Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 2015

Ημερολόγιο συμβάντων

Περιεχόμενα:

α) Τιτουλάριοι Αρχιερείς Επισκοπής Μόσχας.

β) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

γ) Μητρόπολη Ριαζάν.

δ) Μητρόπολη Τούλας.

ε) Μητρόπολη Τβερ.

στ) Μητρόπολη Γιαροσλάβου.

ζ) Μητρόπολη Κάτω Νοβγορόδου.

η) Μητρόπολη Ιβανόβου.

θ) Μητρόπολη Μπριάνσκ.

ι) Μητρόπολη Βλαδίμης.

ια) Μητρόπολη Καλούγας.

ιβ) Μητρόπολη Σμολένσκ.

ιγ) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

ιδ) Μητρόπολη Αρχαγγέλου.

ιε) Μητρόπολη Βιάτκας.

ιστ) Μητρόπολη Καρελίας.

ιζ) Μητρόπολη Μουρμάνσκ.

ιη) Μητρόπολη Βόλογδα.

ιθ) Μητρόπολη Νοβγορόδου.

κ) Μητρόπολη Αγίας Πετρουπόλεως.

κα) Μητρόπολη Πσκώβου.

κβ) Μητρόπολη Ορέλ.

κγ) Μητρόπολη Μορδοβίας.

κδ) Μητρόπολη Μπελγορόδου.

κε) Μητρόπολη Κούρσκ.

κστ) Μητρόπολη Πένζας.

κζ) Μητρόπολη Ταμπώβου.

κη) Μητρόπολη Λίπετσκ.

κθ) Μητρόπολη Βορονέζ.

λ) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα.

λα) Μητρόπολη Σαρατώβου.

λβ) Μητρόπολη Βολγογκράδ.

λγ) Μητρόπολη Σαμάρας.

λδ) Μητρόπολη Ταταρστάν.

λε) Μητρόπολη Σιμπίρσκ.

λστ) Μητρόπολη Τσουβασίας.

λζ) Μητρόπολη Αστραχανίου.

λη) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.

λθ) Μητρόπολη Ντον.

μ) Μητρόπολη Σταυρουπόλεως.

μα) Μητρόπολη Κουμπάν.

μβ) Αρχιερείς στα Ουράλια.

μγ) Μητρόπολη Αικατερινβούργου.

μδ) Μητρόπολη Ορενβούργου.

με) Μητρόπολη Μπασκιρίας.

μστ) Μητρόπολη Τσελιάμπινσκ.

μζ) Μητρόπολη Ουδμουρτίας.

μη) Μητρόπολη Πέρμης.

μθ) Μητρόπολη Χάντι Μανσίησκ.

ν) Μητρόπολη Κουργάν.

να) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία.

νβ) Μητρόπολη Νέας Σιβηρίας.

νγ) Μητρόπολη Όμσκ.

νδ) Μητρόπολη Κουζμπάς.

νε) Μητρόπολη Τόμσκ.

νστ) Μητρόπολη Τομπόλσκ.

νζ) Μητρόπολη Αλτάισκ.

νη) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία.

νθ) Μητρόπολη Ιρκούτσκ.

ξ) Μητρόπολη Κρασνογιάρσκ.

ξα) Μητρόπολη Ζαβαϊκάλης.

ξβ) Μητρόπολη Μπουριατίας.

ξγ) Αρχιερείς στην Άπω Ανατολή.

ξδ) Μητρόπολη Παραθαλασσίας.

ξε) Μητρόπολη Αμούρ.

ξστ) Εξαρχία Λευκής Ρωσίας.

ξζ) Μητρόπολη Κεντρώας Ασίας.

ξη) Μητρόπολη Καζαχστάν.

ξθ) Μητρόπολη Μολδαβίας.

ο) Αυτόνομος Εκκλησία της Ουκρανίας.

οα) Αυτόνομος Εκκλησία της Εσθονίας.

οβ) Αυτόνομος Εκκλησία της Λεττονίας.

ογ) Αρχιερείς στις υπόλοιπες Σοβιετικές Δημοκρατίες.

οδ) Αυτόνομος Εκκλησία της Ιαπωνίας.

οε) Αρχιερείς εν Υπερορία.

οστ) Ορθόδοξη Ρωσική Εκκλησία της Διασποράς.

οζ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

οη) Μετροπόλια ("Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής").

Ε. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΡΩΣΙΑΣ

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Μόσχας και πάσης Ρωσίας κύριος Κύριλλος. 14-03-1976.

Έδρα Μόσχα.

α) Τιτουλάριοι Αρχιερείς Επισκοπής Μόσχας.

Μητροπολίτες

 1. Ο Ίστρας Αρσένιος. 05-10-1989.

 2. Ο Βολοκολάμσκ Ιλαρίων. 14-01-2002.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Μοζάισκ Γρηγόριος. 13-09-1987.

 2. Ο Βερεγίας Ευγένιος. 16-04-1994.

 3. Ο Σεργιέβου Ποσάντ Θεόγνωστος. 31-03-2002.

Επίσκοποι

 1. Ο Βίντνογε Τύχων. 10-08-1999.

 2. Ο Κρασνογκόρσκ Ειρήναρχος. 14-04-2002.

 3. Ο Δημητρώβου Θεοφύλακτος. 20-04-2002.

 4. Ο Τροΐτσκη Παγκράτιος. 02-06-2005.

 5. Ο Σερπουχώβου Ρωμανός. 10-08-2006.

 6. Ο Σολνετσνογκόρσκ Σέργιος. 15-02-2007.

 7. Ο Ποδόλσκ Τύχων. 26-04-2009.

 8. Ο Ορεχώβου Ζουέβου Παντελεήμων. 21-08-2010.

 9. Ο Βοσκρεσένσκ Σάββας. 11-07-2011.

 10. Ο Μπαλασίχας Νικόλαος. 01-01-2012.

 11. Ο Ζαράισκ Κωνσταντίνος. 12-08-2012.

 12. Ο Γεγκωρέβου Τύχων. 24-10-2015.

 13. Ο Μπρονίτσης Παράμονος. 02-12-2015.

β) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Κρουτίτσης και Κολόμνας Ιουβενάλιος. 26-12-1965.
  Έδρα Μόσχα.

Επίσκοποι

 1. Ο Κοστρομά και Γκάλιτς Θεράπων. 28-04-2013.
  Έδρα Κοστρομά.

 2. Ο Καλλίνινγκραδ και Βαλτικής (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Ρωσίας Κύριλλος.
  Έδρα Καλλίνινγκραδ.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Βαλτικής Σεραφείμ. 19-05-2001.
  Βικάριος της Επισκοπής Καλλίνινγκραδ.

γ) Μητρόπολη Ριαζάν (Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Ριαζάν και Μιχαηλώβου Μάρκος. 14-01-2004. (Εκλογή 22-10-2015, από Γεγκωρέβου. Προαγωγή 04-11-2015).
  Έδρα Ριαζάν.

Επίσκοποι

 1. Ο Κασιμώβου και Σασώβου Διονύσιος. 27-11-2011.
  Έδρα Κασιμώβ.

 2. Ο Σκόπιν και Σάτσκ Ματθαίος. 15-11-2015.
  Έδρα Σκόπιν.

δ) Μητρόπολη Τούλας (Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Τούλας και Εφραιμώβου Αλέξιος. 01-12-1988.
  Έδρα Τούλα.

Επίσκοπος

 1. Ο Μπελιώβου και Αλέξιν Σεραφείμ. 03-09-2011.
  Έδρα Μπελιώφ.

ε) Μητρόπολη Τβερ (Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Τβερ και Κάσιν Βίκτωρ. 04-12-1988.
  Έδρα Τβερ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ρζέβου και Τοροπέτς Αδριανός. 21-09-2011.
  Έδρα Ρζεβ.

 2. Ο Μπεζέτσκ και Βεσυεγκόνσκ Φιλάρετος. 25-11-2012.
  Έδρα Μπεζέτσκ.

στ) Μητρόπολη Γιαροσλάβου (Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Γιαροσλάβου και Ροστόβου Παντελεήμων. 17-05-1987.
  Έδρα Γιαροσλάβ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ρυμπίνσκ και Δανιηλώβου Βενιαμίν. 22-08-2010.
  Έδρα Ρυμπίνσκ.
  Σημείωση: Στις 24-12-2015 η Ι.Ε. Ρυμπίνσκ και Ούγκλιτς μετωνομάστηκε σε "Ρυμπίνσκ και Δανιηλώβου".

 2. Ο Περεγιασλάβας Ζαλέσκι και Ούγκλιτς Θεόδωρος. 27-12-2015.
  Έδρα Περεγιασλάβ Ζαλέσκι.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Περεγιασλάβας Ζαλέσκι ιδρύθηκε στις 24-12-2015 με απόσπαση από τις Επισκοπές Γιαροσλάβου και Ρυμπίνσκ.

ζ) Μητρόπολη Κάτω Νοβγορόδου (Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Κάτω Νοβγορόδου και Αρζαμά Γεώργιος. 02-02-2003.
  Έδρα Νιζνίι Νόβγοροδ.

Επίσκοποι

 1. Ο Γκοροντέτς και Βετλούζσκης Αυγουστίνος. 08-04-2012.
  Έδρα Γκοροντέτς.

 2. Ο Βύκσας και Παυλώβου Βαρνάβας. 22-04-2012.
  Έδρα Βύκσα.

 3. Ο Λυσκώβου και Λουκογιανώβου Σιλουανός. 17-11-2013.
  Έδρα Λύσκωβο.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Μπαλάχνας Ηλίας. 01-08-2010.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κάτω Νοβγορόδου.

η) Μητρόπολη Ιβανόβου (Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Ιβανόβου Βοζνεσένσκ και Βιτσούγας Ιωσήφ. 08-09-1998.
  Έδρα Ιβάνοβο.

Επίσκοποι

 1. Ο Σούγιας και Τεηκώβου Νίκων. 01-07-2012.
  Έδρα Σούγια.

 2. Ο Κίνεσμα και Παλέχ Ιλαρίων. 08-07-2012.
  Έδρα Κίνεσμα.

θ) Μητρόπολη Μπριάνσκ (Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Μπριάνσκ και Σέβσκ Αλέξανδρος. 02-09-2001.
  Έδρα Μπριάνσκ.

Επίσκοπος

 1. Ο Κλιντσή και Τρουμπτσέβσκ Βλαδίμηρος. 01-09-2015.
  Έδρα Κλιντσή.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Ι.Ε. Κλιντσή διετέλεσε ο Μπριάνσκ Αλέξανδρος.

ι) Μητρόπολη Βλαδίμης (Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Βλαδίμης και Σουσδαλίας Ευλόγιος. 11-11-1990.
  Έδρα Βλαδίμη.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Αλεξανδρώβου και Γιουρέβου-Πόλσκη Ευστάθιος. 30-01-2000.
  Έδρα Αλεξαντρώφ.

Επίσκοπος

 1. Ο Μούρομ και Βιαζνικίου Νείλος. 02-05-2012.
  Έδρα Μούρομ.

ια) Μητρόπολη Καλούγας (Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Καλούγας και Μπορώβου Κλήμης. 08-08-1982.
  Έδρα Καλούγα.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Πέσοτσνιας και Γιουχνώβου Μαξιμιλιανός. 10-04-1993.
  Έδρα Κιρώφ (Πέσοτσνια).

Επίσκοπος

 1. Ο Κοζέλσκ και Λιουντινώβου Νικήτας. 27-05-2012.
  Έδρα Κοζέλσκ.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Ταρούσης Σεραφείμ. 04-12-2015.
  Βικάριος της Ι.Ε. Καλούγας.

ιβ) Μητρόπολη Σμολένσκ (Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Σμολένσκ και Ροσλάβλ Ισίδωρος. 17-03-2013. (Προαγωγή 21-05-2015).
  Έδρα Σμολένσκ.
  Σημείωση: Στις 05-05-2015 η Ι.Ε. Σμολένσκ και Βιασμά μετωνομάστηκε σε "Σμολένσκ και Ροσλάβλ".

Επίσκοπος

 1. Ο Βιασμά και Γκαγκάριν Σέργιος. 21-05-2015.
  Έδρα Βιασμά.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Βιασμά και Γκαγκάριν ιδρύθηκε στις 05-05-2015 με απόσπαση από την Ι.Ε. Σμολένσκ.

ιγ) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Επίσκοπος

 1. Ο Σικτιβκάρ και Βορκουτίας Πιτιρίμ. 19-12-1995.
  Έδρα Σικτιβκάρ.

ιδ) Μητρόπολη Αρχαγγέλου (Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Αρχαγγέλου και Χολμογκόρης Δανιήλ. 11-11-2001.
  Έδρα Αρχάγγελος.

Επίσκοποι

 1. Ο Νάρυαν Μαρ και Μεζέν Ιάκωβος. 25-02-2012.
  Έδρα Νάρυαν Μαρ.

 2. Ο Κοτλάς και Βέλσκ Βασίλειος. 18-11-2012.
  Έδρα Κοτλάς.

ιε) Μητρόπολη Βιάτκας (Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Βιάτκας και Σλομποδά Μάρκος. 03-09-1995.
  Έδρα Βιάτκα.

Επίσκοποι

 1. Ο Γιαράνσκ και Λούζας Παΐσιος. 06-12-2012.
  Έδρα Γιαράνσκ.

 2. Ο Ουρζούμ και Ομουτνίνσκ Λεωνίδας. 14-12-2014.
  Έδρα Ουρζούμ.

ιστ) Μητρόπολη Καρελίας (Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτες

 1. Ο Πετροζαβόδσκ και Καρελίας Μανουήλ. 14-08-1990. (+ 07-03-2015).
  Έδρα Πετροζαβόδσκ.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Ι.Ε. Πετροζαβόδσκ ανέλαβε ο Νοβγορόδου Λέων.

 2. Ο Πετροζαβόδσκ και Καρελίας Κωνσταντίνος. 16-06-1991. (Εκλογή 05-05-2015, από Κουργάν. Προαγωγή 24-05-2015).
  Έδρα Πετροζαβόδσκ.

Επίσκοπος

 1. Ο Κοστόμουξας και Κεμ Ιγνάτιος. 11-07-2013.
  Έδρα Κοστόμουξα.

ιζ) Μητρόπολη Μουρμάνσκ (Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Μουρμάνσκ και Μοντσεγκόρσκ Σίμων. 03-10-1993.
  Έδρα Μουρμάνσκ.

Επίσκοπος

 1. Ο Βορείου Θαλάσσης και Ούμπας Μητροφάνης. 24-11-2013.
  Έδρα Σεβερομόρσκ.

ιη) Μητρόπολη Βόλογδα (Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Βόλογδα και Κυριλλώβου Ιγνάτιος. 21-08-2011.
  Έδρα Βόλογδα.

Επίσκοποι

 1. Ο Τσερέποβετς και Λευκής Λίμνης Φλαβιανός. 23-11-2014.
  Έδρα Τσερέποβετς.

 2. Ο Βελίκι Ουστιούνγκ και Τότμας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βόλογδα Ιγνάτιος.
  Έδρα Βελίκι Ουστιούνγκ.

ιθ) Μητρόπολη Νοβγορόδου (Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Νοβγορόδου και Παλαιάς Ρωσίας Λέων. 01-11-1987.
  Έδρα Νόβγοροδ.

Επίσκοπος

 1. Ο Μποροβίτσι και Πεστώβου Εφραίμ. 05-02-2012.
  Έδρα Μποροβίτσι.

κ) Μητρόπολη Αγίας Πετρουπόλεως (Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Αγίας Πετρουπόλεως και Λαδόγκας Βαρσανούφιος. 08-02-1991.
  Έδρα Αγία Πετρούπολη.

Επίσκοποι

 1. Ο Βιμπόργου και Πριοζέρσκ Ιγνάτιος. 07-07-2005.
  Έδρα Βίμποργκ.

 2. Ο Τιχβίν και Λοντεΰνογε Πόλε Μοστισλάβος. 22-05-2012.
  Έδρα Τιχβίν.

 3. Ο Γκάτσινας και Λούγκας Μητροφάνης. 23-03-2013.
  Έδρα Γκάτσινα.

Τιτουλάριος Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Πετερχώβου Αμβρόσιος. 26-03-2005.
  Βικάριος της Επισκοπής Αγίας Πετρουπόλεως.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Τσάρσκογε Σέλο Μάρκελλος. 27-09-2006.
  Βικάριος της Επισκοπής Αγίας Πετρουπόλεως.

 2. Ο Κρονστάνδης Ναζάριος. 28-05-2009.
  Βικάριος της Επισκοπής Αγίας Πετρουπόλεως.

κα) Μητρόπολη Πσκώβου (Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Πσκώβου και Πορχώβου Ευσέβιος. 01-04-1984.
  Έδρα Πσκώβ.

Επίσκοπος

 1. Ο Βελίκε Λούκι και Νεβέλης Σέργιος. 13-06-2013.
  Έδρα Βελίκε Λούκι.

κβ) Μητρόπολη Ορέλ (Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Ορέλ και Μπολχώβου Αντώνιος. 22-04-1989.
  Έδρα Ορέλ.

Επίσκοποι

 1. Ο Λίβνι και Μαλοαρχαγγέλου Νεκτάριος. 09-09-2014.
  Έδρα Λίβνι.

κγ) Μητρόπολη Μορδοβίας (Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Σαράνσκ και Μορδοβίας Ζηνόβιος. 03-04-2011.
  Έδρα Σαράνσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Κρασνοσλομπόδσκ και Τεμνικώβου Κλήμης. 02-12-2009.
  Έδρα Κρασνοσλομπόδσκ.

 2. Ο Αρδατώβου και Ατυασέβου Βενιαμίν. 14-10-2011.
  Έδρα Αρντατώβ.

κδ) Μητρόπολη Μπελγορόδου (Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Μπελγορόδου και Στάρυ Οσκόλ Ιωάννης. 04-04-1993.
  Έδρα Μπέλγοροδ.

Επίσκοποι

 1. Ο Γκούπκιν και Γκραηβορόν Σωφρόνιος. 22-07-2012.
  Έδρα Γκούπκιν.

 2. Ο Βαλουήκη και Αλεξέγεφκας Σάββας. 22-11-2015.
  Έδρα Βαλουήκη.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Ι.Ε. Βαλουήκη διετέλεσε ο Μπελγορόδου Ιωάννης.

κε) Μητρόπολη Κούρσκ (Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Κούρσκ και Ρίλσκ Γερμανός. 28-03-1993.
  Έδρα Κούρσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ζελεζνογκόρσκ και Λγκώβου Βενιαμίν. 01-09-2012.
  Έδρα Ζελεζνογκόρσκ.

 2. Ο Σιγκρύ και Μαντουρώβου Παΐσιος. 19-08-2014.
  Έδρα Σιγκρύ.

κστ) Μητρόπολη Πένζας (Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Πένζας και Νίζνι Λομώβου Σεραφείμ. 12-09-2012.
  Έδρα Πένζα.

Επίσκοποι

 1. Ο Σερδώβου και Σπάσκ Μητροφάνης. 19-08-2013.
  Έδρα Σερντώμπσκ.

 2. Ο Κουζνέτσκ και Νικόλσκ Νέστωρ. 18-05-2014.
  Έδρα Κουζνέτσκ.

κζ) Μητρόπολη Ταμπώβου (Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Ταμπώβου και Ρασκαζώβου Θεοδόσιος. 21-04-2002.
  Έδρα Ταμπώβ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ουβαρώβου και Κιρσανώβου Ιγνάτιος. 25-01-2013.
  Έδρα Ουβάρωβο.

 2. Ο Μιτσούρινσκ και Μορσάνσκ Ερμογένης. 27-09-2013.
  Έδρα Μιτσούρινσκ.

κη) Μητρόπολη Λίπετσκ (Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Λίπετσκ και Ζαντόνσκ Νίκων. 31-03-1996.
  Έδρα Λίπετσκ.

Επίσκοπος

 1. Ο Γέλετς και Λεμπεντιάν Μάξιμος. 20-01-2002.
  Έδρα Γέλετς.

κθ) Μητρόπολη Βορονέζ (Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Βορονέζ και Λίσκι Σέργιος. 30-01-1983.
  Έδρα Βορονέζ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ροσσός και Οστρογκόζσκ Ανδρέας. 18-09-2011.
  Έδρα Ροσσός.

 2. Ο Μπορισογκλέμπσκ και Μπουτουρλίνοφκας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βορονέζ Σέργιος.
  Έδρα Μπορισογκλέμπσκ.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Σεμιλούκι Σέργιος. 19-12-2015.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βορονέζ.

λ) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Ιόσκαρ Όλα και Μαρίισκ Ιωάννης. 25-07-1993.
  Έδρα Ιόσκαρ Όλα.

λα) Μητρόπολη Σαρατώβου (Περιοχή Βόλγα).

Μητροπολίτης

 1. Ο Σαρατώβου και Βόλσκ Λογγίνος. 19-08-2003.
  Έδρα Σαράτωβ.

Επίσκοποι

 1. Ο Μπαλασώβου και Ρτισέβου Ταράσιος. 17-12-2011.
  Έδρα Μπαλασώβ.

 2. Ο Ποκρώβου και Νικολαέβου Παχώμιος. 19-12-2011.
  Έδρα Ποκρώβσκ (Ένγκελς).

λβ) Μητρόπολη Βολγογκράδ (Περιοχή Βόλγα).

Μητροπολίτης

 1. Ο Βολγογκράδ και Καμίσιν Γερμανός. 06-12-1968.
  Έδρα Βολγογκράδ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ουριουπίνσκ και Νοβοανίνσκη Ελισαίος. 31-03-2012.
  Έδρα Ουριουπίνσκ.

 2. Ο Καλατσέβου και Παλασόβκας Ιωάννης. 06-11-2013.
  Έδρα Καλάτς να Ντόνου.

λγ) Μητρόπολη Σαμάρας (Περιοχή Βόλγα).

Μητροπολίτης

 1. Ο Σαμάρας και Συζράν Σέργιος. 05-05-1989.
  Έδρα Σαμάρα.

Επίσκοποι

 1. Ο Οτράντνη και Ποχβιστνέβου Νικηφόρος. 01-04-2012.
  Έδρα Οτράντνη.

 2. Ο Κινέλ και Μπεζεντσούκ Σωφρόνιος. 17-06-2012.
  Έδρα Κινέλ.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Τζιγκουλιόβσκ Θωμάς. 06-12-2015.
  Βικάριος της Ι.Ε. Σαμάρας.

λδ) Μητρόπολη Ταταρστάν (Περιοχή Βόλγα).

Μητροπολίτης

 1. Ο Καζάν και Ταταρστάν Θεοφάνης. 26-11-2000. (Εκλογή 13-07-2015, από Σιμπίρσκ).
  Έδρα Καζάν.

Επίσκοποι

 1. Ο Αλμετγιέβσκ και Μπουγκούλμας Μεθόδιος. 11-07-2012.
  Έδρα Αλμετγιέβσκ.

 2. Ο Τσιστοπόλεως και Νιζνεκάμσκ Παρμενάς. 18-05-2015.
  Έδρα Τσιστοπόλ.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Ι.Ε. Τσιστοπόλεως διετέλεσε ο Καζάν Αναστάσιος.

λε) Μητρόπολη Σιμπίρσκ (Περιοχή Βόλγα).

Μητροπολίτης

 1. Ο Σιμπίρσκ και Νοβοσπάσκογε Αναστάσιος. 11-12-1988. (Εκλογή 13-07-2015, από Καζάν).
  Έδρα Σιμπίρσκ (Ουλιανώβσκ).

Επίσκοποι

 1. Ο Μπαρίς και Ίνζας Φιλάρετος. 28-10-2012.
  Έδρα Μπαρίς.

 2. Ο Μελεκεσίου και Τσερντάκλη Διόδωρος. 19-05-2013.
  Έδρα Ντιμίτρωφγκραντ (Μελεκές).

λστ) Μητρόπολη Τσουβασίας (Περιοχή Βόλγα).

Μητροπολίτης

 1. Ο Τσεμποξάρυ και Τσουβασίας Βαρνάβας. 30-11-1976.
  Έδρα Τσεμποξάρυ.

Επίσκοποι

 1. Ο Κανάς και Γιαντικώβου Στέφανος. 25-12-2011.
  Έδρα Κανάς.

 2. Ο Αλατίρσκ και Πορέτσκογε Θεόδωρος. 02-12-2012.
  Έδρα Αλατίρ.

λζ) Μητρόπολη Αστραχανίου (Περιοχή Βόλγα).

Μητροπολίτης

 1. Ο Αστραχανίου και Καμιζιάκ Ιωνάς. 25-10-1992.
  Έδρα Άστραχαν.

Επίσκοπος

 1. Ο Αχτούμπινσκ και Ενοταέβου Αντώνιος. 07-05-2013.
  Έδρα Αχτούμπινσκ.

λη) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ελίστας και Καλμίκιας Ιουστινιανός. 01-09-1995.
  Έδρα Ελίστα.

 2. Ο Βλαδικαυκάσου και Αλανίας Ζωσιμάς. 24-12-1995.
  Έδρα Βλαντικαυκάς.

Επίσκοποι

 1. Ο Μαϊκόπ και Αδυγέας Τύχων. 03-04-2005.
  Έδρα Μαϊκόπ.

 2. Ο Μαχατσκάλας και Γκρόζνυ Βαρλαάμ. 27-01-2013.
  Έδρα Μαχατσκάλα.

λθ) Μητρόπολη Ντον (Περιοχή Βορείου Καυκάσου).

Μητροπολίτης

 1. Ο Ροστόβου και Νοβοτσερκάσκ Μερκούριος. 06-02-2000.
  Έδρα Ροστώβ.

Επίσκοποι

 1. Ο Βολγοντόνσκ και Σάλσκ Κορνήλιος. 11-09-2011.
  Έδρα Βολγοντόνσκ.

 2. Ο Σαχτίνσκ και Μιλερόβου Σίμων. 11-07-2014.
  Έδρα Καμένσκ Σαχτίνσκη.

μ) Μητρόπολη Σταυρουπόλεως (Περιοχή Βορείου Καυκάσου).

Μητροπολίτης

 1. Ο Σταυρουπόλεως και Νεβίνομισκ Κύριλλος. 29-11-2009.
  Έδρα Σταυρούπολη.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Πιατιγκόρσκ και Τσερκέσκ Θεοφύλακτος. 24-09-2006.
  Έδρα Πιατιγκόρσκ.

Επίσκοπος

 1. Ο Γεωργιέβου και Πρασκόβεγιας Γεδεών. 13-12-2012.
  Έδρα Γεωργίεφσκ.

μα) Μητρόπολη Κουμπάν (Περιοχή Βορείου Καυκάσου).

Μητροπολίτης

 1. Ο Αικατερινοδάρ και Κουμπάν Ισίδωρος. 19-06-1977.
  Έδρα Αικατερινοδάρ.

Επίσκοποι

 1. Ο Γέισκ και Τιμασιόβσκ Γερμανός. 01-05-2011.
  Έδρα Γέισκ.

 2. Ο Νέας Ρωσικής και Γκελεντζίκ Θεόγνωστος. 14-04-2013.
  Έδρα Νοβορωσίσκ.

 3. Ο Τιχορέτσκ και Κορενόβσκ Στέφανος. 25-02-2014.
  Έδρα Τιχορέτσκ.

 4. Ο Αρμαβίρ και Λάμπινσκ Ιγνάτιος. 13-04-2014.
  Έδρα Αρμαβίρ.

μβ) Αρχιερείς στα Ουράλια.

Επίσκοπος

 1. Ο Σαλεχάρντ και Νέου Ουρενγκόη Νικόλαος. 17-04-2011.
  Έδρα Σαλεχάρντ.

μγ) Μητρόπολη Αικατερινβούργου (Περιοχή Ουραλίων).

Μητροπολίτης

 1. Ο Αικατερινβούργου και Βερχοτούρας Κύριλλος. 15-03-1998.
  Έδρα Αικατερινβούργο.

Επίσκοποι

 1. Ο Νίζνι Ταγκίλ και Σερόβου Ιννοκέντιος. 19-08-2011.
  Έδρα Νίζνι Ταγκίλ.

 2. Ο Καμένσκ και Αλαπαέβου Μεθόδιος. 25-01-2014.
  Έδρα Καμένσκ Ουράλσκη.

μδ) Μητρόπολη Ορενβούργου (Περιοχή Ουραλίων).

Μητροπολίτης

 1. Ο Ορενβούργου και Σαρακτάς Βενιαμίν. 14-08-2003. (Εκλογή 22-10-2015, από Ριαζάν).
  Έδρα Ορενμπούργκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ορσκ και Γκάη Ειρηναίος. 22-11-2011.
  Έδρα Ορσκ.

 2. Ο Μπουζουλούκου και Σοροτσίνσκ Αλέξιος. 25-03-2012.
  Έδρα Μπουζουλούκ.

με) Μητρόπολη Μπασκιρίας (Περιοχή Ουραλίων).

Μητροπολίτης

 1. Ο Ουφάς και Στερλιταμακίου Νίκων. 26-08-1990.
  Έδρα Ουφά.

Επίσκοποι

 1. Ο Σαλαβάτ και Κουμερτάου Νικόλαος. 27-09-2011.
  Έδρα Σαλαβάτ.

 2. Ο Νεφτεκάμσκ και Μπίρσκ Αμβρόσιος. 04-03-2012.
  Έδρα Νεφτεκάμσκ.

μστ) Μητρόπολη Τσελιάμπινσκ (Περιοχή Ουραλίων).

Μητροπολίτης

 1. Ο Τσελιάμπινσκ και Ζλατούστ Νικόδημος. 23-03-2008.
  Έδρα Τσελιάμπινσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Μαγκνιτογκόρσκ και Βερχνεουράλσκ Ιννοκέντιος. 11-10-2012.
  Έδρα Μαγκνιτογκόρσκ

 2. Ο Τριάδος και Νοτίων Ουραλίων Γρηγόριος. 16-03-2014.
  Έδρα Τροΐτσκ.

μζ) Μητρόπολη Ουδμουρτίας (Περιοχή Ουραλίων).

Μητροπολίτης

 1. Ο Ιζέβου και Ουδμουρτίας Βικτωρίνος. 23-02-2014. (Εκλογή 05-05-2015, από Σαραπούλ. Προαγωγή 24-05-2015).
  Έδρα Ιζέφσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Γκλαζώβου και Ίγκρας Βίκτωρ. 31-08-2014.
  Έδρα Γκλαζώφ.

 2. Ο Σαραπούλ και Μόζγκας Αντώνιος. 28-12-2015.
  Έδρα Σαραπούλ.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Ι.Ε. Σαραπούλ διετέλεσε ο Ιζέβου Βικτωρίνος.

μη) Μητρόπολη Πέρμης (Περιοχή Ουραλίων).

Μητροπολίτης

 1. Ο Πέρμης και Κουνγκούρ Μεθόδιος. 27-04-1980.
  Έδρα Πέρμη.

Επίσκοποι

 1. Ο Κουντιμκάρ και Βερεστσαγκίνου Νίκων. 21-07-1993.
  Έδρα Κουντιμκάρ.

 2. Ο Σολικάμσκ και Τσουσόβοη (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Πέρμης Μεθόδιος.
  Έδρα Σολικάμσκ.

μθ) Μητρόπολη Χάντι Μανσίησκ (Περιοχή Ουραλίων).

Μητροπολίτης

 1. Ο Χάντι Μανσίησκ και Σουργκούτ Παύλος. 12-06-2011. (Προαγωγή 01-02-2015).
  Έδρα Χάντι Μανσίησκ.

Επίσκοπος

 1. Ο Γιούγκρας και Νυαγκάν Φώτιος. 15-02-2015.
  Έδρα Γιουγκόρσκ.

ν) Μητρόπολη Κουργάν (Περιοχή Ουραλίων).

Μητροπολίτης

 1. Ο Κουργάν και Μπελοζέρσκογε Ιωσήφ. 31-01-1999. (Εκλογή 05-05-2015, από Μπιρομπιτζάν. Προαγωγή 24-05-2015).
  Έδρα Κουργάν.
  Σημείωση: Στις 05-05-2015 η Ι.Ε. Κουργάν και Σαδρίνσκ μετωνομάστηκε σε "Κουργάν και Μπελοζέρσκογε".

Επίσκοπος

 1. Ο Σαδρίνσκ και Δαλματώβου Βλαδίμηρος. 11-07-2015.
  Έδρα Σαδρίνσκ.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Σαδρίνσκ και Δαλματώβου ιδρύθηκε στις 05-05-2015 με απόσπαση από την Ι.Ε. Κουργάν.

να) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία.

Επίσκοπος

 1. Ο Γκόρνο Αλτάισκ και Τσεμάλ Καλλίστρατος. 10-11-2013.
  Έδρα Γκόρνο Αλτάισκ.

νβ) Μητρόπολη Νέας Σιβηρίας (Δυτική Σιβηρία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Νέας Σιβηρίας και Μπέρδσκ Τύχων. 19-08-1990.
  Έδρα Νοβοσιμπίρσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ισκιτίμσκ και Τσερεπανώβου Λουκάς. 10-03-2012.
  Έδρα Λίνεβο.

 2. Ο Καρασούκ και Ορντίνσκοε Φίλιππος. 11-03-2012.
  Έδρα Καρασούκ.

 3. Ο Καΐνσκ και Μπαραμπίνσκ Θεοδόσιος. 17-03-2012.
  Έδρα Καΐνσκ (Κουϊμπισέβ).

νγ) Μητρόπολη Όμσκ (Δυτική Σιβηρία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Όμσκ και Ταυριτσέσκη Βλαδίμηρος. 30-06-1985.
  Έδρα Όμσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ισιλκούλ και Ρωσικής Πολιάνας Θεοδόσιος. 04-12-2011.
  Έδρα Ισιλκούλ.

 2. Ο Καλατσίνσκ και Μουρομτσέβου Πέτρος. 12-07-2012.
  Έδρα Καλατσίνσκ.

 3. Ο Τάρα και Τιουκαλίνσκ Σαββάτιος. 21-07-2012.
  Έδρα Τάρα.

νδ) Μητρόπολη Κουζμπάς (Δυτική Σιβηρία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Κεμερόβου και Προκοπιέβου Αρίσταρχος. 20-08-2006.
  Έδρα Κεμέροβο.

Επίσκοποι

 1. Ο Μαρίινσκ και Γιουργκάς Ιννοκέντιος. 21-08-2012.
  Έδρα Μαρίινσκ.

 2. Ο Νέου Κουζνέτσκ και Τασταγκόλ Βλαδίμηρος. 01-09-2014.
  Έδρα Νοβοκουζνέτσκ.

νε) Μητρόπολη Τόμσκ (Δυτική Σιβηρία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Τόμσκ και Ασινόβου Ροστισλάβος. 28-11-1993.
  Έδρα Τόμσκ.

Επίσκοπος

 1. Ο Κολπασέβου και Στρεζέβοη Σιλουανός. 31-03-2013.
  Έδρα Κολπάσεβο.

νστ) Μητρόπολη Τομπόλσκ (Δυτική Σιβηρία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Τομπόλσκ και Τιούμεν Δημήτριος. 04-11-1990.
  Έδρα Τομπόλσκ.

Επίσκοπος

 1. Ο Ισίμ και Αρωμασέβου Τύχων. 03-11-2013.
  Έδρα Ισίμ.

νζ) Μητρόπολη Αλτάισκ (Δυτική Σιβηρία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Μπαρναούλης και Αλτάισκ Σέργιος. 18-03-2012. (Προαγωγή 24-05-2015).
  Έδρα Μπαρναούλη.

Επίσκοποι

 1. Ο Ρουμπτσώβου και Αλέυσκ Ρωμανός. 29-09-2013. (Εκλογή 05-05-2015, από Ρουμπτσώβου-Τ).
  Έδρα Ρουμπτσώβσκ.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Ρουμπτσώβου και Αλέυσκ ιδρύθηκε στις 05-05-2015 με απόσπαση από την Ι.Ε. Μπαρναούλης.

 2. Ο Μπίησκ και Μπελοκούριχας Σεραπίων. 28-06-2015.
  Έδρα Μπίησκ.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Μπίησκ και Μπελοκούριχας ιδρύθηκε στις 05-05-2015 με απόσπαση από την Ι.Ε. Μπαρναούλης.

 3. Ο Σλαβγορόδου και Κάμεν Παγκράτιος. 09-07-2015.
  Έδρα Σλάβγκοροντ.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Σλαβγορόδου και Κάμεν ιδρύθηκε στις 05-05-2015 με απόσπαση από την Ι.Ε. Μπαρναούλης.

νη) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Αμπακάν και Χακασίας Ιωνάθαν. 01-08-1997.
  Έδρα Αμπακάν.

Επίσκοποι

 1. Ο Γιακουτίας και Λένσκ Ρωμανός. 19-06-2011.
  Έδρα Γιακούτσκ.

 2. Ο Κιζίλσκ και Τούβας Θεοφάνης. 30-10-2011.
  Έδρα Κιζίλ.

νθ) Μητρόπολη Ιρκούτσκ (Ανατολική Σιβηρία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Ιρκούτσκ και Ανγάρσκ Βαδίμ. 04-02-1990.
  Έδρα Ιρκούτσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Μπράτσκ και Ούστ Ιλίμσκ Μαξιμιλιανός. 18-12-2011.
  Έδρα Μπράτσκ.

 2. Ο Σαγιάνσκ και Νιζνεουντίνσκ Αλέξιος. 02-12-2013.
  Έδρα Σαγιάνσκ.

ξ) Μητρόπολη Κρασνογιάρσκ (Ανατολική Σιβηρία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Κρασνογιάρσκ και Ατσίνσκ Παντελεήμων. 02-05-1993.
  Έδρα Κρασνογιάρσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Καν και Μπογκουτσάνη Φιλάρετος. 24-03-2012.
  Έδρα Καν.

 2. Ο Ιενεσέης και Λεσοσιμπίρσκ Νικάνωρ. 22-06-2014.
  Έδρα Ιενεσέη.

 3. Ο Νορίλσκ και Τουρουκάνσκ Αγαθάγγελος. 06-07-2014.
  Έδρα Νορίλσκ.

ξα) Μητρόπολη Ζαβαϊκάλης (Ανατολική Σιβηρία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Τσιτά και Πετρώβου Ζαβαϊκάλης Βλαδίμηρος. 02-12-2011. (Προαγωγή 01-02-2015).
  Έδρα Τσιτά.

Επίσκοπος

 1. Ο Νερτσίνσκ και Κρασνοκαμένσκ Δημήτριος. 22-02-2015.
  Έδρα Νερτσίνσκ.

ξβ) Μητρόπολη Μπουριατίας (Ανατολική Σιβηρία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Ουλάν Ουντέ και Μπουριατίας Σαββάτιος. 30-01-2005. (Προαγωγή 24-05-2015).
  Έδρα Ουλάν Ουντέ.

Επίσκοπος

 1. Ο Βορείου Βαϊκάλης και Σοσνόβου-Λίμνης Νικόλαος. 12-07-2015.
  Έδρα Σεβέρο Μπαϊκάλσκ.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Βορείου Βαϊκάλης και Σοσνόβου ιδρύθηκε στις 05-05-2015 με απόσπαση από την Ι.Ε. Ουλάν Ουντέ.

ξγ) Αρχιερείς στην Άπω Ανατολή.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Νοτίου Σαχαλίνης και Κουρίλων Τύχων. 23-01-2011.
  Έδρα Νότιος Σαχαλίνη.

Επίσκοποι

 1. Ο Πετροπαυλώβου και Καμτσάτκας Αρτέμιος. 10-04-2011.
  Έδρα Πετροπαυλώφσκ.

 2. Ο Μαγαδάν και Σινεγκόρσκ Ιωάννης. 12-10-2011.
  Έδρα Μαγαδάν.

 3. Ο Μπλαγοβέσενσκ και Τίνδας Λουκιανός. 16-10-2011.
  Έδρα Μπλαγοβέσενσκ.

 4. Ο Μπιρομπιτζάν και Κουλντούρσκη Εφραίμ. 28-01-2012. (Εκλογή 05-05-2015, από Μπικίν).
  Έδρα Μπιρομπιτζάν.

 5. Ο Αναδίρ και Τσουκότκας
  Έδρα Αναδίρ.

ξδ) Μητρόπολη Παραθαλασσίας (Άπω Ανατολή).

Μητροπολίτης

 1. Ο Βλαδιβοστόκ και Παραθαλασσίας Βενιαμίν. 21-09-1992.
  Έδρα Βλαδιβοστόκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Νάχοντκας και Πρεομπραζένιγε Νικόλαος. 01-09-2011.
  Έδρα Νάχοντκα.

 2. Ο Αρσένιεφ και Νταλνεγκόρσκ Γουρίας. 06-11-2011.
  Έδρα Αρσένιεφ.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Ουσσουρίησκ Ιννοκέντιος. 07-12-2010.
  Βικάριος της Επισκοπής Βλαδιβοστόκ.

ξε) Μητρόπολη Αμούρ (Άπω Ανατολή).

Μητροπολίτης

 1. Ο Χαμπαρόβου και Πριαμούρ Ιγνάτιος. 29-03-1998.
  Έδρα Χαμπαρόφσκ.

Επίσκοπος

 1. Ο Αμούρ και Τσεγκντομίν Νικόλαος. 29-01-2012.
  Έδρα Κομσομόλσκ του Αμούρ.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Νικολαέβου Αρίσταρχος. 25-01-2012.
  Βικάριος της Επισκοπής Χαμπαρόβου.

ξστ) Εξαρχία Λευκής Ρωσίας.

Μητροπολίτης

 1.  Ο Μίνσκ και Ζασλάβ Παύλος, Πατριαρχικός Έξαρχος Λευκής Ρωσίας. 22-03-1992.
  Έδρα Μίνσκ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βίτεμπσκ και Ορσά Δημήτριος. 23-07-1989.
  Έδρα Βίτεμπσκ.

 2. Ο Πίνσκ και Λούνινετς Στέφανος. 04-03-1990.
  Έδρα Πίνσκ.

 3. Ο Γροδνό και Βολκόβισκ Αρτέμιος. 04-02-1996.
  Έδρα Γροδνό.

 4. Ο Νοβογρουδόκ και Σλόνιμ Γουρίας. 04-08-1996.
  Έδρα Νοβογρουδόκ.

 5. Ο Πόλοτσκ και Γλουμπόκογε Θεοδόσιος. 10-08-1997.
  Έδρα Πόλοτσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Μογιλιέβου και Μοστισλάβου Σωφρόνιος. 04-02-2001.
  Έδρα Μογιλέφ.

 2. Ο Μπρέστ και Κόμπριν Ιωάννης. 31-03-2002.
  Έδρα Μπρέστ.

 3. Ο Γομέλ και Ζλόμπιν Στέφανος. 30-01-2005.
  Έδρα Γομέλ.

 4. Ο Μπομπρούϊσκ και Μπουκώβου Σεραφείμ. 22-04-2007.
  Έδρα Μπομπρούϊσκ.

 5. Ο Τουρώβου και Μοζύρ Λεωνίδας. 12-02-2008.
  Έδρα Τουρώφ.

 6. Ο Μπορισώβου και Μαρίινας Γκόρκας Βενιαμίν. 21-03-2010.
  Έδρα Μπορισώφ.

 7. Ο Μολοντέτσνο και Στόλμπτσυ Παύλος. 02-12-2014.
  Έδρα Μολοντέτσνο.

 8. Ο Σλούτσκ και Σολιγκόρσκ Αντώνιος. 03-01-2015.
  Έδρα Σλούτσκ.

 9. Ο Λίδας και Σμόργκον Πορφύριος. 05-04-2015.
  Έδρα Λίδα.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Τζιατλώβου Πέτρος. 24-07-1992.
  Βικάριος της Επισκοπής Νοβογρουδόκ.

ξζ) Μητρόπολη Κεντρώας Ασίας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Τασκένδης και Ουζμπεκιστάν Βικέντιος. 02-09-1990.
  Έδρα Τασκένδη.

Επίσκοποι

 1. Ο Ντουσανμπέ και Τατζικιστάν Πιτιρίμ. 01-08-2012.
  Έδρα Ντουσανμπέ.

 2. Ο Μπισκέκ και Κιργιστάν Δανιήλ. 23-12-2012.
  Έδρα Μπισκέκ.

ξη) Μητρόπολη Καζαχστάν.

Μητροπολίτης

 1. Ο Αστανάς και Καζαχστάν Αλέξανδρος. 27-09-1989.
  Έδρα Αστάνα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ουράλσκ και Ακτιουμπίνσκ Αντώνιος. 13-10-1985.
  Έδρα Ουράλσκ.

 2. Ο Τσιμκένδης και Τάραζ Ελευθέριος. 15-02-1991.
  Έδρα Τσιμκένδη.

Επίσκοποι

 1. Ο Κοσταναή και Ρούντνη Ανατόλιος. 15-02-1998.
  Έδρα Κοσταναή.

 2. Ο Παυλουπόλεως και Εκιμπαστούζ Βαρνάβας. 14-11-2010.
  Έδρα Παυλοντάρ.

 3. Ο Καραγκαντά και Σαχτίνσκ Σεβαστιανός. 20-02-2011.
  Έδρα Καραγκαντά.

 4. Ο Ουστ Καμενογκόρσκ και Σεμιμπαλαντίνσκ Αμφιλόχιος. 26-02-2012.
  Έδρα Ουστ Καμενογκόρσκ (Όσκεμεν).

 5. Ο Κόκσεταου και Ακμόλας Σεραπίων. 23-10-2013.
  Έδρα Κόκσεταου.

 6. Ο Πετροπαυλώβου και Μπουλαέβου Βλαδίμηρος. 08-06-2014.
  Έδρα Πετροπαυλώφσκ Καζαχστάν.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Ταλντυκοργκάν Νεκτάριος. 20-11-2008.
  Βικάριος της Επισκοπής Αστανάς.

 2. Ο Κάσκελεν Γεννάδιος. 10-10-2010.
  Βικάριος της Επισκοπής Αστανάς.

ξθ) Μητρόπολη Μολδαβίας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Κισινιώβου και Μολδαβίας Βλαδίμηρος. 21-07-1989.
  Έδρα Κισινιέφ.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Τιρασπόλεως και Ντουμποσάρ Σάββας. 12-09-1995.
  Έδρα Τιρασπόλ.

Επίσκοποι

 1. Ο Καγκούλ και Κομράτης Ανατόλιος. 12-09-1998.
  Έδρα Καγκούλ.

 2. Ο Ουνγκένης και Νισπορένης Πέτρος. 13-11-2005.
  Έδρα Ουνγκένη.

 3. Ο Μπελτσύ και Φαλέστης Μάρκελλος. 11-03-2007.
  Έδρα Μπελτσύ.

 4. Ο Γεδνίτσης και Μπριτσένης Νικόδημος. 26-12-2010.
  Έδρα Εντινέτς.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Σορόκη Ιωάννης. 08-03-2015.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κισινιώβου.

ο) Αυτόνομος Εκκλησία της Ουκρανίας.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Ονούφριος. 09-12-1990.

Λοιποί Μητροπολίτες

 1. Ο Θεοδοσίας και Κέρτς Πλάτων. 16-12-1973.
  Έδρα Θεοδοσία.

 2. Ο Δνεπροπετρώβου και Παυλουπόλεως Ειρηναίος. 27-07-1975.
  Έδρα Δνεπροπετρώβ.

 3. Ο Οδησσού και Ισμαήλ Αγαθάγγελος. 16-11-1975.
  Έδρα Οδησσός.

 4. Ο Συμφεροπόλεως και Κριμαίας Λάζαρος. 18-04-1980.
  Έδρα Συμφερόπολη.

 5. Ο Χούστ και Βινογραδόβου Μάρκος. 28-07-1988.
  Έδρα Χούστ.

 6. Ο Τουλτσίν και Βρατσλάβας Ιωνάθαν. 23-04-1989.
  Έδρα Τουλτσίν.

 7. Ο Ροβνό και Οστρόγκ Βαρθολομαίος. 24-02-1990.
  Έδρα Ροβνό.

 8. Ο Βολυνίας και Λούτσκ Νήφων. 31-03-1990.
  Έδρα Λούτσκ.

 9. Ο Τερνοπόλεως και Κρεμένετς Σέργιος. 17-02-1991.
  Έδρα Τερνπόλ.

 10. Ο Δονέτσκ και Μαριουπόλεως Ιλαρίων. 29-09-1991.
  Έδρα Δονέτσκ.

 11. Ο Χμιελνικίου και Παλαιού Κωνσταντινώβου Αντώνιος. 27-07-1992.
  Έδρα Χμιέλνιτς.

 12. Ο Κάμενετς Ποδόλσκ και Γοροδόκ Θεόδωρος. 05-08-1992.
  Έδρα Κάμενετς Ποδόλσκ.

 13. Ο Τσερκάσσι και Κανέβου Σωφρόνιος. 09-08-1992.
  Έδρα Τσερκάσσι.

 14. Ο Όβρουτς και Κοροστέν Βησσαρίων. 24-08-1992.
  Έδρα Όβρουτς.

 15. Ο Νικολαγέβου και Οτσακώβου Πιτιρίμ. 26-08-1992.
  Έδρα Νικολαγιέβ.

 16. Ο Μπελοτσερκώβου και Μπογουσλάβου Αυγουστίνος. 20-09-1992.
  Έδρα Μπελοτσερκώβ.

 17. Ο Σαράνσκι και Πολεσίας Ανατόλιος. 28-10-1993.
  Έδρα Σαρνύ.

 18. Ο Βιννίτσης και Μπαρ Συμεών. 04-05-1996.
  Έδρα Βίννιτσα.

 19. Ο Κριβόι Ρόγ και Νικοπόλεως Εφραίμ. 13-09-1996. (Προαγωγή 17-08-2015).
  Έδρα Κριβόι Ρόγ.

 20. Ο Χερσώνος και Ταυρικής Ιωάννης. 13-12-1996. (Προαγωγή 17-08-2015).
  Έδρα Χερσώνα.

 21. Ο Τσερνιγόβου και Νοβγορόδου Σέβερσκη Αμβρόσιος. 28-06-1998. (Προαγωγή 17-08-2015).
  Έδρα Τσερνιγώβ.

 22. Ο Μογκιλώβου Ποδόλσκ και Σαργορόδου Αγαπητός. 22-11-1998. (Προαγωγή 17-08-2015).
  Έδρα Μογκιλώβ Ποδόλσκ.

 23. Ο Χαρκόβου και Μπουγκουδουχώβου Ονούφριος. 22-04-2000.
  Έδρα Χάρκοβο.

 24. Ο Λουγκάνσκ και Αλτσέφσκ Μητροφάνης. 30-07-2000.
  Έδρα Λουγκάνσκ.

 25. Ο Πολτάβας και Μίργοροδ Φίλιππος. 30-12-2001.
  Έδρα Πολτάβα.

 26. Ο Μπορισπόλεως και Μπρόβαρι Αντώνιος. 26-11-2006.
  Έδρα Μπορισπόλ.

 27. Ο Γκορλόφκας και Σλαβιάνσκ Μητροφάνης. 28-01-2007. (Προαγωγή 17-08-2015).
  Έδρα Γκορλόφκα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ουμάν και Ζβενιγκορόδου Παντελεήμων. 24-12-2000.
  Έδρα Ουμάν.

 2. Ο Ζαπορόζιε και Μελιτοπόλεως Λουκάς. 13-11-2005.
  Έδρα Ζαπορόζιε.

 3. Ο Τσερνοβικίου και Βουκοβίνης Μελέτιος. 30-07-2006.
  Έδρα Τσέρνοβιτς.

 4. Ο Μπάλτας και Ανανιέβου Αλέξιος. 19-08-2006.
  Έδρα Μπάλτα.

 5. Ο Ιζγιομσκόβου και Κουπιάνσκ Ελισαίος. 31-03-2007.
  Έδρα Ιζιούμ.

 6. Ο Ζιτόμιρ και Νόβογραδ Βολυνίας Νικόδημος. 04-06-2007.
  Έδρα Ζιτόμιρ.

 7. Ο Νιέζιν και Πριλούκη Ειρηναίος. 10-06-2007.
  Έδρα Νιέζιν.

 8. Ο Βλαδίμης Βολυνίας και Κοβέλ Βλαδίμηρος. 11-06-2007.
  Έδρα Βλαδίμη Βολυνίας.

 9. Ο Σεπετόφκας και Σλαβούτας Παντελεήμων. 19-10-2007.
  Έδρα Σεπετόφκα.

 10. Ο Σουμύ και Αχτύρκας Ευλόγιος. 25-11-2007.
  Έδρα Σουμύ.

 11. Ο Κυροβογκράδ και Νοβομίργοροδ Ιωάσαφ. 16-12-2007.
  Έδρα Κυροβογκράδ.

 12. Ο Μουκατσέβου και Ούζγκοροδ Θεόδωρος. 23-12-2007.
  Έδρα Μουκατσέβ.

 13. Ο Ροβένκι και Σβερδλόβου Παντελεήμων. 24-09-2008. (Προαγωγή 17-08-2015).
  Έδρα Ροβένκι.

 14. Ο Ρομνή και Μπουρίν Ιωσήφ. 18-11-2008. (Προαγωγή 17-08-2015).
  Έδρα Ρομνή.

 15. Ο Δνεπροτζερίνσκ και Τσαριτσάνκας Βλαδίμηρος. 22-11-2008. (Προαγωγή 17-08-2015).
  Έδρα Ντνεπροτζερίνσκ.

 16. Ο Βορείου Δονέτσκ και Σταρομπέλσκ Νικόδημος. 25-12-2010. (Προαγωγή 17-08-2015).
  Έδρα Σεβέροντονετσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Τζανκόη και Ροζντολνένσκ Αλύπιος. 14-02-2010.
  Έδρα Τζανκόη.

 2. Ο Λβώβου και Γαλικίας Φιλάρετος. 02-01-2011.
  Έδρα Λβώβ.

 3. Ο Νέας Κάχοβκας και Γκενιτσέσκ Φιλάρετος. 12-02-2011.
  Έδρα Νέα Κάχοβκα.

 4. Ο Κρεμεντσούγκ και Λουμπένσκη Νικόλαος. 19-06-2011.
  Έδρα Κρεμεντσούγκ.

 5. Ο Κονοτόπου και Γλουχώβου Ρωμανός. 22-07-2012.
  Έδρα Κονοτόπ.

 6. Ο Μπερδιάνσκ και Παραθαλασσίας Εφραίμ. 05-08-2012.
  Έδρα Μπερδιάνσκ.

 7. Ο Βοζνεσένσκ και Περβομάισκε Αλέξιος. 04-09-2012.
  Έδρα Βοζνεσένσκ.

 8. Ο Αλεξανδρείας και Σβιτλοβοδσκόβου Μπογκολέπ. 23-12-2012.
  Έδρα Αλεξάνδρεια.

 9. Ο Ιβανοφρανκόβου και Κολόμιας Τύχων. 28-12-2014.
  Έδρα Ιβανοφρανκόφσκ.

Τιτουλάριοι Μητροπολίτες

 1. Ο Βισγορόδου και Τσερνομπίλ Παύλος. 19-04-1997.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 2. Ο Ποτσαέβου Βλαδίμηρος. 03-12-2000.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 3. Ο Σβιατογκόρσκ Αρσένιος. 05-12-2005. (Προαγωγή 17-08-2015).
  Βικάριος της Επισκοπής Δονέτσκ.

 4. Ο Περεγιασλάβας Χμιελνικίου και Βίσνεβε Αλέξανδρος. 19-12-2007.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

Τιτουλάριοι Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Κράσνι Λιμάν Αλύπιος. 06-10-1991.
  Βικάριος της Επισκοπής Γκορλόφκας.

 2. Ο Μπελογορόδου Νικόλαος. 16-07-1992.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 3. Ο Μακέγεφκας Βαρνάβας. 11-02-2007.
  Βικάριος της Επισκοπής Δονέτσκ.

 4. Ο Μακαρώβου Ιλάριος. 29-07-2007. (Προαγωγή 17-08-2015).
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 5. Ο Γιαγκότιν Σεραφείμ. 16-11-2007.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 6. Ο Γκοροντνίτσης Αλέξανδρος. 16-11-2008.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Ούγκλιας Αντώνιος. 18-05-2008.
  Βικάριος της Επισκοπής Χούστ.

 2. Ο Νέου Μοσκώβου Ευλόγιος. 13-12-2009.
  Βικάριος της Επισκοπής Δνεπροπετρώβου.

 3. Ο Μπογιάρκας Θεοδόσιος. 06-01-2011.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 4. Ο Ομπουχώβου Ιωνάς. 10-09-2011.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 5. Ο Πουτίβλ Αντώνιος. 13-05-2012.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 6. Ο Μπαντσένσκη Λογγίνος. 22-05-2012.
  Βικάριος της Επισκοπής Τσερνοβικίου.

 7. Ο Ίρπεν Κλήμης. 23-07-2012.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 8. Ο Οβιδιοπόλεως Αρκάδιος. 04-08-2012.
  Βικάριος της Επισκοπής Οδησσού.

 9. Ο Μποροντιάνκας Βαρσανούφιος. 28-08-2012.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 10. Ο Φαστώβου Δαμιανός. 30-08-2012.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 11. Ο Βασιλικώβου Νικόλαος. 13-03-2013.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 12. Ο Νέου Αζόβου Βαρσανούφιος. 30-03-2013.
  Βικάριος της Επισκοπής Δονέτσκ.

 13. Ο Γιούζνε Διόδωρος. 29-09-2013.
  Βικάριος της Επισκοπής Οδησσού.

 14. Ο Χοτίνσκ Ευσέβιος. 28-09-2014.
  Βικάριος της Επισκοπής Τσερνοβικίου.

 15. Ο Αρτσίζ Βίκτωρ. 29-09-2014.
  Βικάριος της Επισκοπής Οδησσού.

 16. Ο Ζολοτονόσης Ιωάννης. 05-04-2015.
  Βικάριος της Επισκοπής Τσερκάσσι.

 17. Ο Σούμσκ Ναθαναήλ. 05-08-2015.
  Βικάριος της Επισκοπής Τερνοπόλεως.

 18. Ο Μπολγράδ Σέργιος. 15-11-2015.
  Βικάριος της Επισκοπής Οδησσού.

 19. Ο Νέου Σαντζάρι Βενιαμίν. 06-12-2015.
  Βικάριος της Ι.Ε. Πολτάβας.

οα) Αυτόνομος Εκκλησία της Εσθονίας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Ταλλίνης και πάσης Εσθονίας Κορνήλιος. 15-09-1990.
  Έδρα Ταλλίνη.

Επίσκοπος

 1. Ο Νάρβας και Πέιπους Λάζαρος. 21-07-2009.
  Έδρα Νάρβα.

οβ) Αυτόνομος Εκκλησία της Λεττονίας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Ρίγας και Λατβίας Αλέξανδρος. 23-07-1989.
  Έδρα Ρίγα.

Επίσκοπος

 1. Ο Νταούγκαυπιλς και Ρέζεκνε Αλέξανδρος. 19-08-2006.
  Έδρα Νταούγκαυπιλς.

ογ) Αρχιερείς στις υπόλοιπες πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βίλνας και Λιθουανίας Ιννοκέντιος. 26-01-1992.
  Έδρα Βίλνα.

 2. Ο Μπακού και Αζερμπαϊτζάν Αλέξανδρος. 14-01-1999.
  Έδρα Μπακού.

οδ) Αυτόνομος Εκκλησία της Ιαπωνίας.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τόκιο και πάσης Ιαπωνίας Δανιήλ. 14-11-1999.
Έδρα Τόκιο.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Σεντάης Σεραφείμ. 15-01-2000.
  Έδρα Σεντάη.

Επίσκοπος

 1. Ο Κυότο (χηρεύει).
  Έδρα Κυότο.

οε) Αρχιερείς εν Υπερορία.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βερολίνου και Γερμανίας Θεοφάνης. 11-01-1987.
  Έδρα Βερολίνο.

 2. Ο Βρυξελλών και Βελγίου Σίμων. 11-04-1987.
  Έδρα Βρυξέλλες.

 3. Ο Σούροζ Ελισαίος. 26-11-2006.
  Έδρα Λονδίνο.

Επίσκοποι

 1. Ο Χερσονήσου Νέστωρ. 05-09-2010.
  Έδρα Παρίσι.

 2. Ο Αργεντινής και Νοτίου Αμερικής Λεωνίδας. 17-06-2013.
  Έδρα Μπουένος Άυρες.

 3. Ο Μπογορόδου Αντώνιος. 26-10-2015.
  Έδρα Ρώμη.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Ι.Ε. Μπογορόδου διετέλεσε ο Γεγκωρέβου Μάρκος.

 4. Ο Βιέννης και Αυστρίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Ποδόλσκ Τύχων.
  Έδρα Βιέννη.

 5. Ο Βουδαπέστης και Ουγγαρίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Ποδόλσκ Τύχων.
  Έδρα Βουδαπέστη.

 6. Ο Χάγης και Ολλανδίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βρυξελλών Σίμων.
  Έδρα Χάγη.

Τιτουλάριος Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Κέρτς Ανατόλιος. 03-09-1972.
  Βικάριος της Επισκοπής Σούροζ.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Κασίρας Ιώβ. 22-06-1997.
  Καναδάς.

 2. Ο Νάρο Φομίνσκ Ιωάννης. 01-08-2014.
  Η.Π.Α.

οστ) Ορθόδοξη Ρωσική Εκκλησία της Διασποράς.

Μητροπολίτης

 1. Ο Ανατολικής Αμερικής και Νέας Υόρκης Ιλαρίων. 10-12-1984.
  Έδρα Νέα Υόρκη.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Σικάγου και Κεντρώας Αμερικής Αλύπιος. 20-10-1974.
  Έδρα Σικάγο.

 2. Ο Βερολίνου, Γερμανίας και Μεγάλης Βρετανίας Μάρκος. 30-11-1980.
  Έδρα Μόναχο.

 3. Ο Αγίου Φραγκίσκου και Δυτικής Αμερικής Κύριλλος. 07-06-1992.
  Έδρα Άγιος Φραγκίσκος.

 4. Ο Μοντρεάλης και Καναδά Γαβριήλ. 07-07-1996.
  Έδρα Μόντρεαλ.

 5. Ο Γενεύης και Δυτικής Ευρώπης Μιχαήλ. 12-07-1996.
  Έδρα Γενεύη.

Επίσκοποι

 1. Ο Καράκας και Νοτίου Αμερικής Ιωάννης. 21-06-2008.
  Έδρα Καράκας Βενεζουέλας.

 2. Ο Σύδνεϋ, Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Καμπέρας Γεώργιος.
  Έδρα Σύδνεϋ.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Στουτγάρδης Αγαπητός. 01-05-2001.
  Βικάριος της Επισκοπής Βερολίνου.

 2. Ο Κλήβελανδ Πέτρος. 12-07-2003.
  Βικάριος της Επισκοπής Σικάγου.

 3. Ο Σηάτλ Θεοδόσιος. 07-09-2008.
  Βικάριος της Επισκοπής Αγίου Φραγκίσκου.

 4. Ο Καμπέρας Γεώργιος. 07-12-2008.
  Βικάριος της Επισκοπής Σύδνεϋ.

 5. Ο Μανχάταν Νικόλαος. 29-06-2014.
  Βικάριος της Επισκοπής Νέας Υόρκης.

οζ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Όμσκ και Τάρα Θεοδόσιος. 02-12-1962.

 2. Ο π. Αγίας Πετρουπόλεως και Λαδόγκας Βλαδίμηρος. 30-12-1962.

 3. Ο π. Μπριάνσκ και Σέβσκ Μελχισεδέκ. 17-06-1965.

 4. Ο π. Μίνσκ και Σλούτσκ Φιλάρετος. 24-10-1965.

 5. Ο π. Βίλνας και Λιθουανίας Χρυσόστομος. 23-04-1972.

 6. Ο π. Τσελιάμπινσκ και Ζλατούστ Ιώβ. 03-01-1975.

 7. Ο π. Ορενβούργου και Σαρακτάς Βαλεντίνος. 25-07-1976. (Παραίτηση 22-10-2015).

 8. Ο π. Ιβανόβου Βοζνεσένσκ και Κίνεσμα Αμβρόσιος. 18-10-1977.

 9. Ο π. Σερπουχώβου Ηλιανός. 25-11-1979.

 10. Ο π. Ιζέβου και Ουδμουρτίας Νικόλαος. 21-07-1985. (Παραίτηση 05-05-2015. + 03-06-2015).

 11. Ο π. Ούστ Καμενογκόρσκ και Σεμιμπαλαντίνσκ Γαβριήλ. 23-07-1988.

 12. Ο π. Ζβενιγκορόδου Νίκανδρος. 07-08-1988.

 13. Ο π. Λουγκάνσκ και Αλτσέφσκ Ιωαννίκιος. 13-12-1988.

 14. Ο π. Πένζας και Κουζνέτσκ Φιλάρετος. 11-03-1990.

 15. Ο π. Ποδόλσκ Βίκτωρ. 25-03-1990.

 16. Ο π. Ζαπορόζιε και Μελιτοπόλεως Βασίλειος. 02-12-1990.

 17. Ο π. Νοτίου Σαχαλίνης και Κουρίλων Αρκάδιος. 21-04-1991.

 18. Ο π. Κυροβογκράδ και Νοβομίργοροδ Παντελεήμων. 25-07-1992.

 19. Ο π. Χούστ και Βινογραδόβου Ιππόλυτος. 16-08-1992.

 20. Ο Πετροπαυλώβου και Μπουλαέβου Γουρίας. 14-01-1993.

 21. Ο π. Ντομοντεντώβου Ευτύχιος. 24-07-1994.

 22. Ο π. Ζιτόμιρ και Νόβογραδ Βολυνίας Γουρίας. 31-07-1994.

 23. Ο π. Βορείου Δονέτσκ και Σταρομπέλσκ Σεραφείμ. 01-08-1994.

 24. Ο π. Κονοτόπου και Γλουχώβου Ιννοκέντιος. 05-10-1994.

 25. Ο π. Σίτκας, Άνκορειτζ και Αλάσκας Νικόλαος. 22-04-2001.

 26. Ο π. Ορέλ και Λίβνι Ιερώνυμος. 02-06-2008.

 27. Ο π. Βασιγκτώνος Ιωνάς. 01-11-2008. (Υπαγωγή στη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία εν Υπερορία από τη Μετροπόλια στις 11-06-2015).

 28. Ο π. Μανχάταν Ιερώνυμος. 10-12-2008.

 29. Ο π. Αναδίρ και Τσουκότκας Σεραφείμ. 22-05-2011. (Παραίτηση 24-12-2015).

 30. Ο π. Σεπετόφκας και Σλαβούτας Διονύσιος. 18-06-2011.

οη) Μετροπόλια ("Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής").

Μητροπολίτης

   Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Βασιγκτώνος και Μητροπολίτης Αμερικής και Καναδά Τύχων. 14-02-2004.
Έδρα Ουάσιγκτον.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ντητρόιτ Ναθαναήλ. 15-11-1980.
  Έδρα Ντητρόιτ (Ρουμανόφωνη Επισκοπή).

 2. Ο Βοστώνης και Νέας Αγγλίας Νίκων. 25-05-2002.
  Έδρα Βοστώνη.

 3. Ο Αγίου Φραγκίσκου και Δυτικής Αμερικής Βενιαμίν. 01-05-2004.
  Έδρα Άγιος Φραγκίσκος.

 4. Ο Φιλαδελφείας και Ανατολικής Πενσυλβανίας Μάρκος. 04-12-2004. (Προαγωγή 20-03-2015).
  Έδρα Φιλαδέλφεια.

 5. Ο Μεξικού Αλέξιος. 28-05-2005.
  Έδρα Μεξικό.

 6. Ο Πιτσμπούργου και Δυτικής Πενσυλβανίας Μελχισεδέκ. 27-06-2009.
  Έδρα Πίτσμπουργκ.

 7. Ο Οτάβας και Καναδά Ειρηναίος. 01-10-2009. (Προαγωγή 20-03-2015).
  Έδρα Οτάβα.

 8. Ο Νέας Υόρκης και Νέας Ιερεσέης Μιχαήλ. 08-05-2010. (Προαγωγή 20-03-2015).
  Έδρα Νέα Υόρκη.

Επίσκοποι

 1. Ο Τολέδου-Βουλγαροφώνου Επισκοπής Αλέξανδρος. 05-05-2012.
  Έδρα Τολέδο.

 2. Ο Σίτκας, Άνκορειτζ και Αλάσκας Δαυΐδ. 21-02-2014.
  Έδρα Σίτκα.

 3. Ο Σικάγου και Κεντρώας Αμερικής Παύλος. 27-12-2014.
  Έδρα Σικάγο.

 4. Ο Ντάλας και Νοτίου Αμερικής (χηρεύει). Τοποτηρητής μέχρι 18-03-2015 ο Βοστώνης Νίκων, από 18-03-2015 ο Βασιγκτώνος Τύχων.
  Έδρα Ντάλας.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Ντέρμπορν Χάιτς Ειρηναίος. 02-11-2002.
  Βοηθός της Επισκοπής Ντητρόιτ.

 2. Ο Σάντα Ρόζα Δανιήλ. 24-01-2015.
  Βοηθός της Επισκοπής Αγίου Φραγκίσκου.

Σχολάζοντες Αρχιερείς

 1. Ο π. Βασιγκτώνος Θεοδόσιος. 06-05-1967.

 2. Ο π. Σεντάης Σεραφείμ. 12-12-1971.

 3. Ο π. Βασιγκτώνος Γερμανός. 10-02-1973.

 4. Ο π. Βοστώνης Μάρκος. 10-11-1979.

 5. Ο π. Αγίου Φραγκίσκου και Δυτικής Αμερικής Τύχων. 30-05-1987.

 6. Ο π. Οτάβας και Καναδά  Σεραφείμ. 13-06-1987. (Καθαίρεση 23-10-2015).

 7. Ο π. Οτάβας Λάζαρος. 28-09-1990.

 8. Ο π. Βανκούβερ Βαρλαάμ. 02-10-1994.

 9. Ο π. Σικάγου και Κεντρώας Αμερικής Ματθίας. 30-04-2011.

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.