Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 2015

Ημερολόγιο συμβάντων

Περιεχόμενα:

α) Αρχιεπίσκοποι.

β) Τιτουλάριος Αρχιεπίσκοπος.

γ) Τιτουλάριος Επίσκοπος.

δ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

ΙΔ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ

Ο Μακαριώτατος Μητροπολίτης Πρέσοβ και Αρχιεπίσκοπος πάσης Τσεχίας και Σλοβακίας κ. Ροστισλάβος. 18-11-2012.
Έδρα Πρέσοβ.
Σημείωση: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο ανεγνώρισε την εκλογή του Μητροπολίτου Ροστισλάβου ως Αρχιεπισκόπου Τσεχίας και Σλοβακίας στις 13-01-2016.

α) Αρχιεπίσκοποι.

 1. Ο Ολομούτς και Μπρνό Συμεών. 21-06-1998.
  Έδρα Ολομούτς.

 2. Ο Μιχαλόβτσι και Κόσιτσε Γεώργιος. 30-09-2007.
  Έδρα Μιχαλόβτσι.

 3. Ο Πράγας Μιχαήλ. 14-03-2015.
  Έδρα Πράγα.

β) Τιτουλάριος Αρχιεπίσκοπος.

 1. Ο Μπερούν Ιωακείμ. 14-02-2009.

γ) Τιτουλάριος Επίσκοπος.

 1. Ο Σουμπέρκ Ησαΐας. 22-02-2015.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ολομούτς.

δ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Πράγας και πάσης Τσεχίας και Σλοβακίας Χριστοφόρος. 17-04-1988.

 2. Ο π. Κομάρνο Τύχων. 08-04-2006.

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.