Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1990

Ημερολόγιο συμβάντων

Περιεχόμενα:

α) Μητροπολίτες.

β) Αρχιεπίσκοποι.

γ) Επίσκοποι.

δ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

Θ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Η Εκκλησία της Γεωργίας ανακηρύχθηκε Πατριαρχείο στις 03-03-1990 εκδοθέντος Πατριαρχικού και Συνοδικού Τόμου.

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Μετσχέτης, Μητροπολίτης Τιφλίδος και Καθολικός Πατριάρχης Γεωργίας κ. Ηλίας ο Β΄. 25-08-1963.

Έδρα Τιφλίδα.

α) Μητροπολίτες.

 1. Ο Αλαβέρδης Γρηγόριος. 22-05-1976.
  Έδρα Τελάβη.

 2. Ο Βατούμης και Σεμοκμέδης Κωνσταντίνος. 28-10-1978.
  Έδρα Βατούμη.

 3. Ο Σουχούμης και Αβχαζίας Δαυΐδ. 15-12-1978.
  Έδρα Σουχούμη.

 4. Ο Μπόδβης Αθανάσιος. 24-12-1978.
  Έδρα Σιγκνάγκη.

β) Αρχιεπίσκοποι.

 1. Ο Τσαγέρης και Λετσχούμ Σβανετίας Ιωάννης. 25-02-1978.
  Έδρα Τσαγέρη.

 2. Ο Μαγκλίσης Θαδδαίος. 02-08-1978.
  Έδρα Μαγκλίση.

 3. Ο Νικορτσμίνδης Αμβρόσιος. 13-08-1979.
  Έδρα Νικορτσμίνδα.

 4. Ο Κουταΐδος Γαενάτης Καλλίστρατος. 25-12-1983.
  Έδρα Κουταΐση.

γ) Επίσκοποι.

 1. Ο Μαργβέτης Χριστοφόρος. 19-08-1979.
  Έδρα Σάτσχερε.

 2. Ο Αχαλτσίχης και Σαμσχέ Τζαβαχέτης Ανανίας. 15-03-1981.
  Έδρα Αχαλτσίχη.

 3. Ο Ουρμπνίσης Βαχτάνγκι. 02-08-1982.
  Έδρα Χασούρη.

 4. Ο Τσηλκάνης Ζωσίμιος. 14-10-1983.
  Έδρα Τσηλκάνη.

 5. Ο Τσκονδίδης Γεώργιος. 14-10-1988.
  Έδρα Μαρτβίλη.

 6. Ο Αγαράκ Τσάλκης (χηρεύει).
  Έδρα Τσάλκα.

δ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Ουρμπνίσης Γάιος. 26-03-1972.

 2. Ο π. Μπόδβης Ιλαρίων. 24-05-1975.

 3. Ο π. Κουταΐδος Γαενάτης Νικόλαος. 19-02-1978.

 4. Ο π. Βατούμης και Σεμοκμέδης Σίω. 28-07-1978.

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.