Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1978

Ημερολόγιο συμβάντων

Περιεχόμενα:

α) Τιτουλάριοι Αρχιερείς Επισκοπής Μόσχας.

β) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

γ) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

δ) Αρχιερείς στη Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

ε) Αρχιερείς στη Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

στ) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα.

ζ) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.

η) Αρχιερείς στα Ουράλια.

θ) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία.

ι) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία και στην Άπω Ανατολή.

ια) Αρχιερείς στην Ουκρανία.

ιβ) Αρχιερείς στις υπόλοιπες Σοβιετικές Δημοκρατίες.

ιγ) Αυτόνομος Εκκλησία της Ιαπωνίας.

ιδ) Αρχιερείς εν Υπερορία.

ιε) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

ιστ) Μετροπόλια ("Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής").

Ε. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΡΩΣΙΑΣ

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Μόσχας και πάσης Ρωσίας κ. Ποιμήν. 17-11-1957.

Έδρα Μόσχα.

α) Τιτουλάριοι Αρχιερείς Επισκοπής Μόσχας.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βολοκολάμσκ Πιτιρίμ. 23-05-1963.

 2. Ο Δημητρώβου Βλαδίμηρος. 09-07-1966.

Επίσκοπος

 1. Ο Ζαράισκ Ιώβ. 03-01-1975.

β) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Γιαροσλάβου και Ροστόβου Ιωάννης. 28-12-1958.
  Έδρα Γιαροσλάβ.

 2. Ο Κρουτίτσης και Κολόμνας Ιουβενάλιος. 26-12-1965.
  Έδρα Μόσχα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Καλλίνιν και Κάσιν Αλέξιος. 21-07-1956. (Εκλογή 10-04-1978, από Κρασνοδάρ).
  Έδρα Καλλίνιν.

 2. Ο Κοστρομά και Γκάλιτς Κασσιανός. 26-03-1961.
  Έδρα Κοστρομά.

 3. Ο Γκόρκι και Αρζαμά Νικόλαος. 10-09-1961.
  Έδρα Γκόρκι.

 4. Ο Καλούγας και Μπορώβου Νίκων. 26-08-1962.
  Έδρα Καλούγα.

 5. Ο Σμολένσκ και Βιασμά Θεοδόσιος. 02-12-1962. (Προαγωγή 09-09-1978).
  Έδρα Σμολένσκ.

 6. Ο Βλαδίμης και Σουσδαλίας Βλαδίμηρος. 30-12-1962.
  Έδρα Βλαδίμη.

 7. Ο Ριαζάν και Κασιμώβου Σίμων. 14-10-1972. (Προαγωγή 07-09-1978).
  Έδρα Ριαζάν.

Επίσκοποι

 1. Ο Τούλας και Μπελιώβου Γερμανός. 06-12-1968. (Εκλογή 10-04-1978, από Βίλνας).
  Έδρα Τούλα.

 2. Ο Ιβανόβου και Κίνεσμα Αμβρόσιος. 18-10-1977.
  Έδρα Ιβάνοβο.

γ) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Επίσκοποι

 1. Ο Βόλογδα και Βελίκι Ουστιούνγκ Δαμασκηνός. 18-10-1972.
  Έδρα Βόλογδα.

 2. Ο Αρχαγγέλου και Χολμογκόρης Ισίδωρος. 19-06-1977.
  Έδρα Αρχάγγελος.

 3. Ο Κυρόβου και Σλομποδά Χρύσανθος. 23-04-1978.
  Έδρα Κυρόβ.

δ) Αρχιερείς στη Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Πσκώβου και Πορχώβου Ιωάννης. 30-11-1953.
  Έδρα Πσκώβ.

 2. Ο Λένινγκραδ και Νοβγορόδου Νικόδημος. 10-07-1960. (+ 05-09-1978).
  Έδρα Λένινγκραδ.

 3. Ο Λένινγκραδ και Νοβγορόδου Αντώνιος. 31-05-1964. (Εκλογή 29-09-1978, από Μίνσκ).
  Έδρα Λένινγκραδ.

Τιτουλάριος Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Βιμπόργου Κύριλλος. 14-03-1976.
  Βικάριος της Επισκοπής Λένινγκραδ.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Λαδόγκας Μάρκος. 02-02-1969.
  Βικάριος της Επισκοπής Λένινγκραδ.

 2. Ο Τιχβίν Μελίτων. 26-07-1970.
  Βικάριος της Επισκοπής Λένινγκραδ.

ε) Αρχιερείς στη Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ταμπώβου και Μιτσούρινσκ Μιχαήλ. 13-12-1953.
  Έδρα Ταμπώβ.

 2. Ο Κούρσκ και Μπελγορόδου Χρυσόστομος. 23-04-1972.
  Έδρα Κούρσκ.

 3. Ο Ορέλ και Μπριάνσκ Γλέμπ. 09-05-1976. (Προαγωγή 09-09-1978).
  Έδρα Ορέλ.

Επίσκοποι

 1. Ο Βορονέζ και Λίπετσκ Ιουβενάλιος. 16-11-1975.
  Έδρα Βορονέζ.

 2. Ο Πένζας και Σαράνσκ Σεραφείμ. 18-10-1978.
  Έδρα Πένζα.

στ) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Σαρατώβου και Βολγογκράδ Ποιμήν. 10-01-1965.
  Έδρα Σαράτωβ.

 2. Ο Κουϊμπισέβου και Συζράν Ιωάννης. 12-12-1965.
  Έδρα Κουϊμπισέβ.

 3. Ο Αστραχανίου και Ενοταέβου Μιχαήλ. 06-11-1966.
  Έδρα Άστραχαν.

Επίσκοποι

 1. Ο Καζάν και Μαρίισκ Παντελεήμων. 19-08-1975.
  Έδρα Καζάν.

 2. Ο Τσεμποξάρυ και Τσουβασίας Βαρνάβας. 30-11-1976.
  Έδρα Τσεμποξάρυ.

ζ) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ροστόβου και Νοβοτσερκάσκ Ιωάσαφ. 30-10-1966.
  Έδρα Ροστώβ.

 2. Ο Κρασνοδάρ και Κουμπάν Ερμογένης. 25-12-1966. (Εκλογή 10-04-1978, από Καλλίνιν).
  Έδρα Κρασνοδάρ.

Επίσκοπος

 1. Ο Σταυρουπόλεως και Μπακού Αντώνιος. 03-08-1975.
  Έδρα Σταυρούπολη.

η) Αρχιερείς στα Ουράλια.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ορενβούργου και Μπουζουλούκου Λεόντιος. 10-08-1956.
  Έδρα Ορενμπούργκ.

 2. Ο Σβερδλόβου και Κουργάν Κλήμης. 23-10-1966.
  Έδρα Σβερδλόφσκ.

 3. Ο Πέρμης και Σολικάμσκ Νικόλαος. 28-07-1971.
  Έδρα Πέρμη.

Επίσκοπος

 1. Ο Ουφάς και Στερλιταμακίου Βαλεντίνος. 25-07-1976.
  Έδρα Ουφά.

θ) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Νέας Σιβηρίας και Μπαρναούλης Γεδεών. 22-10-1967.
  Έδρα Νοβοσιμπίρσκ.

Επίσκοπος

 1. Ο Όμσκ και Τιούμεν Μάξιμος. 26-03-1972.
  Έδρα Όμσκ.

ι) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία και στην Άπω Ανατολή.

Επίσκοποι

 1. Ο Ιρκούτσκ και Τσιτά Σεραπίων. 05-03-1972.
  Έδρα Ιρκούτσκ.

 2. Ο Χαμπαρόβου και Βλαδιβοστόκ (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Ιρκούτσκ Σεραπίων.
  Έδρα Χαμπαρόφσκ.

ια) Αρχιερείς στην Ουκρανία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Οδησσού και Χερσώνος Σέργιος. 13-03-1960.
  Έδρα Οδησσός.

 2. Ο Κιέβου και Γαλικίας Φιλάρετος. 04-02-1962.
  Έδρα Κίεβο.

 3. Ο Λβώβου και Τερνοπόλεως Νικόλαος. 31-10-1965.
  Έδρα Λβώβ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ιβανοφρανκόβου και Κολόμιας Ιωσήφ. 04-08-1957.
  Έδρα Ιβανοφρανκόφσκ.

 2. Ο Βολυνίας και Ροβνό Δαμιανός. 02-04-1961.
  Έδρα Λούτσκ.

 3. Ο Χαρκόβου και Μπουγκουδουχώβου Νικόδημος. 10-08-1961.
  Έδρα Χάρκοβο.

 4. Ο Συμφεροπόλεως και Κριμαίας Λεόντιος. 14-01-1962.
  Έδρα Συμφερόπολη.

 5. Ο Τσερνιγόβου και Νιέζιν Αντώνιος. 12-02-1965.
  Έδρα Τσερνιγώβ.

 6. Ο Πολτάβας και Κρεμεντσούγκ Θεοδόσιος. 04-06-1967. (Προαγωγή 07-09-1978).
  Έδρα Πολτάβα.

Επίσκοποι

 1. Ο Μουκατσέβου και Ούζγκοροδ Σάββας. 30-03-1969.
  Έδρα
  Μουκατσέβ.

 2. Ο Τσερνοβικίου και Βουκοβίνης Βαρλαάμ. 22-10-1972.
  Έδρα Τσέρνοβιτς.

 3. Ο Βιννίτσης και Βρατσλάβας Αγαθάγγελος. 16-11-1975.
  Έδρα Βίννιτσα.

 4. Ο Κυροβογκράδ και Νικολαγέβου Σεβαστιανός. 16-10-1977.
  Έδρα Κυροβογκράδ.

 5. Ο Ζιτόμιρ και Όβρουτς Ιωάννης. 23-10-1977.
  Έδρα Ζιτόμιρ.

 6. Ο Δνεπροπετρώβου και Ζαπορόζιε (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Συμφεροπόλεως Λεόντιος.
  Έδρα Δνεπροπετρώβ.

 7. Ο Χμιελνικίου και Κάμενετς Ποδόλσκ (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βιννίτσης Αγαθάγγελος.
  Έδρα Χμιέλνιτς.

 8. Ο Σουμύ και Αχτύρκας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Τσερνιγόβου Αντώνιος.
  Έδρα Σουμύ.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Ουμάν Μακάριος. 07-06-1970.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

ιβ) Αρχιερείς στις υπόλοιπες Σοβιετικές Δημοκρατίες.

Μητροπολίτες

 1. Ο Ταλλίνης και Εσθονίας Αλέξιος. 03-09-1961.
  Έδρα Ταλλίνη.

 2. Ο Μίνσκ και Λευκής Ρωσίας Φιλάρετος. 24-10-1965. (Εκλογή 29-09-1978, από Βερολίνου).
  Έδρα Μίνσκ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ρίγας και Λατβίας Λεωνίδας. 11-06-1959.
  Έδρα Ρίγα.

 2. Ο Τασκένδης και Μέσης Ασίας Βαρθολομαίος. 26-05-1963.
  Έδρα Τασκένδη.

 3. Ο Κισινιώβου και Μολδαβίας Ιωνάθαν. 28-11-1965.
  Έδρα Κισινιώφ.

Επίσκοποι

 1. Ο Βίλνας και Λιθουανίας Βικτωρίνος. 03-06-1973. (Εκλογή 10-04-1978, από Τούλας).
  Έδρα Βίλνα.

 2. Ο Άλμα Άτα και Καζαχστάν Σεραφείμ. 13-12-1975.
  Έδρα Άλμα Άτα.

ιγ) Αυτόνομος Εκκλησία της Ιαπωνίας.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τόκιο και πάσης Ιαπωνίας Θεοδόσιος. 02-11-1969.
Έδρα Τόκιο.

Επίσκοποι

 1. Ο Σεντάης Σεραφείμ. 12-12-1971.
  Έδρα Σεντάη.

 2. Ο Κυότο (χηρεύει).
  Έδρα Κυότο.

ιδ) Αρχιερείς εν Υπερορία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Σούροζ Αντώνιος. 30-11-1957.
  Έδρα Λονδίνο.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βρυξελλών και Βελγίου Βασίλειος. 14-06-1959.
  Έδρα Βρυξέλλες.

 2. Ο Ντύσελντορφ Αλέξιος. 01-11-1960.
  Έδρα Ντύσελντορφ.

 3. Ο Βερολίνου και Κεντρώας Ευρώπης Μελχισεδέκ. 17-06-1965. (Εκλογή 10-10-1978, από Πένζας).
  Έδρα Βερολίνο.

 4. Ο Βιέννης και Αυστρίας Ειρηναίος. 30-01-1966.
  Έδρα Βιέννη.

 5. Ο Αργεντινής και Νοτίου Αμερικής Πλάτων. 16-12-1973.
  Έδρα Μπουένος Άυρες.

Επίσκοποι

 1. Ο Χάγης και Ολλανδίας Ιάκωβος. 19-09-1965.
  Έδρα Χάγη.

 2. Ο Χερσονήσου Πέτρος. 12-09-1968.
  Έδρα Παρίσι.

 3. Ο Ζυρίχης Σεραφείμ. 19-12-1971.
  Έδρα Ζυρίχη.

 4. Ο Βάδης και Βαυαρίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βιέννης Ειρηναίος.
  Έδρα Μόναχο.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Μοζάισκ Νικόλαος. 10-12-1967.
  Προϊστάμενος του Πατριαρχικού Ναού στο Τόκιο.

 2. Ο Ζβενιγκορόδου Ανατόλιος. 03-09-1972.
  Αντιπρόσωπος του Πατριαρχείου Ρωσίας στο Πατριαρχείο Αντιοχείας.

 3. Ο Σερπουχώβου Ειρηναίος. 27-07-1975.
  Προϊστάμενος των Πατριαρχικών ενοριών Η.Π.Α. και Καναδά.

ιε) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Κοστρομά και Γκάλιτς Ιωάννης. 09-12-1941.

 2. Ο π. Αγίου Φραγκίσκου και Καλιφορνίας Θεόδωρος. 12-12-1943.

 3. Ο π. Αρχαγγέλου και Χολμογκόρης Θεοδόσιος. 25-02-1945.

 4. Ο π. Τσερνιγόβου και Νιέζιν Ιάκωβος. 02-02-1947.

 5. Ο π. Ζιτόμιρ και Όβρουτς Παλλάδιος. 30-03-1947. (+ 06-06-1978).

 6. Ο π. Καλούγας και Μπορώβου Ερμογένης. 01-03-1953. (+ 07-04-1978).

 7. Ο π. Χερσονήσου Νικόλαος. 17-12-1953.

 8. Ο π. Καζάν και Μαρίισκ Σέργιος. 30-10-1955.

 9. Ο π. Κυρόβου και Σλομποδά Μοστισλάβος. 04-03-1956. (Παραίτηση 25-03-1978. + 02-04-1978).

 10. Ο π. Καλούγας και Μπορώβου Δονάτος. 14-06-1956.

 11. Ο π. Μουκατσέβου και Ούζγκοροδ Γρηγόριος. 27-09-1956.

 12. Ο π. Βόλογδα και Βελίκι Ουστιούνγκ Παύλος. 07-07-1957.

 13. Ο π. Πένζας και Σαράνσκ Πολύκαρπος. 19-07-1957.

 14. Ο π. Μπρούκλιν Δοσίθεος. 09-03-1959.

 15. Ο π. Βερολίνου και Κεντρώας Ευρώπης Κυπριανός. 06-08-1961.

 16. Ο π. Κυροβογκράδ και Νικολαγέβου Ιγνάτιος. 03-09-1961.

 17. Ο π. Κρουτίτσης και Κολόμνας Σεραφείμ. 08-07-1962.

 18. Ο π. Κυροβογκράδ και Νικολαγέβου Μπογκολέπ. 09-11-1963. (+ 13-05-1978).

ιστ) Μετροπόλια ("Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής").

Μητροπολίτης

   Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Νέας Υόρκης και Μητροπολίτης Αμερικής και Καναδά Θεοδόσιος. 06-05-1967.
Έδρα Νέα Υόρκη.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Αγίου Φραγκίσκου και Δυτικής Αμερικής Ιωάννης. 11-05-1947.
  Έδρα Άγιος Φραγκίσκος.

 2. Ο Μοντρεάλης και Καναδά Σίλβεστρος. 27-04-1952.
  Έδρα Μόντρεαλ.

 3. Ο Ντητρόιτ Βαλεριανός. 27-04-1952.
  Έδρα Ντητρόιτ (Ρουμανόφωνη Επισκοπή).

 4. Ο Φιλαδελφείας και Ανατολικής Πενσυλβανίας Κυπριανός. 1961.
  Έδρα Φιλαδέλφεια.

Επίσκοποι

 1. Ο Ντάλας και Νοτίου Αμερικής Δημήτριος. 22-06-1969. (Εκλογή 01-07-1978, από Χάρτφορδ).
  Έδρα Ντάλας.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Ντάλας ιδρύθηκε την 01-07-1978.

 2. Ο Πιτσμπούργου και Δυτικής Πενσυλβανίας Κύριλλος. 09-08-1964. (Εκλογή 15-10-1978, από Τολέδου).
  Έδρα Πίτσμπουργκ.
  Σημείωση: Ο Πιτσμπούργου Κύριλλος διοικεί ταυτόχρονα και την Βουλγαρόφωνη Επισκοπή.

 3. Ο Σίτκας και Αλάσκας Γρηγόριος. 13-05-1973.
  Έδρα Σίτκα.

 4. Ο Σικάγου και Κεντρώας Αμερικής Βόρις. 11-11-1978.
  Έδρα Σικάγο.

 5. Ο Βοστώνης και Νέας Αγγλίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Γουάιλκς Μπέιρ Γερμανός.
  Έδρα Βοστώνη.
  Σημείωση: Ο Βοστώνης διοικεί ταυτόχρονα και την Αλβανόφωνη Επισκοπή.

Τιτουλάριος Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Μπρούκλιν Νίκων. 24-02-1946.
  Βοηθός της Επισκοπής Νέας Υόρκης.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Έδμοντον Ιωάσαφ. 07-04-1968. (+ 18-10-1978).
  Βοηθός της Επισκοπής Μοντρεάλης.

 2. Ο Μεξικού Ιωσήφ. 22-04-1972.
  Έδρα Μεξικό.

 3. Ο Γουάιλκς Μπέιρ Γερμανός. 10-02-1973.
  Βοηθός της Επισκοπής Φιλαδελφείας.

Σχολάζοντες Αρχιερείς

 1. Ο π. Σικάγου και Μιννεαπόλεως Ιωάννης. 28-02-1943.

 2. Ο π. Νέας Υόρκης και Μητροπολίτης Αμερικής και Καναδά Ειρηναίος. 07-06-1953.

 3. Ο π. Αγίου Φραγκίσκου και Δυτικής Αμερικής Βλαδίμηρος. 14-10-1962.

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.