Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1876

Ημερολόγιο συμβάντων

ΣΤ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ

Πρωτεύον Μέλος της Ιεράς Συνόδου: Ο Νοβγορόδου, Αγίας Πετρουπόλεως και Φινλανδίας Ισίδωρος.

α) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Μόσχας και Κολόμνας Ιννοκέντιος. 15-12-1840.
  Έδρα Μόσχα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Καλούγας και Μπορώβου Γρηγόριος. 09-12-1851.
  Έδρα Καλούγα.

 2. Ο Βλαδίμης και Σουσδαλίας Αντώνιος. 08-07-1852.
  Έδρα Βλαδίμη.

 3. Ο Τβερ και Κάσιν Αλέξιος. 20-09-1853. (Εκλογή 09-09-1876, από Ριαζάν).
  Έδρα Τβερ.

 4. Ο Κοστρομά και Γκάλιτς Πλάτων. 24-05-1856.
  Έδρα Κοστρομά.

 5. Ο Γιαροσλάβου και Ροστόβου Λεωνίδας. 26-04-1859. (Εκλογή 15-05-1876, από Δημητρώβου. Προαγωγή αυθημερόν. + 15-12-1876).
  Έδρα Γιαροσλάβ.

 6. Ο Τούλας και Μπελιώβου Νίκανδρος. 22-10-1860.
  Έδρα Τούλα.

Επίσκοποι

 1. Ο Κάτω Νοβγορόδου και Αρζαμά Ιωαννίκιος. 12-06-1861.
  Έδρα Νιζνίι Νόβγκοροντ.

 2. Ο Ριαζάν και Ζαράισκ Παλλάδιος..18-12-1866. (Εκλογή 09-09-1876, από Ταμπώβου).
  Έδρα Ριαζάν.

 3. Ο Σμολένσκ και Δορογκομπούη Ιωσήφ. 14-09-1868.
  Έδρα Σμολένσκ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Μοζάισκ Ιγνάτιος. 07-08-1866.
  Βικάριος της Ι.Ε. Μόσχας.

 2. Ο Μπαλάχνας Πολύκαρπος. 14-01-1868.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κάτω Νοβγορόδου.

 3. Ο Κίνεσμα Γεννάδιος. 22-09-1868.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κοστρομά.

 4. Ο Μούρομ Ιακώβ. 18-01-1870.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βλαδίμης.

 5. Ο Μιχαηλώβου Βασίλειος. 11-02-1873.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ριαζάν.

 6. Ο Δημητρώβου Νικόδημος. 06-04-1875. (Εκλογή 17-06-1876, από Παλαιάς Ρωσίας).
  Βικάριος της Ι.Ε. Μόσχας.

 7. Ο Στάριτσας (χηρεύει).
  Βικάριος της Ι.Ε. Τβερ.

β) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Επίσκοποι

 1. Ο Βόλογδα και Βελίκι Ουστιούνγκ Θεοδόσιος. 01-09-1863.
  Έδρα Βόλογδα.

 2. Ο Βιάτκας και Σλομποδά Απολλώς. 16-02-1864.
  Έδρα Βιάτκα.

 3. Ο Αρχαγγέλου και Χολμογκόρης Μακάριος. 17-07-1866. (Εκλογή 25-12-1876, από Ορέλ).
  Έδρα Αρχάγγελος.

 4. Ο Ολονέτς και Πετροζαβόδσκ Ιωνάθαν. 04-09-1866.
  Έδρα Πετροζαβόδσκ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Σαραπούλ Παλλάδιος. 16-11-1869.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βιάτκας.

 2. Ο Τότμας (χηρεύει).
  Βικάριος της Ι.Ε. Βόλογδα.

γ) Αρχιερείς στη Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία και τη Βαλτική.

Μητροπολίτες

 1. Ο Νοβγορόδου, Αγίας Πετρουπόλεως και Φινλανδίας Ισίδωρος. 11-11-1834.
  Έδρα Αγία Πετρούπολη.

Επίσκοποι

 1. Ο Ρίγας και  Μιτάβας Σεραφείμ. 10-04-1866.
  Έδρα Ρίγα.

 2. Ο Πσκώβου και Πορχώβου Παύλος. 21-08-1866.
  Έδρα Πσκωβ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Λαδόγκας Ερμογένης. 21-10-1873. (Εκλογή 09-09-1876, από Βιμπόργου).
  Βικάριος της Ι.Ε. Νοβγορόδου.

 2. Ο Βιμπόργου Βαρλαάμ. 14-02-1875. (Εκλογή 09-09-1876, από Τότμας).
  Βικάριος της Ι.Ε. Νοβγορόδου.

 3. Ο Παλαιάς Ρωσίας Βαρσανούφιος. 31-10-1876. (Εκλογή 19-11-1876, από Αικατερινβούργου).
  Βικάριος της Ι.Ε. Νοβγορόδου.

 4. Ο Ρεβάλης (χηρεύει).
  Βικάριος της Ι.Ε. Ρίγας.

δ) Αρχιερείς στη Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βορονέζ και Ζαντόνσκ Σεραφείμ. 10-01-1860.
  Έδρα Βορονέζ.

Επίσκοποι

 1. Ο Κούρσκ και Μπελγορόδου Σέργιος. 01-01-1861.
  Έδρα Κούρσκ.

 2. Ο Πένζας και Σαράνσκ Γρηγόριος. 02-02-1867.
  Έδρα Πένζα.

 3. Ο Ορέλ και Σέβσκ Ιουβενάλιος. 06-10-1868. (Εκλογή 25-12-1876, από Αρχαγγέλου).
  Έδρα Ορέλ.

 4. Ο Ταμπώβου και Σάτσκ Παλλάδιος. 22-08-1871. (Εκλογή 09-09-1876, από Λαδόγκας).
  Έδρα Ταμπώβ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Οστρογκόζσκ Βενιαμίν. 19-12-1871.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βορονέζ.

 2. Ο Κοζλώβου (χηρεύει).
  Βικάριος της Ι.Ε. Ταμπώβου.

ε) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Καζάν και Σβιάζσκ Αντώνιος. 30-03-1858.
  Έδρα Καζάν.

Επίσκοποι

 1. Ο Σαμάρας και Σταυρουπόλεως Γεράσιμος. 10-03-1863.
  Έδρα Σαμάρα.

 2. Ο Σιμπίρσκ και Συζράν Θεόκτιστος. 25-05-1869.
  Έδρα Σιμπίρσκ.

 3. Ο Σαρατώβου και Τσαρίτσιν Τύχων. 14-09-1869.
  Έδρα Σαράτωβ.

 4. Ο Αστραχανίου και Ενοταέβου Χρύσανθος. 29-12-1874.
  Έδρα Άστραχαν.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Τσεμποξάρυ Ιωάννης. 30-03-1875.
  Βικάριος της Ι.Ε. Καζάν.

στ) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ντον και Νοβοτσερκάσκ Πλάτων. 08-09-1843.
  Έδρα Νοβοτσερκάσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Καυκάσου και Αικατερινοδάρ Γερμανός. 08-01-1867.
  Έδρα Σταυρούπολη.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Μοζντόκ Ισαάκιος. 09-05-1871.
  Βικάριος της Ι.Ε. Καυκάσου.

 2. Ο Αξάη (χηρεύει).
  Βικάριος της Ι.Ε. Ντον.

ζ) Αρχιερείς στα Ουράλια.

Επίσκοποι

 1. Ο Ορενβούργου και Ουράλσκ Μητροφάνης. 28-05-1862.
  Έδρα Ορενμπούργκ.

 2. Ο Πέρμης και Βερχοτούρας Βασσιανός. 21-11-1866. (Εκλογή 09-09-1876, από Αικατερινβούργου).
  Έδρα Πέρμη.

 3. Ο Ουφάς και Μενζελίνσκ Νικάνωρ. 04-07-1871. (Εκλογή 25-12-1876, από Αξάη).
  Έδρα Ουφά.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Αικατερινβούργου (χηρεύει).
  Βικάριος της Ι.Ε. Πέρμης.
  Σημείωση: Στις 31-10-1876 χειροτονήθηκε Επίσκοπος Αικατερινβούργου ο Αρχιμανδρίτης Βαρσανούφιος Οχότιν, ο οποίος στις 19-11-1876 εξελέγη Επίσκοπος Παλαιάς Ρωσίας.

η) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία και την Κεντρική Ασία.

Επίσκοποι

 1. Ο Τόμσκ και Σεμιμπαλαντίνσκ Πέτρος. 29-03-1859. (Εκλογή 19-11-1876, από Ουφάς).
  Έδρα Τόμσκ.

 2. Ο Τουρκεστάν και Τασκένδης Σοφονίας. 03-03-1863.
  Έδρα Βέρνη (Αλματύ).

 3. Ο Τόμσκ και Σεμιμπαλαντίνσκ Πλάτων. 13-12-1864. (+ 08-10-1876).
  Έδρα Σεμιμπαλαντίνσκ.

 4. Ο Τομπόλσκ και Σιβηρίας Εφραίμ. 07-03-1871.
  Έδρα Τομπόλσκ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Μπερεζώβου (χηρεύει).
  Βικάριος της Ι.Ε. Τομπόλσκ.

θ) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία και στην Άπω Ανατολή.

Επίσκοποι

 1. Ο Καμτσάτκας, Κουρίλων και Μπλαγοβέσενσκ Παύλος. 06-03-1860.
  Έδρα Μπλαγοβέσενσκ.

 2. Ο Ιρκούτσκ και Νερτσίνσκ Βενιαμίν. 20-05-1862.
  Έδρα Ιρκούτσκ.

 3. Ο Ιενεσέης και Κρασνογιάρσκ Αντώνιος. 19-02-1867.
  Έδρα Κρασνογιάρσκ.

 4. Ο Γιακουτίας και Βιλιούϊσκ Διονύσιος. 09-02-1868.
  Έδρα Γιακούτσκ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Σελένγκας Μαρτινιανός. 09-02-1869.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ιρκούτσκ.

ι) Αρχιερείς στην Ουκρανία και τη Βεσσαραβία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Κιέβου και Γαλικίας Αρσένιος. 24-04-1832. (+ 28-04-1876).
  Έδρα Κίεβο.

 2. Ο Κιέβου και Γαλικίας Φιλόθεος. 18-12-1849. (Εκλογή 15-05-1876, από Τβερ. Προαγωγή αυθημερόν).
  Έδρα Κίεβο.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βολυνίας και Ζιτόμιρ Δημήτριος. 04-03-1851. (Εκλογή 26-04-1876, από Γιαροσλάβου).
  Έδρα Ζιτόμιρ.

 2. Ο Χερσώνος και Οδησσού Ιωαννίκιος. 16-01-1855.
  Έδρα Οδησσός.

 3. Ο Βολυνίας και Ζιτόμιρ Αγαθάγγελος. 31-03-1857. (+ 08-03-1876).
  Έδρα Ζιτόμιρ.

Επίσκοποι

 1. Ο Χαρκόβου και Αχτύρκας Σάββας. 04-11-1862.
  Έδρα Χάρκοβο.

 2. Ο Πολτάβας και Περεγιασλάβας Ιωάννης. 22-12-1862.
  Έδρα Πολτάβα.

 3. Ο Ταυρίδος και Συμφεροπόλεως Γουρίας. 05-07-1866.
  Έδρα Συμφερόπολη.

 4. Ο Κάμενετς Ποδόλσκ και Βρατσλάβας Θεόγνωστος. 22-01-1867.
  Έδρα Κάμενετς Ποδόλσκ.

 5. Ο Αικατερινοσλάβ και Ταϊγανίου Θεοδόσιος. 28-01-1867.
  Έδρα Αικατερινοσλάβ (Δνεπροπετρώβ).

 6. Ο Κισινιώβου και Χοτίνσκ Παύλος. 08-09-1868.
  Έδρα Κισινιώβ.

 7. Ο Τσερνιγόβου και Νιέζιν Σεραπίων. 04-05-1869. (Εκλογή 15-05-1876, από Νοβγορόδου Σέβερσκη).
  Έδρα Τσερνιγώβ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Τσιγκιρίν Πορφύριος. 14-02-1865.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.

 2. Ο Μπάλτας Βενιαμίν. 08-11-1870.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κάμενετς Ποδόλσκ.

 3. Ο Οστρόγκ Ιουστίνος. 25-05-1871.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βολυνίας.

 4. Ο Σουμύ Βενιαμίν. 30-07-1872.
  Βικάριος της Ι.Ε. Χαρκόβου.

 5. Ο Νοβομίργοροδ Ναθαναήλ. 15-08-1872.
  Βικάριος της Ι.Ε. Χερσώνος.

 6. Ο Ουμάν Φιλάρετος. 28-07-1874.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.

 7. Ο Άκερμαν (χηρεύει).
  Βικάριος της Ι.Ε. Κισινιώβου.

 8. Ο Νοβγορόδου Σέβερσκη (χηρεύει).
  Βικάριος της Ι.Ε. Τσερνιγόβου.

ια) Αρχιερείς στην Πολωνία και τη Λευκορωσία.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Μογιλιέβου και Μοστισλάβου Ευσέβιος. 09-03-1847.
  Έδρα Μογιλιέβ.

 2. Ο Λιθουανίας και Βίλνας Μακάριος. 28-01-1851.
  Έδρα Βίλνα.

 3. Ο Χέλμ και Βαρσοβίας Λεόντιος. 13-03-1860.
  Έδρα Βαρσοβία.

Επίσκοποι

 1. Ο Μίνσκ και Μπομπρούϊσκ Αλέξανδρος. 02-11-1860.
  Έδρα Μίνσκ.

 2. Ο Πόλοτσκ και Βίτεμπσκ Βικτωρίνος. 03-11-1868.
  Έδρα Βίτεμπσκ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Κοβνό Ευγένιος. 09-08-1870.
  Βικάριος της Ι.Ε. Λιθουανίας..

 2. Ο Μπρέστ Βλαδίμηρος. 16-03-1875.
  Βικάριος της Ι.Ε. Λιθουανίας.

 3. Ο Λιούμπλιν Μάρκελλος. 08-07-1875.
  Βικάριος της Ι.Ε. Χέλμ.

ιβ) Εξαρχία Γεωργίας.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ιβηρίας (Καρταλίνης) και Καχέτης Ευσέβιος, Έξαρχος Γεωργίας. 01-01-1849.
  Έδρα Τιφλίδα.

Επίσκοποι

 1. Ο Ιμερέτης Γαβριήλ. 06-12-1858.
  Έδρα Κουταΐση.

 2. Ο Γκούριας Γαβριήλ. 25-03-1859.
  Έδρα Τζουμάτη.

 3. Ο Αβχαζίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Ιμερέτης Γαβριήλ.
  Έδρα Πιτυούς.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Γκόρης Αλέξανδρος. 04-03-1862.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ιβηρίας.

 2. Ο Μινγκρέλης Βησσαρίων. 12-01-1875.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ιμερέτης.

 3. Ο Βλαδικαυκάσου Ιωσήφ. 30-11-1875.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ιβηρίας.

ιγ) Αρχιερείς εν Υπερορία.

Επίσκοποι

 1. Ο Αλεουτίων και Αλάσκας Ιωάννης. 05-07-1870.
  Έδρα Σαν Φραντσίσκο.

ιδ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Καυκάσου και Μαύρης θαλάσσης Ιωαννίκιος. 03-04-1832.

 2. Ο π. Μίνσκ και Μπομπρούϊσκ Αντώνιος. 02-02-1834.

 3. Ο π. Πόλοτσκ και Βίτεμπσκ Βασίλειος. 09-02-1834.

 4. Ο π. Ριαζάν και Ζαράισκ Ειρήναρχος. 03-05-1836.

 5. Ο π. Μίνσκ και Μπομπρούϊσκ Μιχαήλ. 08-09-1839.

 6. Ο π. Κάτω Νοβγορόδου και Αρζαμά Ιερεμίας. 06-04-1841.

 7. Ο π. Βλαδίμης και Σουσδαλίας Ιουστίνος. 20-07-1841.

 8. Ο π. Αστραχανίου και Ενοταέβου Αθανάσιος. 15-08-1842. (+ 07-12-1876).

 9. Ο π. Βορονέζ και Ζαντόνσκ Ιωσήφ. 27-12-1842.

 10. Ο π. Αικατερινοσλάβ και Ταϊγανίου Λεωνίδας. 10-01-1843.

 11. Ο π. Τομπόλσκ και Σιβηρίας Βαρλαάμ. 31-01-1843. (+ 31-03-1876).

 12. Ο π. Σιμπίρσκ και Συζράν Ευγένιος. 06-10-1857.

 13. Ο π. Πέρμης και Βερχοτούρας Αντώνιος. 21-09-1858. (Παραίτηση 09-09-1876. + 21-12-1876).

 14. Ο π. Βλαδίμης και Σουσδαλίας Θεοφάνης. 01-06-1859.

 15. Ο π. Αικατερινοσλάβ και Ταϊγανίου Αλέξιος. 12-03-1867.

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.