος. [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 65. 11/06/2015: Υπαγωγή Μητροπολίτου π. Βασιγκτώνος Ιωνά από τη Μετροπόλια στη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία εν Υπερορία. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 66. 22/06/2015: Κοίμηση Κεφαλληνίας Γερασίμου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 67. 26/06/2015: Παραίτηση Ηλιουπόλεως Σπυρίδωνος. [Πατριαρχείο Αντιοχείας].

 68. 28/06/2015: Χειροτονία Μπίησκ Σεραπίωνος. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 69. 07/07/2015: Προαγωγή Επισκόπου Συνάδων Διονυσίου σε εν ενεργεία Μητροπολίτη. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 70. 09/07/2015: Προαγωγή Επισκόπου Μελόης Φιλοθέου σε εν ενεργεία Μητροπολίτη. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 71. 09/07/2015: Χειροτονία Σλαβγορόδου Παγκρατίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 72. 11/07/2015: Χειροτονία Σαδρίνσκ Βλαδιμήρου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 73. 12/07/2015: Χειροτονία Βορείου Βαϊκάλης Νικολάου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 74. 13/07/2015: Εκλογή Καζάν Θεοφάνους (από Σιμπίρσκ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 75. 13/07/2015: Εκλογή Σιμπίρσκ Αναστασίου (από Καζάν). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 76. 26/07/2015: Χειροτονία Αλικαρνασσού Αδριανού. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 77. 05/08/2015: Χειροτονία Σούμσκ Ναθαναήλ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 78. 17/08/2015: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Κριβόι Ρόγ Εφραίμ σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 79. 17/08/2015: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Χερσώνος Ιωάννου σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 80. 17/08/2015: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Τσερνιγόβου Αμβροσίου σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 81. 17/08/2015: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Μογκιλώβου Ποδόλσκ Αγαπίου σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 82. 17/08/2015: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Σβιατογκόρσκ Αρσενίου σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 83. 17/08/2015: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Γκορλόφκας Μητροφάνους σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 84. 17/08/2015: Προαγωγή Επισκόπου Μακαρώβου Ιλαρίωνος σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 85. 17/08/2015: Προαγωγή Επισκόπου Ροβένκι Παντελεήμονος σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 86. 17/08/2015: Προαγωγή Επισκόπου Ρομνή Ιωσήφ σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 87. 17/08/2015: Προαγωγή Επισκόπου Δνεπροτζερίνσκ Βλαδιμήρου σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 88. 17/08/2015: Προαγωγή Επισκόπου Βορείου Δονέτσκ Νικοδήμου σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 89. 30/08/2015: Χειροτονία Βρετανίας Σιλουανού. [Πατριαρχείο Αντιοχείας].

 90. 01/09/2015: Χειροτονία Κλιντσή Βλαδιμήρου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 91. 01/09/2015: Κοίμηση π. Μεσογαίας Αγαθονίκου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 92. 15/09/2015: Παραίτηση Ζάμπιας Ιωακείμ. [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 93. 25/09/2015: Παραίτηση Τρίκκης Αλεξίου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 94. 10/10/2015: Χειροτονία Κεφαλληνίας Δημητρίου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 95. 11/10/2015: Χειροτονία Τρίκκης Χρυσοστόμου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 96. 16/10/2015: Κοίμηση Πέτρας Νεκταρίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 97. 22/10/2015: Παραίτηση Ορενβούργου Βαλεντίνου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 98. 22/10/2015: Εκλογή Ορενβούργου Βενιαμίν (από Ριαζάν). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 99. 22/10/2015: Εκλογή Ριαζάν Μάρκου (από Γεγκωρέβου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 100. 23/10/2015: Καθαίρεση π. Οτάβας Σεραφείμ. [Πατριαρχείο Ρωσίας-Μετροπόλια].

 101. 24/10/2015: Χειροτονία Γεγκωρέβου Τύχωνος. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 102. 26/10/2015: Χειροτονία Μπογορόδου Αντωνίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 103. 27/10/2015: Κοίμηση Δαμπροβοσνίας Νικολάου. [Πατριαρχείο Σερβίας].

 104. 01/11/2015: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Τσαγέρης Στεφάνου σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Γεωργίας].

 105. 04/11/2015: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Ριαζάν Μάρκου σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 106. 08/11/2015: Χειροτονία Τρωάδος Πέτρου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 107. 14/11/2015: Χειροτονία Ηλιουπόλεως Αντωνίου. [Πατριαρχείο Αντιοχείας].

 108. 15/11/2015: Χειροτονία Σκόπιν Ματθαίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 109. 15/11/2015: Χειροτονία Μπολγράδ Σεργίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 110. 22/11/2015: Χειροτονία Βαλουήκη Σάββα. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 111. 24/11/2015: Ίδρυση Ι.Ε. Νιέρι και Όρους Κένυας. [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 112. 24/11/2015: Ίδρυση Ι.Ε. Κισούμου και Δυτικής Κένυας. [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 113. 24/11/2015: Μετονομασία Ι.Μ. Κένυας σε "Ναϊρόμπης". [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 114. 24/11/2015: Μετονομασία Ι.Μ. Κεντρώας Αφρικής σε "Κινσάσας". [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 115. 24/11/2015: Εκλογή Ζάμπιας Ιωάννου (από Μοζαμβίκης). [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 116. 24/11/2015: Εκλογή Άκκρας Ναρκίσσου (από Νουβίας). [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 117. 24/11/2015: Εκλογή Νουβίας Σάββα (από Άκκρας). [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 118. 24/11/2015: Εκλογή Μοζαμβίκης Χρυσοστόμου (από Βερενίκης). [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 119. 24/11/2015: Εκλογή Νιέρι Νεοφύτου (από Νιτρίας). [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 120. 28/11/2015: Απαλλαγή Εξάρχου Ρωσικών παροικιών Δυτικής Ευρώπης Ιώβ. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 121. 02/12/2015: Χειροτονία Μπρονίτσης Παραμόνου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 122. 04/12/2015: Χειροτονία Ταρούσης Σεραφείμ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 123. 06/12/2015: Χειροτονία Κισούμου Αθανασίου. [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 124. 06/12/2015: Χειροτονία Νέου Σαντζάρι Βενιαμίν. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 125. 06/12/2015: Χειροτονία Τζιγκουλιόβσκ Θωμά. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 126. 19/12/2015: Χειροτονία Πέτρας Γερασίμου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 127. 19/12/2015: Χειροτονία Σεμιλούκι Σεργίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 128. 24/12/2015: Παραίτηση Αναδίρ Σεραφείμ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 129. 24/12/2015: Μετονομασία Ι.Ε. Ρυμπίνσκ και Ούγκλιτς σε "Ρυμπίνσκ και Δανιηλώβου". [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 130. 24/12/2015: Ίδρυση Ι.Ε. Περεγιασλάβας Ζαλέσκι και Ούγκλιτς. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 131. 27/12/2015: Χειροτονία Περεγιασλάβας Ζαλέσκι Θεοδώρου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 132. 28/12/2015: Χειροτονία Σαραπούλ Αντωνίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.