Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1867

Ημερολόγιο συμβάντων

ΣΤ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ

Πρωτεύον Μέλος της Ιεράς Συνόδου: Ο Νοβγορόδου, Αγίας Πετρουπόλεως και Φινλανδίας Ισίδωρος.

α) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Μόσχας και Κολόμνας Φιλάρετος. 05-08-1817. (+ 19-11-1867).
  Έδρα Μόσχα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Γιαροσλάβου και Ροστόβου Νείλος. 08-12-1835.
  Έδρα Γιαροσλάβ.

 2. Ο Τβερ και Κάσιν Φιλόθεος. 18-12-1849.
  Έδρα Τβερ.

 3. Ο Βλαδίμης και Σουσδαλίας Αντώνιος. 08-07-1852.
  Έδρα Βλαδίμη.

 4. Ο Ριαζάν και Ζαράισκ Αλέξιος. 20-09-1853. (Εκλογή 28-11-1867, από Ταυρίδος. Προαγωγή αυθημερόν).
  Έδρα Ριαζάν.

 5. Ο Κάτω Νοβγορόδου και Αρζαμά Νεκτάριος. 13-09-1859. (Προαγωγή 14-05-1867).
  Έδρα Νιζνίι Νόβγκοροντ.

Επίσκοποι

 1. Ο Καλούγας και Μπορώβου Γρηγόριος. 09-12-1851.
  Έδρα Καλούγα.

 2. Ο Κοστρομά και Γκάλιτς Πλάτων. 24-05-1856.
  Έδρα Κοστρομά.

 3. Ο Τούλας και Μπελιώβου Νίκανδρος. 22-10-1860.
  Έδρα Τούλα.

 4. Ο Σμολένσκ και Δορογκομπούη Ιωάννης. 17-01-1865.
  Έδρα Σμολένσκ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Δημητρώβου Λεωνίδας. 26-04-1859.
  Βικάριος της Ι.Ε. Μόσχας.

 2. Ο Μοζάισκ Ιγνάτιος. 07-08-1866.
  Βικάριος της Ι.Ε. Μόσχας.

 3. Ο Κίνεσμα Ιωνάθαν. 04-09-1866.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κοστρομά.

 4. Ο Στάριτσας Αντώνιος. 19-02-1867.
  Βικάριος της Ι.Ε. Τβερ.

 5. Ο Μπαλάχνας (χηρεύει).
  Βικάριος της Ι.Ε. Κάτω Νοβγορόδου.

β) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ολονέτς και Πετροζαβόδσκ Αρκάδιος. 03-02-1829.
  Έδρα Πετροζαβόδσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Αρχαγγέλου και Χολμογκόρης Ναθαναήλ. 26-08-1845.
  Έδρα Αρχάγγελος.

 2. Ο Βιάτκας και Σλομποδά Απολλώς. 16-02-1864.
  Έδρα Βιάτκα.

 3. Ο Βόλογδα και Βελίκι Ουστιούνγκ Παύλος. 21-08-1866.
  Έδρα Βόλογδα.

γ) Αρχιερείς στη Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία και τη Βαλτική.

Μητροπολίτες

 1. Ο Νοβγορόδου, Αγίας Πετρουπόλεως και Φινλανδίας Ισίδωρος. 11-11-1834.
  Έδρα Αγία Πετρούπολη.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Πσκώβου και Πορχώβου Θεόγνωστος. 23-05-1848.
  Έδρα Πσκωβ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ρίγας και Μιτάβας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Ρεβάλης Βενιαμίν.
  Έδρα Ρίγα.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Παλαιάς Ρωσίας Σεραφείμ. 10-04-1866.
  Βικάριος της Ι.Ε. Νοβγορόδου.

 2. Ο Ρεβάλης Βενιαμίν. 29-05-1866.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ρίγας.

 3. Ο Λαδόγκας Παλλάδιος..18-12-1866.
  Βικάριος της Ι.Ε. Νοβγορόδου.

 4. Ο Βιμπόργου Γρηγόριος. 02-02-1867.
  Βικάριος της Ι.Ε. Νοβγορόδου.

δ) Αρχιερείς στη Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Επίσκοποι

 1. Ο Ορέλ και Σέβσκ Πολύκαρπος. 05-06-1853. (+ 22-08-1867).
  Έδρα Ορέλ.

 2. Ο Πένζας και Σαράνσκ Αντώνιος. 21-09-1858.
  Έδρα Πένζα.

 3. Ο Βορονέζ και Ζαντόνσκ Σεραφείμ. 10-01-1860.
  Έδρα Βορονέζ.

 4. Ο Κούρσκ και Μπελγορόδου Σέργιος. 01-01-1861.
  Έδρα Κούρσκ.

 5. Ο Ταμπώβου και Σάτσκ Θεοδόσιος. 01-09-1863.
  Έδρα Ταμπώβ.

 6. Ο Ορέλ και Σέβσκ Μακάριος. 17-07-1866. (Εκλογή 29-08-1867, από Μπαλάχνας).
  Έδρα Ορέλ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Οστρογκόζσκ Θεοδόσιος. 28-01-1867.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βορονέζ.

ε) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Αστραχανίου και Ενοταέβου Αθανάσιος. 15-08-1842.
  Έδρα Άστραχαν.

 2. Ο Καζάν και Σβιάζσκ Αντώνιος. 30-03-1858. (Προαγωγή 16-04-1867).
  Έδρα Καζάν.

Επίσκοποι

 1. Ο Σιμπίρσκ και Συζράν Ευγένιος. 06-10-1857.
  Έδρα Σιμπίρσκ.

 2. Ο Σαρατώβου και Τσαρίτσιν Ιωαννίκιος. 12-06-1861.
  Έδρα Σαράτωβ.

 3. Ο Σαμάρας και Σταυρουπόλεως Γεράσιμος. 10-03-1863.
  Έδρα Σαμάρα.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Τσεμποξάρυ (χηρεύει).
  Βικάριος της Ι.Ε. Καζάν.

στ) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ντον και Νοβοτσερκάσκ Πλάτων. 08-09-1843. (Εκλογή 09-03-1867, από Ρίγας).
  Έδρα Νοβοτσερκάσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Καυκάσου και Αικατερινοδάρ Θεοφύλακτος. 02-10-1860.
  Έδρα Σταυρούπολη.
  Σημείωση: Στις 30-07-1867 η Ι.Ε. Καυκάσου και Μαύρης Θαλάσσης μετωνομάστηκε σε "Καυκάσου και Αικατερινοδάρ".

ζ) Αρχιερείς στα Ουράλια.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Πέρμης και Βερχοτούρας Νεόφυτος. 15-11-1836.
  Έδρα Πέρμη.

Επίσκοποι

 1. Ο Ουφάς και Μενζελίνσκ Φιλάρετος. 28-05-1851.
  Έδρα Ουφά.

 2. Ο Ορενβούργου και Ουράλσκ Μητροφάνης. 28-05-1862.
  Έδρα Ορενμπούργκ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Αικατερινβούργου Βασσιανός. 21-11-1866.
  Βικάριος της Ι.Ε. Πέρμης.

η) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία και την Κεντρική Ασία.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Τομπόλσκ και Σιβηρίας Βαρλαάμ. 31-01-1843.
  Έδρα Τομπόλσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Τόμσκ και Σεμιμπαλαντίνσκ Αλέξιος. 12-03-1867.
  Έδρα Τόμσκ.

θ) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία και στην Άπω Ανατολή.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Καμτσάτκας, Κουρίλων και Αλεουτίων Ιννοκέντιος. 15-12-1840.
  Έδρα Μπλαγοβέσενσκ..

 2. Ο Ιρκούτσκ και Νερτσίνσκ Παρθένιος. 14-03-1854.
  Έδρα Ιρκούτσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ιενεσέης και Κρασνογιάρσκ Νικόδημος. 14-02-1854.
  Έδρα Κρασνογιάρσκ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Νέου Αρχαγγέλου Παύλος. 06-03-1860.
  Βικάριος της Ι.Ε. Καμτσάτκας.

 2. Ο Σελένγκας Βενιαμίν. 20-05-1862.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ιρκούτσκ.

 3. Ο Γιακουτίας (χηρεύει).
  Βικάριος της Ι.Ε. Καμτσάτκας.

ι) Αρχιερείς στην Ουκρανία και τη Βεσσαραβία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Κιέβου και Γαλικίας Αρσένιος. 24-04-1832.
  Έδρα Κίεβο.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Χαρκόβου και Αχτύρκας Μακάριος. 28-01-1851.
  Έδρα Χάρκοβο.

 2. Ο Κισινιώβου και Χοτίνσκ Αντώνιος. 02-04-1850.
  Έδρα Κισινιώβ.

 3. Ο Χερσώνος και Οδησσού Δημήτριος. 04-03-1851.
  Έδρα Οδησσός.

Επίσκοποι

 1. Ο Βολυνίας και Ζιτόμιρ Αγαθάγγελος. 31-03-1857.
  Έδρα Ζιτόμιρ.

 2. Ο Κάμενετς Ποδόλσκ και Βρατσλάβας Λεόντιος. 13-03-1860.
  Έδρα Κάμενετς Ποδόλσκ.

 3. Ο Τσερνιγόβου και Νιέζιν Βαρλαάμ. 21-08-1860.
  Έδρα Τσερνιγώβ.

 4. Ο Πολτάβας και Περεγιασλάβας Ιωάννης. 22-12-1862.
  Έδρα Πολτάβα.

 5. Ο Αικατερινοσλάβ και Ταϊγανίου Πλάτων. 13-12-1864.
  Έδρα Αικατερινοσλάβ (Δνεπροπετρώβ).

 6. Ο Ταυρίδος και Συμφεροπόλεως Γουρίας. 05-07-1866. (Εκλογή 15-12-1867, από Τσεμποξάρυ).
  Έδρα Συμφερόπολη.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Οστρόγκ Ιερόθεος. 25-03-1845.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βολυνίας.

 2. Ο Νοβομίργοροδ Σοφονίας. 03-03-1863.
  Βικάριος της Ι.Ε. Χερσώνος.

 3. Ο Τσιγκιρίν Πορφύριος. 14-02-1865.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.

 4. Ο Σουμύ Γερμανός. 08-01-1867.
  Βικάριος της Ι.Ε. Χαρκόβου.

 5. Ο Μπάλτας Θεόγνωστος. 22-01-1867.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κάμενετς Ποδόλσκ.

ια) Αρχιερείς στην Πολωνία και τη Λευκορωσία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Λιθουανίας και Βίλνας Ιωσήφ. 04-08-1829.
  Έδρα Βίλνα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Μίνσκ και Μπομπρούϊσκ Μιχαήλ. 08-09-1839.
  Έδρα Μίνσκ.

 2. Ο Μογιλιέβου και Μοστισλάβου Ευσέβιος. 09-03-1847.
  Έδρα Μογιλιέβ.

 3. Ο Βαρσοβίας και Νέου Γεωργιέβου Ιωαννίκιος. 16-01-1855.
  Έδρα Βαρσοβία..

Επίσκοποι

 1. Ο Πόλοτσκ και Βίτεμπσκ Σάββας. 04-11-1862.
  Έδρα Βίτεμπσκ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Μπρέστ Ιγνάτιος. 20-05-1848.
  Βικάριος της Ι.Ε. Λιθουανίας..

 2. Ο Κοβνό Αλέξανδρος. 02-11-1860.
  Βικάριος της Ι.Ε. Λιθουανίας.

ιβ) Εξαρχία Γεωργίας.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ιβηρίας (Καρταλίνης) και Καχέτης Ευσέβιος, Έξαρχος Γεωργίας. 01-01-1849.
  Έδρα Τιφλίδα.

Επίσκοποι

 1. Ο Ιμερέτης Γαβριήλ. 06-12-1858.
  Έδρα Κουταΐση.

 2. Ο Γκούριας Γαβριήλ. 25-03-1859.
  Έδρα Τζουμάτη.

 3. Ο Αβχαζίας Αλέξανδρος. 04-03-1862.
  Έδρα Πιτυούς.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Γκόρης Γερόντιος. 06-10-1857.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ιβηρίας.

 2. Ο Μινγκρέλης Ταράσιος. 30-08-1865.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ιμερέτης.

ιγ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Γιαροσλάβου και Ροστόβου Ευγένιος. 14-07-1818.

 2. Ο π. Ντον και Νοβοτσερκάσκ Ιωάννης. 17-08-1830. (Παύση 06-03-1867).

 3. Ο π. Καυκάσου και Μαύρης θαλάσσης Ιωαννίκιος. 03-04-1832.

 4. Ο π. Αικατερινοσλάβ και Ταϊγανίου Ιννοκέντιος. 19-05-1832.

 5. Ο π. Μίνσκ και Μπομπρούϊσκ Αντώνιος. 02-02-1834.

 6. Ο π. Πόλοτσκ και Βίτεμπσκ Βασίλειος. 09-02-1834.

 7. Ο π. Ριαζάν και Ζαράισκ Ειρήναρχος. 03-05-1836. (Παύση 29-08-1867).

 8. Ο π. Μογιλιέβου και Μοστισλάβου Ανατόλιος. 04-08-1840.

 9. Ο π. Κάτω Νοβγορόδου και Αρζαμά Ιερεμίας. 06-04-1841.

 10. Ο π. Καζάν και Σβιάζσκ Αθανάσιος. 25-06-1841.

 11. Ο π. Βλαδίμης και Σουσδαλίας Ιουστίνος. 20-07-1841.

 12. Ο π. Βορονέζ και Ζαντόνσκ Ιωσήφ. 27-12-1842.

 13. Ο π. Αικατερινοσλάβ και Ταϊγανίου Λεωνίδας. 10-01-1843.

 14. Ο π. Αικατερινβούργου Ιωνάς. 19-05-1846. (+ 13-11-1867).

 15. Ο π. Βιάτκας και Σλομποδά Χριστοφόρος. 25-03-1850.

 16. Ο π. Ιμερέτης Γερμανός. 08-09-1851.

 17. Ο π. Γκούριας Ιωάννης. 08-09-1853. (+ 19-10-1867).

 18. Ο π. Καυκάσου και Μαύρης Θαλάσσης Ιγνάτιος. 13-11-1857. (+ 30-04-1867).

 19. Ο π. Πολτάβας και Περεγιασλάβας Αλέξανδρος. 17-11-1857.

 20. Ο π. Ορενβούργου και Ουράλσκ Αντώνιος. 15-06-1858.

 21. Ο π. Γιακουτίας Πέτρος. 29-03-1859. (Παύση 03-07-1867).

 22. Ο π. Βλαδίμης και Σουσδαλίας Θεοφάνης. 01-06-1859.

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.