Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1990

Κοιμηθέντες κατά το 1990

Χειροτονηθέντες κατά το 1990

Κύρια Εκκλησιαστικά συμβάντα

 1. 07/01/1990: Χειροτονία Τράλλεων Ισιδώρου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 2. 07/01/1990: Κοίμηση Τραχείας Ηλία. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 3. 09/01/1990: Εκλογή Χαλκηδόνος Βαρθολομαίου (από Φιλαδελφείας). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 4. 13/01/1990: Κοίμηση π. Πσκώβου Ιωάννου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 5. 15/01/1990: Προαγωγή Επισκόπου Μιλήτου Αποστόλου σε εν ενεργεία Μητροπολίτη. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 6. 18/01/1990: Παραίτηση Άλβας Ιούλιας Αιμιλιανού. [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 7. 18/01/1990: Παραίτηση Ρουμανίας Θεοκτίστου. [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 8. 25/01/1990: Ίδρυση Επισκοπής Τομπόλσκ και Τιούμεν. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 9. 25/01/1990: Μετονομασία της Επισκοπής Όμσκ και Τιούμεν σε «Όμσκ και Τάρα». [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 10. 25/01/1990: Εκλογή Σταυρουπόλεως Γεδεών (από Νέας Σιβηρίας). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 11. 25/01/1990: Εκλογή Τομπόλσκ Αντωνίου (από Βίλνας). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 12. 25/01/1990: Εκλογή Βίλνας Χρυσοστόμου (από Ιρκούτσκ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 13. 30/01/1990: Κατάργηση της Εξαρχίας Κεντρώας και Νοτίου Αμερικής. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 14. 30/01/1990: Κατάργηση της Εξαρχίας Κεντρώας Ευρώπης. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 15. 30/01/1990: Μετονομασία Επισκοπής Βερολίνου και Κεντρώας Ευρώπης σε «Βερολίνου και Λειψίας». [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 16. 04/02/1990: Χειροτονία Ιρκούτσκ Βαδίμ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 17. 04/02/1990: Κοίμηση Οδησσού Σεργίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 18. 04/02/1990: Χειροτονία Κρισίου Ιωάννου. [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 19. 12/02/1990: Ίδρυση Ι.Ε. Γαλατσίου. [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 20. 12/02/1990: Εκλογή Γαλατσίου Ανθίμου (από Τόμιδος). [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 21. 12/02/1990: Ίδρυση Ι.Ε. Άρτζες. [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 22. 12/02/1990: Ίδρυση Ι.Ε. Μαραμούρες και Σατμάρ. [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 23. 12/02/1990: Μετονομασία Ι.Α. Τόμιδος και Κάτω Δουνάβεως σε «Τόμιδος». [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 24. 12/02/1990: Μετονομασία Ι.Ε. Ριμνίκου και Άρτζες σε «Ριμνίκου». [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 25. 18/02/1990: Χειροτονία Γαλατσιάνου Κασσιανού. [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 26. 19/02/1990: Ίδρυση Επισκοπής Δονέτσκ και Βοροσίλοφγκραδ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 27. 19/02/1990: Ίδρυση Επισκοπής Μπρέστ και Κόμπριν. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 28. 19/02/1990: Μετονομασία Επισκοπής Πίνσκ και Μπρέστ εις «Πίνσκ και Λούνινετς». [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 29. 19/02/1990: Εκλογή Χμιελνικίου Θεοδοσίου (από Αστραχανίου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 30. 19/02/1990: Εκλογή Οδησσού Λεοντίου (από Συμφεροπόλεως). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 31. 19/02/1990: Εκλογή Συμφεροπόλεως Βαρλαάμ (από Βολυνίας). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 32. 19/02/1990: Εκλογή Δονέτσκ Ιωαννικίου (από Σλαβιάνσκ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 33. 19/02/1990: Εκλογή Μπρέστ Κωνσταντίνου (από Πίνσκ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 34. 22/02/1990: Χειροτονία Λάμπης Ειρηναίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 35. 24/02/1990: Χειροτονία Βολυνίας Βαρθολομαίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 36. 25/02/1990: Χειροτονία Μούρες Ανδρέου. [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 37. 03/03/1990: Ανακήρυξη της Εκκλησίας της Γεωργίας σε Πατριαρχείο. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 38. 04/03/1990: Χειροτονία Πίνσκ Στεφάνου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 39. 04/03/1990: Χειροτονία Λουγκοζάνου Δανιήλ. [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 40. 11/03/1990: Χειροτονία Αστραχανίου Φιλαρέτου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 41. 11/03/1990: Χειροτονία Φαγκαρασάνου Σεραφείμ. [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 42. 16/03/1990: Κοίμηση π. Βίλνας Βικτωρίνου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 43. 19/03/1990: Παραίτηση Ιβανοφρανκόβου Μακαρίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 44. 20/03/1990: Κοίμηση π. Κοστρομά Κασσιανού. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 45. 20/03/1990: Εκλογή Ιβανοφρανκόβου Θεοδοσίου (από Χμιελνικίου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 46. 25/03/1990: Χειροτονία Ταπά Βίκτωρος. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 47. 31/03/1990: Χειροτονία Χμιελνικίου Νήφωνος. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 48. 01/04/1990: Υπαγωγή της Ουκρανικής Εκκλησίας Καναδά στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 49. 03/04/1990: Μετονομασία Επισκοπής Πσκώβου και Πορχώβου σε «Πσκώβου και Βελίκε Λούκι». [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 50. 03/04/1990: Μετονομασία της Ι.Ε. Γαλατσίου σε «Κάτω Δουνάβεως». [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 51. 03/04/1990: Μετονομασία Ι.Μ. Ουγγροβλαχίας σε «Μουντένιας και Δοβρουτσάς». [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 52. 03/04/1990: Μετονομασία Ι.Μ. Μολδαβίας και Σουτσεάβας σε «Μολδαβίας και Βουκοβίνης». [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 53. 03/04/1990: Ίδρυση Ι.Α. Σουτσεάβας και Ρανταούτι. [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 54. 03/04/1990: Ίδρυση Ι.Α. Τιργοβιστίου. [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 55. 03/04/1990: Εκλογή Άλβας Ιούλιας Ανδρέου (από Μούρες). [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 56. 03/04/1990: Εκλογή Ιενοπόλεως Αιμιλιανού (από π. Άλβας Ιούλιας). [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 57. 04/04/1990: Αποκατάσταση Ρουμανίας Θεοκτίστου. [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 58. 05/04/1990: Προαγωγή Επισκόπου Πένζας Σεραφείμ σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 59. 05/04/1990: Προαγωγή Επισκόπου Πολτάβας Σάββα σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 60. 10/04/1990: Προαγωγή Επισκόπου Κισινιώβου Βλαδιμήρου σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 61. 10/04/1990: Ίδρυση Επισκοπής Ροβνό και Οστρόγκ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 62. 10/04/1990: Μετονομασία Επισκοπής Βολυνίας και Ροβνό σε «Βολυνίας και Λούτσκ». [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 63. 10/04/1990: Εκλογή Ροβνό Ειρηναίου (από Λβώβου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 64. 18/04/1990: Χειροτονία Λβώβου Ανδρέου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 65. 03/05/1990: Κοίμηση Μόσχας Ποιμένος. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 66. 07/05/1990: Μετονομασία Επισκοπής Δονέτσκ και Βοροσίλοφγκραδ σε «Δονέτσκ και Λουγκάνσκ». [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 67. 19/05/1990: Ίδρυση Ι.Ε. Μεγάλης Βρετανίας. [Πατριαρχείο Σερβίας].

 68. 19/05/1990: Ίδρυση Ι.Ε. Κεντρώας Ευρώπης. [Πατριαρχείο Σερβίας].

 69. 19/05/1990: Ίδρυση Ι.Ε. Μπίχατς και Πέτροβατς. [Πατριαρχείο Σερβίας].

 70. 20/05/1990: Χειροτονία Μοραβικίου Ειρηναίου. [Πατριαρχείο Σερβίας].

 71. 21/05/1990: Κοίμηση π. Κισινιώβου Ιωνάθαν. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 72. 22/05/1990: Χειροτονία Μαρκίας Δοσιθέου. [Πατριαρχείο Σερβίας].

 73. 07/06/1990: Εκλογή Μόσχας Αλεξίου (από Λένινγκραδ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 74. 07/06/1990: Εκλογή Μολδαβίας Δανιήλ (από Λουγκοζάνου). [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 75. 14/06/1990: Εκλογή Καρθαγένης Ειρηναίου (από Άκκρας). [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 76. 14/06/1990: Εκλογή Άκκρας Πέτρου (από Βαβυλώνος). [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 77. 17/06/1990: Χειροτονία Βαβυλώνος Πορφυρίου. [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 78. 17/06/1990: Χειροτονία Κυρήνης Θεοδώρου. [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 79. 10/07/1990: Κοίμηση Πέτρας Δημητρίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 80. 20/07/1990: Ίδρυση Επισκοπής Νοβγορόδου και Παλαιάς Ρωσίας. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 81. 20/07/1990: Ίδρυση Επισκοπής Πετροζαβόδσκ και Ολονέτς. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 82. 20/07/1990: Μετονομασία Επισκοπής Λένινγκραδ και Νοβγορόδου σε «Λένινγκραδ και Λαδόγκας». [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 83. 20/07/1990: Μετονομασία Επισκοπής Καλλίνιν και Κάσιν σε «Τβερ και Κάσιν». [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 84. 20/07/1990: Ίδρυση Επισκοπής Κρασνογιάρσκ και Ιενεσέης. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 85. 20/07/1990: Ίδρυση Επισκοπής Γομέλ και Μοζύρ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 86. 20/07/1990: Εκλογή Ίστρας Αρσενίου (από Λαδόγκας). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 87. 20/07/1990: Εκλογή Κέρτς Ανατολίου (από Ουφάς). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 88. 20/07/1990: Εκλογή Λένινγκραδ Ιωάννου (από Κουϊμπισέβου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 89. 20/07/1990: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Λένινγκραδ Ιωάννου σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 90. 20/07/1990: Εκλογή Κλίν Μακαρίου (από π. Ιβανοφρανκόβου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 91. 20/07/1990: Εκλογή Κουϊμπισέβου Ευσεβίου (από Άλμα Άτα). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 92. 20/07/1990: Εκλογή Άλμα Άτα Αλεξίου (από Ζαράισκ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 93. 20/07/1990: Εκλογή Νοβγορόδου Λέοντος (από Τασκένδης). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 94. 20/07/1990: Εκλογή Τασκένδης Βλαδιμήρου (από Ποδόλσκ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 95. 20/07/1990: Εκλογή Ποδόλσκ Βίκτωρος (από Ταπά). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 96. 20/07/1990: Εκλογή Κρασνογιάρσκ Αντωνίου (από Τομπόλσκ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 97. 20/07/1990: Εκλογή Τομπόλσκ Ηλιανού (από Καλούγας). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 98. 20/07/1990: Εκλογή Καλούγας Κλήμη (από Σερπουχώβου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 99. 20/07/1990: Εκλογή Δνεπροπετρώβου Βαρλαάμ (από Συμφεροπόλεως). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 100. 29/07/1990: Χειροτονία Γομέλ Αριστάρχου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 101. 02/08/1990: Χειροτονία Συμφεροπόλεως Γλέμπ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 102. 09/08/1990: Κοίμηση Νικαίας Γεωργίου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 103. 14/08/1990: Χειροτονία Πετροζαβόδσκ Μανουήλ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 104. 19/08/1990: Χειροτονία Νέας Σιβηρίας Τύχωνος. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 105. 26/08/1990: Χειροτονία Ουφάς Νίκωνος. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 106. 01/09/1990: Χειροτονία Μπελτσύ Πέτρου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 107. 02/09/1990: Χειροτονία Μπενδέρι Βικεντίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 108. 08/09/1990: Κοίμηση Ρίγας Λεωνίδου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 109. 15/09/1990: Χειροτονία Ταλλίνης Κορνηλίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 110. 17/09/1990: Κοίμηση Δνεπροπετρώβου Βαρλαάμ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 111. 26/09/1990: Εκλογή Μαραμούρες Ιουστινιανού (από Μαραμούρες-Τ). [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 112. 27/09/1990: Εκλογή Τόμιδος Λουκιανού (από Τομιτάνου). [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 113. 01/10/1990: Μετονομασία Επισκοπής Κιέβου και Γαλικίας σε «Κιέβου και πάσης Ουκρανίας». [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 114. 01/10/1990: Μετονομασία Επισκοπής Γκόρκι και Αρζαμά σε «Κάτω Νοβγορόδου και Αρζαμά». [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 115. 02/10/1990: Εκλογή Ηλιουπόλεως Αθανασίου (από Ελενουπόλεως). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 116. 02/10/1990: Προαγωγή Μητροπολίτου Ευχαΐτων Τιμοθέου σε εν ενεργεία Μητροπολίτη. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 117. 02/10/1990: Προαγωγή Μητροπολίτου Θεοδωρουπόλεως Γερμανού σε εν ενεργεία Μητροπολίτη. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 118. 02/10/1990: Προαγωγή Μητροπολίτου Τρανουπόλεως Γερμανού σε εν ενεργεία Μητροπολίτη. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 119. 06/10/1990: Χειροτονία Πέτρας Νεκταρίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 120. 07/10/1990: Χειροτονία Νικαίας Ιακώβου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 121. 15/10/1990: Εκλογή Οτάβας Σεραφείμ (από Έδμοντον). [Πατριαρχείο Ρωσίας-Μετροπόλια].

 122. 18/10/1990: Εκλογή Άρτζες Καλλινίκου (από Άρτζες-Τ). [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 123. 25/10/1990: Παραίτηση Τομπόλσκ Ηλιανού. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 124. 27/10/1990: Εκλογή Χερσονήσου Βαλεντίνου (από Βλαδίμης). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 125. 27/10/1990: Εκλογή Ρίγας Αλεξάνδρου (από Νταούγκαυπιλς). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 126. 28/10/1990: Χειροτονία Φιλαδελφείας Μελίτωνος. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 127. 30/10/1990: Κοίμηση Παροναξίας Επιφανίου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 128. 04/11/1990: Χειροτονία Σεβαστείας Δημητρίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 129. 04/11/1990: Χειροτονία Τομπόλσκ Δημητρίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 130. 11/11/1990: Χειροτονία Βλαδίμης Ευλογίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 131. 21/11/1990: Χειροτονία Βιστρίτας Ειρηναίου. [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 132. 22/11/1990: Μετονομασία Επισκοπής Κουϊμπισέβου και Συζράν σε «Σαμάρας και Συζράν». [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 133. 22/11/1990: Εκλογή Δνεπροπετρώβου Γλέμπ (από Συμφεροπόλεως). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 134. 24/11/1990: Παραίτηση Τσερνοβικίου Αντωνίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 135. 28/11/1990: Κοίμηση Άνω Καρλοβικίου Συμεών. [Πατριαρχείο Σερβίας].

 136. 01/12/1990: Εκλογή Σερβίας Παύλου (από Ράσκας). [Πατριαρχείο Σερβίας].

 137. 01/12/1990: Εκλογή Μεγάλης Βρετανίας Δοσιθέου (από Μαρκίας). [Πατριαρχείο Σερβίας].

 138. 02/12/1990: Χειροτονία Συμφεροπόλεως Βασιλείου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 139. 09/12/1990: Χειροτονία Τσερνοβικίου Ονουφρίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 140. 13/12/1990: Εκλογή Μπάτσκας Ειρηναίου (από Μοραβικίου). [Πατριαρχείο Σερβίας].

 141. 14/12/1990: Χειροτονία Ποτσαέβου Ιακώβ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 142. 30/12/1990: Παραίτηση Μαυροβουνίου Δανιήλ. [Πατριαρχείο Σερβίας].

 143. 30/12/1990: Εκλογή Μαυροβουνίου Αμφιλοχίου (από Βανάτου). [Πατριαρχείο Σερβίας].

 144. 1990: Εκλογή Ζιμπάμπουε Χρυσοστόμου (από Νικοπόλεως). [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 145. 1990: Παραίτηση Κωνσταντίνης Νικηφόρου. [Πατριαρχείο Ιεροσολύμων].

 146. 1990: Παραίτηση Μαρκιανουπόλεως Γελασίου. Εφεξής θα τιτλοφορείται πρώην Νέας Υόρκης. [Πατριαρχείο Βουλγαρίας].

 147. 1990: Προαγωγή Επισκόπου Νέας Υόρκης Πέτρου σε Αρχιεπίσκοπο. [Μετροπόλια].

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.