Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1876

 

Κύρια Εκκλησιαστικά συμβάντα

 1. 18/01/1876: Χειροτονία Βελλάς Βασιλείου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 2. 26/01/1876: Κοίμηση Καισαρείας Ευσταθίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 3. 28/01/1876: Εκλογή Καισαρείας Μεθοδίου (από Μυτιλήνης). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 4. 30/01/1876: Χειροτονία Μυτιλήνης Κωνσταντίνου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 5. 12/02/1876: Παύση Ρόδου Συνεσίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 6. 14/02/1876: Εκλογή Άρτζες Γενναδίου (από Ευανθίας και Πιτεστίου). [Εκκλησία της Ρουμανίας].

 7. 19/02/1876: Εκλογή Ρόδου Γερμανού (από Κώου). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 8. 19/02/1876: Εκλογή Κώου Μελετίου (από Φαναριοφερσάλων). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 9. 19/02/1876: Εκλογή Φαναριοφερσάλων Κωνσταντίου (από Τρίκκης). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 10. 21/02/1876: Εκλογή Τρίκκης Μελετίου (από Σελευκείας). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 11. 06/03/1876: Παραίτηση Αρδαμερίου Ανθίμου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 12. 06/03/1876: Παύση Καμπανίας Ιερεμία. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 13. 07/03/1876: Χειροτονία Αρδαμερίου Κωνσταντίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 14. 08/03/1876: Κοίμηση Βολυνίας Αγαθαγγέλου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 15. 28/03/1876: Χειροτονία Βηθλεέμ Ανθίμου, [Πατριαρχείο Ιεροσολύμων]

 16. 31/03/1876: Κοίμηση π. Τομπόλσκ Βαρλαάμ. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 17. 26/04/1876: Εκλογή Βολυνίας Δημητρίου (από Γιαροσλάβου). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 18. 28/04/1876: Κοίμηση Κιέβου Αρσενίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 19. 15/05/1876: Εκλογή Γιαροσλάβου Λεωνίδα (από Δημητρώβου). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 20. 15/05/1876: Προαγωγή Επισκόπου Γιαροσλάβου Λεωνίδα σε Αρχιεπίσκοπο. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 21. 15/05/1876: Εκλογή Κιέβου Φιλοθέου (από Τβερ). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 22. 15/05/1876: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Κιέβου Φιλοθέου σε Μητροπολίτη. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 23. 15/05/1876: Εκλογή Τσερνιγόβου Σεραπίωνος (από Νοβγορόδου Σέβερσκη). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 24. 17/06/1876: Εκλογή Δημητρώβου Νικοδήμου (από Παλαιάς Ρωσίας). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 25. 27/06/1876: Κοίμηση π. Ρόδου Ιακώβου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 26. 27/06/1876: Κοίμηση Ευδοξιάδος Τιμοθέου. [Εκκλησία της Ρουμανίας].

 27. 04/07/1876: Κοίμηση Μονεμβασίας Διονυσίου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 28. 04/09/1876: Κοίμηση Κυρήνης Σπυρίδωνος. [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 29. 09/09/1876: Εκλογή Τβερ Αλεξίου (από Ριαζάν). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 30. 09/09/1876: Εκλογή Ριαζάν Παλλαδίου (από Ταμπώβου). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 31. 09/09/1876: Εκλογή Ταμπώβου Παλλαδίου (από Λαδόγκας). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 32. 09/09/1876: Εκλογή Λαδόγκας Ερμογένη (από Βιμπόργου). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 33. 09/09/1876: Εκλογή Βιμπόργου Βαρλαάμ (από Τότμας). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 34. 09/09/1876: Παραίτηση Πέρμης Αντωνίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 35. 09/09/1876: Εκλογή Πέρμης Βασσιανού (από Αικατερινβούργου). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 36. 02/10/1876: Παύση Πελαγωνείας Παρθενίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 37. 02/10/1876: Εκλογή Πελαγωνείας Ματθαίου (από Δρυϊνουπόλεως). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 38. 07/10/1876: Εκλογή Δρυϊνουπόλεως Ανθίμου (από Δεβρών). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 39. 07/10/1876: Κοίμηση π. Αμίδης Μακαρίου. [Πατριαρχείο Αντιοχείας].

 40. 08/10/1876: Κοίμηση Τόμσκ Πλάτωνος. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 41. 08/10/1876: Κοίμηση Μπαρλαδεάνου Πολυκάρπου. [Εκκλησία της Ρουμανίας].

 42. 09/10/1876: Εκλογή Δεβρών Καλλινίκου (από Ελαίας). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 43. 10/10/1876: Κοίμηση π. Πελαγωνείας Παρθενίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 44. 31/10/1876: Χειροτονία Αικατερινβούργου Βαρσανουφίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 45. 19/11/1876: Εκλογή Παλαιάς Ρωσίας Βαρσανουφίου (από Αικατερινβούργου). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 46. 19/11/1876: Εκλογή Τόμσκ Πέτρου (από Ουφάς). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 47. 28/11/1876: Χειροτονία Καμπανίας Γρηγορίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 48. Νοέμβριος 1876: Παραίτηση Γαρδικίου Ιεροθέου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 49. 07/12/1876: Κοίμηση π. Αστραχανίου Αθανασίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 50. 15/12/1876: Κοίμηση Γιαροσλάβου Λεωνίδα. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 51. 19/12/1876: Κοίμηση Κυθήρων Ευγενίου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 52. 20/12/1876: Κοίμηση Νάξου Παρθενίου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 53. 21/12/1876: Κοίμηση π. Πέρμης Αντωνίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 54. 25/12/1876: Εκλογή Ουφάς Νικάνωρος (από Αξάη). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 55. 25/12/1876: Εκλογή Αρχαγγέλου Μακαρίου (από Ορέλ). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 56. 25/12/1876: Εκλογή Ορέλ Ιουβεναλίου (από Αρχαγγέλου). [Εκκλησία της Ρωσίας].

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.